แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

เภสัชกรร้านยา

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 26 เม.ย. 2010, 20:15

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
****************************************************************************************************************************************************************************************
ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยาชุด ยาหลายชนิดในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ร้านยาที่ใช้ถาดนับยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาหยอดตา ขายวางตามชั้น ไม่เก็บตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ใช้ยารูปแบบเม็ดแปลกๆ หาไม่ได้ ดูไม่ออก ต้องมาหากู ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ไม่ใช้ซองสีชาใส่ยาที่จัดนับเม็ด ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อตัวยาที่ซองยา ได้รับยา ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยาไม่มี ชื่อร้าน เบอร์โทรติดต่อ ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. สวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคนว่าเป็น เภสัชกร ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
เพิ่มเติม
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
****************************************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

****************************************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
****************************************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์ อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
****************************************************************************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ครับ................. รายการทีวีแต่ละรายการพอช่วงปลายปี เขาจะสรุปเรื่องเด่นในปีที่ผ่านมา วันนี้ในโอกาสอยู่ในช่วงเทศกาลครบรอบ 2 ปี ของกระทู้นี้
ผมขออนุญาต หนู Sukanya เจ้าของกระทู้นี้ นำเอาข้อความเด่นๆในกระทู้ ที่ผมคัดกรอง นำมาเสนอให้ท่านผู้อ่าน ได้อ่านซ้ำใหม่อีกครั้ง....................ขอบคุณครับ

อ่าน ข้อความคัดกรอง ตอนที่ 2 ต่อนะครับ


****************************************************************************************************************************************************************************************
โดย Sigkaman ? 29 พ.ค. 2008, 11:05

พูดถึง ความสุขของเภสัชกรชุมชน ผมบอกได้เลยว่า วิชาชีพนี้ ดีกว่าอีกหลายๆอาชีพที่สามารถทำงานอิสระได้ คนจบมาทางด้านอื่นถ้าจบมาแล้ว เบื่อเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือ ลูกจ้าง อยากมาเปิดร้านของตัวเองก็หาช่องทางยากสักหน่อย ดีตรงนี้

พูดถึงตรงนี้ Apotheker บอกว่าผมมองโลกในแง่ดี ก็ไม่ดีอย่างไรครับ เมื่อก่อนผมขับรถไปทำงาน ออกจากบ้านทุกเช้า 6.00 น. ไปกลับ ร่วม 100 กม เดินทางไปเป็นมนุษย์เงินเดือน ร่วมยี่สิบกว่าปี ตอนหลังกลับมาดูแลบ้าน ดูแลบุพการีก่อนเสียชีวิต การได้มาทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องเจอรถติดบนท้องถนน เช้าๆได้มีโอกาสออกกำลังกาย ก็มีความสุขดี นี่แหละทางออกของการเป็นเภสัชกร และก็ไม่มีการเกษียณอายุ เบื่อก็เลิก

การเป็นมนุษย์เงินเดือนกับชีวิตการเปิดร้านก็คงต่างกัน แต่ถ้าเด็กจบใหม่ๆก็อยากจะไปกระโดดโลดเต้นก่อน จะให้มาจับเจ่าอยู่กับร้านทุกวัน ก็อาจจะเบื่อแย่นะครับ ฉะนั้นต้องหาช่องทางการผ่อนคลายครับ การได้มาระบายอะไรต่างๆนาๆใน Pharmacafe ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ดีครับ เพื่อนๆตอนเรียนก็คงต้อง Keep in touch ไว้เสมอๆครับ เดี๋ยวนีมีทั้ง Internet มือถือ ไม่ไกลกันเลยครับ ว่างๆปิดร้านชวนเพื่อนๆนัดไปเที่ยว ไปสังสรรค์ Shopping บ้าง จะได้ไม่เครียดครับ

คุยมาซะเยอะเลย น้องๆจะบอกว่า จะให้มีความสุขอย่างพี่ได้ไง ขายก็ไม่ดี วันๆขายไม่ได้กี่สตางค์ ไม่พอค่าใช้จ่าย ก็เลยขอแชร์ไอเดียร์ในการบริหารจัดการในความคิดเห็นของผมนะครับ อาจจะไม่ถูก หรือ บางคนอาจจะต่างลักษณะไป จะมาเปรียบเทียบไม่ได้ ก็ฟังๆเป็นคู่สนทนาก็แล้วกันครับ

การจะขายดีๆ ขายได้มากๆ มันมีปัจจัยหลายอย่างครับ ทำเลก็สำคัญมาก ทำเลดี ถ้าต้องเช่าก็มีค่าใช่จ่าย เช่น ถ้าเปิดที่ตลาด คนเยอะแน่ ต้องใช้พื้นที่ให้คุ้ม ถ้าจะเปิดในที่ของตัวเองก็คนน้อย ต้องใช้กำลังภายในมาก ถ้าทำได้อยู่ได้ ก็อยู่ยาว แต่ก็นั่นแหละ การที่ผู้มารับบริการเขาจะซื้อยา เขาก็ต้องเลือก ถ้าร้านไหนถูก ก็จะซื้อร้านนั้น แต่ถ้าให้ความสำคัญของการให้จัดยาให้ หรือ การสอบถามความรู้ เภสัชจะได้เครดิตดีก็ตรงนี้ เพราะฉะนั้น จุดแข็งของเราคือ เครดิต เภสัชมาเปิดร้าน ถ้าจะมุ่งขายแบบ Minimart นอกจากจะแข่งเรื่องราคา การตกแต่งร้านให้ดูสวยงาม และถ้าระวังไม่ดี ขโมย ต้องมีคนคอยดูแล สินค้าที่ประเภทเรียกหา ซื้อมาขายไป Margin น้อย ลงทุนมาก Stock มาก เงินจม และก็บอกได้เลย คุณเป็นเภสัช ชาวบ้าน เขาอยากให้คุณจัดยาให้มากกว่า ยาเรียกหา ใครๆก็หยิบขายได้ อย่าไปเน้นมาก

จะสังเกตว่าทำไม พยาบาล ทั้งผู้ช่วย และ พยาบาลวิชาชีพ อยากเปิดคลินิกกันนัก เพราะ Margin มันสูง เฉพาะค่ายาน่ะไม่เท่าไหร่ แต่เราลงไปถึงขนาดนั้น ไม่ใช่ แต่การจัดยาให้คนไข้ มันจะมีเรื่องของความถูกต้อง ความรู้ ความรับผิดชอบ ที่เราจะบวกเป็นค่า Royalty ได้ และ Margin มันอยู่ตรงนี้ ฉะนั้น ถ้ายอดขายไม่มาก แต่จัดยามาก Margin อาจจะสูงกว่าการขายสินค้าราคาแพง ในแต่ละวัน Software ที่เราใช้สามารถตรวจสอบได้ และถ้าประเมินยอดขาย สามารถวิเคราะห์เชิงธุรกิจได้ ในจุดนี้ได้ การวิเคราะห์การขายก็สำคัญ ต้องดูด้วยว่าสินค้าขายดีมีอะไรบ้าง สินค้ากำไรดีมีอะไรบ้าง การเปิดร้าน การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การบริหารการขาย จุดคุ้มทุน พวกนี้เป็นธุรกิจประกอบกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพครับ

คราวนี้มาดูว่าการที่ลูกค้าจะเชื่อถือคุณมากน้อยอย่างไร เครดิตคุณมีมากพอที่เขาอยากให้คุณจัดยาให้ไหม ก็มีปัจจัยหลายอย่าง สิ่งแรกครับ ชื่อเสียงที่สะสม การสร้างลูกค้า พูดต่อๆกันสำคัญมาก ต้องใช้เวลาถึง 5 ปี แล้วแต่ ไม่แน่นอนครับ ภาพลักษณ์ ถ้าเดินเข้ามาในร้าน เห็นคุณเภสัชกร ใส่เสื้อยืด ร้องเท้าแตะ เป็นผมก็ไม่ไหว ไม่น่าเชื่อถือครับ อายุ เด็กๆก็มีส่วนครับ ก็ลองไปทำหน้าแก่ ใส่แว่นตา ดูๆเป็นนักวิชาการ คือดูเป็นหมอน่ะ พูดง่ายๆ ความน่าเชื่อถือก็จะมีมากครับ อาจารย์สมัยเรียนเขาจึงย้ำนักย้ำหนาว่าทำอะไรให้มันเป็น Proffessional Look หน่อย

ดูง่ายๆถ้าลูกค้าเข้ามาในร้านเรียกเภสัชกรว่า ตี๋ หมวย เฮีย เจ๊ หรือ เถ้าแก่ เอา Tiffy แผง คุณเภสัชกรฟังดูแล้วคิดอย่างไร แต่ถ้ามีลูกค้าเข้ามาในร้าน หมอๆขอ Tylenol แผงสิ วันนี้ผมปวดเมื่อเป็นไข้ ช่วยจัดยาให้หน่อย มันฟังแล้วต่างกัน ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นคุณสามารถเช็ค Rating ของคุณได้ทุกวัน และถ้ามีลูกค้ามาให้คุณจัดยาให้มากขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า ประสิทธิภาพในการจัดยาให้ของคุณดีขึ้น เป็นเภสัชทั้งที ประชาชนเขาให้เครดิตเรื่องการจัดยาครับ

คราวนี้การมองคนก็เป็นศิลปะครับ ถ้าสมัยผมต้อง เชอร์ลอคโฮล์ม ครับ คือลูกค้าเดินเข้ามาในร้าน ถ้าเป็น เชอร์ลอคโฮล์ม ก็จะบอกได้เลยว่า เขามีลักษณะอย่าง ไร มาจากไหน อาชีพอะไร ฐานะอย่างไร ถ้าให้เก่งก็บอกได้เลยว่า ท่าทางเขาจะไม่สบายเป็นอะไร นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นคนช่างสังเกตครับ คนจนๆเราก็จัดยาให้อีกแบบ พวกมีอันจะกินก็อีกอย่าง พวกมีอันจะกินและก็ไม่เห็นหัวเรา เห็นเราเป็นพ่อค้าก็อีกอย่าง พวกนี้จะเอาอะไรก็ให้ได้ดั่งใจ ข้ามีสตางค์ซะอย่างก็ให้อีกอย่าง คนไหนดี พูดง่าย อธิบายให้เข้าใจ เชื่อถือเราก็อีกอย่าง พวกนี้เป็นศิลปะส่วนบุคคลครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมนะครับ คุณกำลังปฏิบัติหน้าที่เภสัชกรชุมชน ต้องมีจรรยาบรรณพอควร ไม่ใช่พ่อค้า อย่าทำอะไรให้ภาพลักษณ์ของวิชาชีพเภสัชกรชุมชนในสายตาเขาตกต่ำ และก็คนจนๆ ก็สงสารเขานะครับ อย่าคิดแพง ทำบุญๆครับ

การจัดยาให้คนไข้ คุณต้องมีความรู้ครับ ไม่ใช่รู้แต่เรื่องยาอย่างเดียวครับ ผมถึงเคยพูดว่าความรู้ทางคลินิกสำคัญครับ การใช้ยาในเด็กและผู้สูงอายุต้องระวังมากเป็นกรณีพิเศษนะครับ ลูกเขาตาย พ่อแม่เขาตาย เขาจะเอาเราตายนะครับ ต้อง Saveๆ และระวังเอามากๆ ถ้าเป็นผู้สูงอายุผมพยายามใช้ยาเป็นแผงๆครับ และถ้าเป็นยาที่ชาวบ้านรู้จักก็ดูจะปลอดภัยกับตัวเองครับ เด็กๆผมให้ความสำคัญกับน้ำหนักครับ ถ้าเด็ก น้ำหนัก ต่ำกว่า 10 กก ต้องระวังการใช้ยานะครับ และถ้าเห็นไม่ดี บอกให้ไปโรงพยาบาลนะครับ อย่าไปเสี่ยง บางทีไม่คุ้มกับกำไรไม่กี่สตางค์ ถ้าหนังสือการใช้ยาในเด็ก เห็นมีหนังสือ คู่มือการใช้ยาในเด็ก ของ คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น ก็เขียนเป็นคู่มือการใช้ยาในเด็ก ง่ายๆดีครับ

ฉะนั้นขายได้เงินน้อย แต่ได้กำไรมาก เหมือนคลินิก ถีงอยู่ได้ เวลาคิดราคา คนจนๆก็อย่าคิดแพง แต่การจัดยาให้บางครั้งเรากำหนดราคาได้เองไม่ใช่หรือครับ กำไรดี แต่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น อย่าไปแข่งขันด้านราคากับร้านหมอตี๋ทั่วไปเลยครับ

จุดแข็งของเราอยู่ตรงนี้ครับ ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้ ถ้าจะไปหาซื้อ Tylenol Tiffy Sara ไปหาร้านหมอตี๋ที่ไหนก็ได้ ที่ไหนถูกก็ซื้อที่นั่น บอกลูกค้าไปเลยครับ ตัวเราเองก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องการแข่งขันด้านราคา และร้านอยู่ได้ครับ
****************************************************************************************************************************************************************************************
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 24 พ.ค. 2010, 15:42

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
****************************************************************************************************************************************************************************************
ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยาชุด ยาหลายชนิดในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ร้านยาที่ใช้ถาดนับยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาหยอดตา ขายวางตามชั้น ไม่เก็บตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ใช้ยารูปแบบเม็ดแปลกๆ หาไม่ได้ ดูไม่ออก ต้องมาหากู ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ไม่ใช้ซองสีชาใส่ยาที่จัดนับเม็ด ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อตัวยาที่ซองยา ได้รับยา ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยาไม่มี ชื่อร้าน เบอร์โทรติดต่อ ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. สวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคนว่าเป็น เภสัชกร ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
เพิ่มเติม
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
****************************************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

****************************************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
****************************************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์ อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
****************************************************************************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ครับ................. รายการทีวีแต่ละรายการพอช่วงปลายปี เขาจะสรุปเรื่องเด่นในปีที่ผ่านมา ช่วงนี้อยู่ในโอกาสเทศกาลครบรอบ 2 ปี ของกระทู้นี้
ผมขอนำเอาข้อความเด่นๆในกระทู้ นำมาเสนอให้ท่านผู้อ่าน ได้อ่านซ้ำใหม่อีกครั้ง....................ขอบคุณครับ

อ่าน ข้อความคัดกรอง ตอนที่ 3 ต่อนะครับ

Sigkaman
****************************************************************************************************************************************************************************************
โดย Sigkaman ? 05 พ.ค. 2008, 20:59

เดิมผมก็ใส่เสื้อกาวน์สั้นปัก ภก.ชื่อ นามสกุล มี คำว่า เภสัชกร อยู่บน ตัวหนือสือปักสีเขียว ใส่ทุกวัน สีขาวซักยาก ซื้อเปลี่ยน 7 ตัว ทุก 2 ปี ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา สีขาวซักยาก
เดี๋ยวนี้ ร้านติดแอร์ ปรับเป็นร้านยาคุณภาพ เสื้อที่ใส่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นใส่สูตรสีขาว ใส่คลุมเสื้อคอปกเชิ๊ต เสื้อ Private ธรรมดา ติดป้ายชื่อ ภก. ชื่อ นามสกุล พร้อม Logo สภา ดู Professional ขึ้นมาก

แค่สูตรตัวเดียว ไม่ได้ผูกไท๊ค์ ก็ดูดีขึ้นเยอะ ได้ตามข้อกำหนดของสภา ออกนอกร้านไปธุระก็ถอดสูตรคลุมออก ไปชุดธรรมดา ไปรเวทดีไม่แสดงตัว
ถ้าไปดู Image Pharmacy เมืองนอก ใส่สูตรทั้งนั้น ปัจจุบันบ้านเราใครๆก็ใส่เสื้อกาวน์ขายยาหลอกชาวบ้านกันทั้งนั้น
นอกจากนี้ ที่ร้านเปิด ภาพ Slide ร้านยา เภสัช ที่ต่างประเทศ พร้อมให้ความรู้ไปพร้อมด้วย ใหม่ๆคนก็แปลกตา เดี๋ยวนี้พอเห็นภาพ Slide ก็เข้าใจ ว่าเภสัชเมืองนอกเขาแต่งตัวอย่างไร เล่าให้ฟัง

กรณีการใส่สูทสีขาวคลุมทับเวลาปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชในร้านยา อยากให้ใส่กัน ถ้าร้านนั้นติดแอร์ไม่ร้อน
ไม่ใช่อะไรหรอกครับ แถวๆร้านที่นี่ เด็กโรงงาน เด็กร้านแว่นตา เด็กร้านเสริมสวย แม่แต่ผู้ช่วยในร้านยา ใส่กาวน์สั้นเต็มไปหมด เลยต้อง To be different To be the Pharmacist
คล้ายสโลแกนของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน แต่ไม่ต้องถึง To be Excellent แค่ To be the Pharmacist ก็ดีใจแล้ว

พอดีมีอายุหน่อย และก็เดิมมักจะใส่สูทออกงานอยู่เรื่อย ก็ไม่รู้สึกเคอะเขิน ผู้หญิงถ้าเป็นสูทเทียมก็สะดวก เดี๋ยวนี้ในร้านผมติดภาพร้านยาในต่างประเทศ เป็นการประดับร้าน นอกจากจะทำให้ร้านดู Modern ขึ้น
ภาพการแต่งกายของเภสัชกรในรูป กับภาพเภสัชกรที่เขากำลังคุยด้วย มันทำให้เข้าใจมากขึ้น การดูถูกของลูกค้าบางคน ที่คิดว่าเราแค่เป็นคนขายยา
ฉันเป็นคนซื้อจะสั่งอะไร จะเร่งเอาอย่างไร คุณเป็นคนขายยาจะต้องทำให้ได้ เหมือนในร้านขายยาทั่วไป ความคิดนี้ก็จะค่อยๆเบาบางลง
บางคนถึงกับตลึงเมื่อเดินเข้ามาในร้านเจอเภสัชกรดูภูมิฐานขึ้น มันส่งผลดีถึงการรับฟังคำแนะนำ ความเชื่อถือก็จะมีมากขึ้นนะครับ

คุยมาซะยาว ต้องขอบอกอีกครั้งว่า ภาพลักษณ์ของคุณ มีผลต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพ เหมือนคุณไปอยู่ต่างประเทศคุณเป็นคนไทยคนเดียวในชุมชนนั้น
คุณทำอะไร คนอื่นก็จะมองเหมือนว่าคุณเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ผมน่ะก่อนหน้านี้เคยนำอาหารมาทานที่โต๊ะจัดของภายในร้าน เพราะสะดวกไม่ต้องเดินไปหลังร้าน
เดี๋ยวนี้พอได้เป็นร้านยาคุณภาพ ลูกสาวบอกว่า พ่อ ร้านยาคุณภาพ นะพ่อ เดี๋ยวลูกค้ามาเห็น เสียชื่อร้านยาคุณภาพหมด นี่แหละภาพลักษณ์เภสัชกร ร้านยาคุณภาพ
แม่แต่เภสัชกรร้านอื่นๆก็เถอะ มันสำคัญจริงหนอ

ถ้าคนที่ดูละครซีรี่ย์ของเกาหลี หรือ ฮ่องกง ถ้าได้เห็น scene ของภาพร้านยาในประเทศเขา เวลาคนไปซื้อยาจะเห็นเภสัชใส่สูทขาว ดูภูมิฐานดีทั้งร้านยาในเกาหลี และร้านยาในฮ่องกง ดูแล้วมันดีครับ
ไม่ใช่อะไรหรอก ยังไงๆก็เชียร์ให้ใส่สูท แต่ถ้าร้านไม่ติดแอร์ ร้อนอ๊วกตาย ใส่เสื้อเชิ้ต Private เป็นเอวปล่อย บางๆ เลี่ยมๆ ไม่หนา รีดง่าย ใส่สูท คลุมเฉยๆ ไม่ต้องไปปิดกระดุม ก็ช่วยให้เย็นขึ้น

ถ้าดูรูปบนซ้ายมือรูปเล็กๆใต้ Sigkaman จะเห็นรูปเภสัชกรกำลังทำหน้าที่แนะนำการใช้ยาให้กับผู้สูงอายุ
ดูแล้วเป็นไง ครับ น่ะภาพของเภสัชกรชุมชนในสายตาผมเลยครับ มีความโอบอ้อมอารีย์กับผู้มีอายุ อยากเห็นเภสัชกรชุมชนคนไทยเป็นอย่างนี้ครับ

เล่าให้ฟังสิกนิด เวลาผมเริ่มใส่สูท อะไรก็ไม่รู้ มันแตกตื่นกันไปหมด แถวๆในร้าน และนอกร้านผม
หลานถามว่าน้าไปประชุมที่ไหนมาหรือ ลูกค้าก็เหมือนกัน ถามหมอไปไหนมาวันนี้หล่อจัง
นั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปิด ต้องปิดภาพที่เห็นว่าเภสัชกรในร้านยาต่างประเทศเขาแต่งตัวกันอย่างไร

ไอ้ที่เด็ดกว่านั้น ถามผมว่าจะไปเป็นเจ้าบ่าวที่ไหน ถามอย่างนี้แม่อีหนูได้ยิน ยิ้มใหญ่
ก็ปาอายุเลข 5 เข้าไปแล้วจะแต่งใหม่ก็คงจะสดชื่นดีนะ
แต่แม่อีหนูดีใจครับ ที่ไม่ต้องซักเสื้อกาวน์สีขาว ซักแต่เสื้อเชิ้ตไปรเวท ง่ายดี สูทใส่คลุมทุกวัน อาทิตย์สองอาทิตย์ซักทีโดยเฉพาะที่ปลายแขนเสื้อเมื่อมันเริ่มสกปรก
และขอแถมว่าการแต่งกายที่ต่างออกไป จะได้ประชาสัมพันธ์ร้านไปในตัวครับ

นี่แหละ To be different To be the Pharmacist
****************************************************************************************************************************************************************************************
โดย winds ? 24 มิ.ย. 2008, 22:10 อยากให้จัดรายการวิทยุจังเลยค่ะ..
โดย apotheker ? 25 มิ.ย. 2008, 08:59 จริงด้วย อ่านแล้วเหมือนฟังรายการวิทยุยามเช้าเลยครับพี่

โดย ภก. Sigkaman ? 25 มิ.ย. 2008, 09:52
สวัสดีครับ ภก. และ ภญ. ทั้งหลาย สวัสดีครับ เภสัชกร คนรุ่นใหม่ เภสัชกรที่วิชาชีพเภสัชของพวกเราๆ ฝากความหวังไว้กับพวกท่าน

เช่นเคยครับ วันนี้มาคุย ไม่ได้มาจัดรายการวิทยุ และก็ไม่ได้มาปุกปั่นให้ รักชาติ รักวิชาชีพ หรือ ให้มารวมตัวประท้วงที่ไหนนะครับ

ไม่เกี่ยวการเมืองครับ เรื่องที่พูดออกไป พูดจากหัวใจน้อยๆ ที่รัก และหวงแหนในวิชาชีพนี้ครับ แหมพูดซะหยดย้อยแบบนักการเมืองเลยครับ

สงสัยเมื่อวาน ดูฟังอภิปรายซะดึกดื่น ดูๆจะเพี้ยนไป ก็วุ่นๆดีครับ วันนี้ก็คงต่อครับ ภญ. Winds บอกว่า อยากให้จัดรายการวิทยุจังเลยค่ะ..

ไม่รู้ว่าอยากให้พี่จัดรายการ หรือ ออกรายการวิทยุ หรือไร

ก็ไม่เคยนะ เคยแค่ไปเป็นวิทยากรรับเชิญ ไปเป็นวิทยากรแทนผู้ใหญ่ที่ทำงาน ไปออกทีวีก็หนเดียวกระมัง ช่อง 9 ตอนนั้น รายการ ชีวิตและสุขภาพ ที่มียาคูลท์ เป็นสปอนเซอร์ ถ้าไปดูเทปที่อัดไว้ ตอนนั้นหนุ่มเฟี้ยวเลย

ไอ้ที่เขียนๆอยู่นี่ ปกติก็ไม่เคยเขียน ก็จะเคยเขียนแต่บทความทางวิชาการส่วนใหญ่

ถ้าจำได้ บทความที่เขียนครั้งแรก ก็เรื่อง Acyclovir ซึ่งเมืองไทยตอนนั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก ก็ร่วม 26 - 27 ปี มาแล้วได้มั้ง

ตอนนั้นเป็น นศภ.และร่วมเป็นบรรณาธิการ วารสาร สาส์นยา ของ อ.ธิดา Project ตอนปี 5 ก็ทำกับ อ.ธิดา สนุกดี แถม อ.ชอบให้ Nick Name พี่จนเพื่อนๆนำชื่อมาลงในหนังสือรุ่น

คุยอดีต อีกแล้ว อีตาแก่ ว่าตัวเองนะ อย่าถือเลยนะ เส้นทางข้างหน้า มันสั้นกว่าเส้นทางข้างหลัง

วันนี้พอมีเวลาสักนิด คลึ้มๆใจก็มาแชร์ไอเดียร์ต่อก็แล้วกัน เขาบอกว่า ไอ้คนรวยๆ ยิ่งรวยก็ยิ่งรวย และก็ไม่คิดว่าตนเองจน

ก็เจ้าประคุณ มี 10 ล้าน ดันไปเปรียบเทียบ กับคนมี 100 ล้าน ก็ไม่จนกว่า ได้ยังไง

คนหาเช้ากินค่ำ เขาบอกว่าเรารวย เราก็บอกว่าเราจ้นจน เฮ่อ! แล้วจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานล่ะ

นี่ละครับ จะจน จะรวย ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบ ไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ Up กว่า เราก็ Down ถ้าไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ Down กว่า เราก็ UP ครับ

ฉะนั้น จะสุข จะทุกข์ จะจน จะรวย อย่างไร อยู่ที่การเปรียบเทียบครับ เพราะฉะนั้น คุณอยากจะเปลี่ยนจากทุกข์ ไปเป็นสุข ก็ไปเปรียบเทียบกับสิ่งต่างๆที่ Down กว่า

อยากรวยหรือ ก็ให้ไปเปรียบเทียบกับคนที่จนกว่าเรา ก็แค่นั้นเอง ดูเหมือนง่าย อยู่ที่ใจครับ พูดง่าย ทำยาก พอดูครับ

เป็นไงครับ ฟังแล้ว รู้สึกว่ามีทางออกไหมครับ ผมว่า ทุกคนที่มาคุย ใน Pharmacafe นี้ รวยทุกคน และทุกคน มีความสุข Happy กันทุกคนครับ

คุณทำได้นี่ครับ ทำอะไร หรือครับ ก็ทำใจ ไงครับ และ ก็ให้เปรียบเทียบกับสิ่งที่ผมบอกไง เปรียบเทียบกับสิ่งที่ Down กว่าเราไงครับ
****************************************************************************************************************************************************************************************
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 12 มิ.ย. 2010, 11:38

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
****************************************************************************************************************************************************************************************
ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยาชุด ยาหลายชนิดในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ร้านยาที่ใช้ถาดนับยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาหยอดตา ขายวางตามชั้น ไม่เก็บตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ใช้ยารูปแบบเม็ดแปลกๆ หาไม่ได้ ดูไม่ออก ต้องมาหากู ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ไม่ใช้ซองสีชาใส่ยาที่จัดนับเม็ด ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อตัวยาที่ซองยา ได้รับยา ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยาไม่มี ชื่อร้าน เบอร์โทรติดต่อ ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. สวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคนว่าเป็น เภสัชกร ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
เพิ่มเติม
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
****************************************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

****************************************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
****************************************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์ อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
****************************************************************************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ครับ................. รายการทีวีแต่ละรายการพอช่วงปลายปี เขาจะสรุปเรื่องเด่นในปีที่ผ่านมา ช่วงนี้อยู่ในโอกาสเทศกาลครบรอบ 2 ปี ของกระทู้นี้ ผมขอนำเอาข้อความเด่นๆในกระทู้ นำมาเสนอให้ท่านผู้อ่าน ได้อ่านซ้ำใหม่อีกครั้ง....................ขอบคุณครับ

อ่าน ข้อความคัดกรอง ตอนที่ 4 ต่อนะครับ

Sigkaman
****************************************************************************************************************************************************************************************
โดย Sigkaman ? 04 มิ.ย. 2008, 11:20

ผมเขียน Footnote ว่า บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

ทำไมถึงเขียนอย่างนี้ทราบไหมครับ ผมยกตัวอย่างวิชาชีพแพทย์ แพทย์รุ่นก่อนๆดีมาก ภาพลักษณ์ในสายตาประชาชนดีมาก บารมีของวิชาชีพดีมากๆ แต่ปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป แต่มาดูวิชาชีพเภสัชกรสิ เมื่อก่อนเภสัชก็ไม่มาก ในสายตาประชาชนก็เห็นจะเป็นพวกแขวนป้าย แต่ต่อไปเภสัชมาเปิดร้านยากันมากขึ้น ภาพลักษณ์ และบารมีทางวิชาชีพก็จะดีขึ้น แต่บารมีปัจจุบันมันเป็นผลพวงจากอดีต ต้องยอมรับ ฉะนั้นการสร้างบารมีและเครดิตทางวิชาชีพ จะต้องใช้เวลา ต่อไปคงดีขึ้นครับ

ขอแย็บสะหน่อยนะครับ ผมกำลังจะบอกว่า ผลพวงจากกรณีที่เภสัชแขวนป้ายตามร้านยาต่างจังหวัด ส่วนหนึ่งมาจากพวกเภสัชที่เป็นข้าราชการในจังหวัดนั้นๆครับ คือมีงานประจำ อยากมีรายได้เพิ่ม แขวนป้ายร้านยาในจังหวัด หรือร้านของญาติๆ หรือ ร้านของตัวเอง ขอเปิดแต่จ้างคนอื่นขาย คือขอเปิดร้านยา ปฏิบัติหน้าที่ตอนเย็น แต่พวกเปิดขายทั้งวัน ความจริงเวลาที่เปิดทำการ จะเปิดได้ก็เฉพาะที่แจ้งเท่านั้น คือ ตอนเย็น อย่าทำเลยครับ เปิดโอกาสให้เภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ๆที่มาเปิดร้านยาเถอะครับ ขอกราบแทบเท้าแทนวิชาชีพเภสัชกรชุมชนครับ

พวกดีๆหน่อยก็มาเปิดเองตอนเลิกงาน ก็ขอขอบคุณ เวลาอื่นปิด เภสัชกรโรงพยาบาลบางคน เภสัช สสจ บางคน พูดไปก็ว่าพวกตัวเอง พวกเดียวกัน นี่ไงครับ ผมถึงบอกว่าจิตสำนึกทางวิชาชีพ ของเภสัชกรมันต่างกันแต่ละคน ( นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับ วันนี้โมโหร้าย )

โดย Sigkaman ? 02 มิ.ย. 2008, 10:57

วันนี้จะมาคุยความลับอะไรให้ฟังครับ ผมน่ะมีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเปิดร้านยา ก็ส่วนใหญ่จะเปิดมานานกว่าผมเยอะ เจอทีไร ถามว่าทำไมไม่คิดจะพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ จะได้เป็นเกียรติให้กับร้าน เป็นเภสัชกรมาเปิดร้านเองน่าจะง่าย
พวกๆบอกยังไงก็ไม่ทำครับ แต่ก็มีบางคนก็แวะมาที่ร้านครับ คุยไปคุยมา บอกว่า กลัวว่ะ กลัวว่าร้านยาใหม่ๆ จะเอาตัวอย่างมึง พัฒนาร้านให้เป็นร้านยาคุณภาพกันหมด กูก็แย่นะสิ ?
บางคนก็บ่นว่า ต้องลงทุน ทั้งๆที่ร้านพวกนี้ เปิดมานานแล้ว ลูกค้าเยอะ รวยกว่าผมตั้งเยอะ ว่านั่น
บางคน นอกจากจะคุยๆ แถมเกทับว่า ข้าน่ะ เปิดมานานก่อนเอ็ง ข้ารู้ดีกว่าเองนะเว้ย

อย่าไปสนใจเลยครับน้องๆ ไอ้ร้านที่เปิดมานานแล้ว รวยกว่าผมเยอะ ลูกค้าก็มากกว่า แค่จะลงทุนพัฒนาร้านยาให้ดีขึ้นมันซักกี่สตางค์กันเชียว น้องใหม่ๆ ร้านใหม่ๆไปอย่าง

และไอ้ร้านเพื่อนๆผม มันไม่คิดจะพัฒนาให้ได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ปากก็พูดอย่างนู้น อย่างนี้ ไม่เห็นด้วยในหลักการ อย่างนู้นไม่ดี อย่างนี้ไม่ดี ทั้งๆที่รู้ว่าถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันถูกหลักวิชาการที่เรียนมา
บอกความลับได้เลยครับ พวกนี้ น่ะ ให้ความสำคัญกับธุรกิจ มากกว่าวิชาชีพครับ

ผมเคยแวะเวียนไปเยี่ยมร้านพวกนี้ รู้ดีครับ พวกๆ หมกเม็ดไว้เยอะครับ ไม่ว่าจะเก็บยาสต็อคไว้เยอะๆชั้นบนๆร้าน ร้อนๆก็มีครับ สต็อกเพื่อเอาโปรโมชั่น ไปเที่ยว แถมคุยอีกครับ ร้านขายดี ได้ไปเที่ยว เมืองนอกประจำ
หรือ พวกขายส่งครับ จัดยาชุดครับ ขายให้ร้านโชวห่วย เป็นร้านขายส่งรายใหญ่ในจังหวัดครับ แล้วนี่ เภสัช สสจ รณรงค์ไม่ให้จัดยาชุด แต่พวกเภสัชร้านขายส่ง จัดขายให้กับร้านโชวห่วยซะเอง นี่ไงครับ ไม่ช่วย แต่ทำลาย หนอนร้ายของเภสัชกรชุมชนครับ

ร้านที่เปิดมานานมีจุดบกพร่องที่พัฒนาร้านให้เป็นร้านยาคุณภาพได้ลำบาก มีหลายประเด็นครับ คือ
1. ทางร้านมีผลประโยชน์ที่หมกเม็ด ไม่อยากเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไป เช่น จัดยาชุดขายร้านโชวห่วย
2. จำนวนสินค้ามีมาก เนื่องจากต้องการโปรโมชั่น บริหารจัดการยาก
3. ไม่มีความสันทัดในการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้
4. เกรงว่าทำแล้วลูกค้าจะลดลง กลัวขายได้ช้า ยุ่งยาก และตัวเองก็ขายดีอยู่แล้ว

ฉะนั้นร้านพวกนี้ โดยเฉพาะร้านที่เภสัชขายเองก็มีจุดอ่อน
เพราะฉะนั้นร้านเภสัชใหม่ๆที่มาเปิดร้าน ได้เปรียบครับ
และก็บอกได้เลยครับ ร้านพวกนี้ ร้านที่เภสัชเปิดมานาน หรือ ร้านหมอตี๋ทั่วไป กลัวว่าจะเกิดร้านยาคุณภาพมากๆขึ้น กระทบกระเทือนต่อร้านตัวครับ ดูสิไม่เว้น ถึงต้องฟ้องร้องสภา ให้เป็นเรื่องเป็นราว อ่านแล้ว ไอ้พวกนี้ มองแต่ผลกระทบต่อธุรกิจของตัวเอง มากกว่าผลดีที่ประชาชนจะได้รับ

ผมถึงบอกว่า ถ้าร้านยาเปิดใหม่ มีความพร้อม ถ้าเรื่องกำลังเงินมีพอควร ตั้งเป้าเลยครับ การตั้งเป้าหมายนอกจากจะทำให้เรามุ่งมั่นแล้ว ถึงแม้เราจะเครียดเรื่องอื่นๆ เช่น ลูกค้าพูดไม่ดี ยอดขายไม่เป็นที่น่าพอใจ ความคิดความเครียดก็จะได้มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาครับ ทำให้มีกำลังใจ เรามีข้อได้เปรียบครับ
1. ร้านยังใหม่ การจัดการ ความเรียบร้อย ดูง่ายกว่าครับ
2. สินค้ามีไม่มากครับ การควบคุมและจัดการง่ายกว่ามากครับ
3. คนรุ่นใหม่เก่งคอมพิวเตอร์ครับ เพราะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยบริหารจัดการ จำเป็นครับ

การได้รับการรับรองมันจะเป็นเครดิตที่เรานำไปต่อกรกับร้านเก่าๆได้ครับ ร้านที่เปิดมานานๆ การที่จะดึงลูกค้ามาสนใจเรา ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ ฉะนั้นการนำเอาความแตกต่าง ที่เรียกว่า To be Different นอกจาก Immage และ Good Pharmacy Practice มาเป็นตัวดึงแล้ว ถ้าได้รับการรับรองว่าเป็นร้านยาคุณภาพ ก็ถือได้ว่า ร้านน้องๆได้รับการยกระดับขึ้นสังเวียนกับร้านเก่าๆเลยครับ ถึงแม้จะต่อสู้กับร้านเภสัชเก่าๆที่มุ่งการขายมากกว่าวิชาชีพก็ตาม แต่เราเอาชนะร้านหมอตี๋ได้เลยครับ พูดได้ว่า ได้รับกระบี่อาญาสิทธิ์มาเชียวนะครับ ว่าไปนั่น

ส่วนกรณีการปรับปรุงพัฒนาร้าน บางอย่างเราก็อาจจะต้องมีเทคนิคเพื่อลดต้นทุน แต่หลักการต้องให้ได้ และถูกต้อง
แต่ถ้าคิดว่าจะเปิดร้านไปตลอด มาทางนี้ ถูกต้องแล้วครับ เราเป็นเภสัช ถ้าเริ่มต้นในสิ่งที่ถูกที่ควร จะทำให้เราเคยชิน และปฏิบัติได้ถูกต้องไปตลอด

อย่าไปเปรียบเทียบกับร้านที่ขายดี แต่ไม่ถูกต้อง ถูกวิธีการ ถ้าน้องๆเป็นเภสัชไปฝึกงานร้านพี่ๆเภสัชที่ขายดี แต่ไม่ได้พัฒนาทำเป็นร้านยาคุณภาพ ภาพลักษณ์และทัศนคติก็คงจะมุ่งเน้นไปว่า ร้านเภสัชกรชุมชนที่ดี ต้องเป็นร้านที่ขายดี อยากคิดจะมาเปิดร้านก็เพราะว่าขายดี กำไรดี ทัศนคติที่จะมาทำให้วิชาชีพเภสัชกรชุมชนมันดีขึ้น จิตสำนึก การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือที่เรามักจะบอกว่า ร้านยาเป็นที่พึ่งคนจน หรือความคิดที่จะมาใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนมาก็จะลดลง

แน่หละ ร้านต้องอยู่ได้ แต่ต้องพอสมควรครับ ชุมชนอยู่ได้ ร้านอยู่ได้ การเปิดร้านยาก็ต้องเป็นธุรกิจที่มีจรรยาบรรณพอควรครับ

โดย ภก. Sigkaman ? 27 มิ.ย. 2008, 10:09

ผมไปมองคลินิกเก่าๆ แห่งหนึ่ง ร้านสว่างพอควร ไม่ทึมๆ ไม่มัวๆ ร้านยาสะอาดตา เคร่งขลึม ดูสะอาดเรียบร้อย มองจากหน้าร้านริมถนน มองเห็นเข้าไปข้างใน มองเห็น บุคคล ดูโปร่ง ความน่าเชื่อถือมีมากกว่าครับ และผมเห็นสิ่งที่ติดภาพโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับ ก็เป็นภาพที่ให้ความรู้ทางสุขภาพอนามัย ที่ไม่มีโฆษณา ดูแล้วดีกว่าเยอะครับ

อย่าเลยครับ อย่าหวังแต่ รายได้ เพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจหน้าตาของสถานที่ความเป็นเภสัชกรชุมชนเลยครับ มีก็พอควร อย่าไปโฆษณาซะเต็มหน้าร้าน ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่าเป็นร้านยาเลยครับ

หน้าตา หน้าตา หน้าบ้านครับ สะอาด สะอาด ไม่รกรุงรัง ไม่ต้องติดสติกเกอร์บังแสงอะไรกันมากมายนัก กลัวแสง ติดผ้าเต้นท์ ม่านกันแสงจะดูดีกว่าครับ Professional Look ไม่ใช่แต่ตัวเภสัชกรครับ สถานที่ที่เภสัชกรชุมชนทำหน้าที่ก็สำคัญครับ

ผมไปเห็น สถานที่ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ของคณะเภสัชฯต่างๆในทุกมหาวิทยาลัย มีไหมครับ จะมีนางงาม จะมี Sticker โฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปิดระเกะระกะอยู่หน้าร้าน กลบความเป็น สถานที่ปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน ยิ่งไปดู Pharmacy ในต่างประเทศ หน้าร้านเลี่ยมเชี่ยมเลยครับ บางร้าน ประดับหน้าร้านด้วยตนไม้ ดูร่มรื่น มองจากข้างนอก มองเห็นถึงข้างใน

มีไหมครับที่จะเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้ เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกคุณๆ มีศักดิ์ศรีบ้างครับ คุณๆเภสัชกร

อย่าให้การพาณิชมาอยู่เหนือความเป็นวิชาชีพเภสัชกรชุมชนที่พวกเราหวงแหนกันนะครับ

ประชาชนมองผ่านเห็นหน้าร้านคุณจากแนวถนน เออ! ให้เขานึกว่า เอ ร้านยาร้านนี้ สงสัยจะเป็นร้านยาของเภสัชนะ ดูท่าทาง ไม่เหมือนร้านยาทั่วไป ท่าทางไม่หวังจะเอาแต่กำไร จะเอาแต่เงินอย่างเดียว มีความถูกต้อง ถูกหลักวิชาการ พอจะเชื่อถือได้ พอจะไปปรึกษาได้

ลองไปยืนหน้าร้าน ลองนึกว่าเราเป็นคนอื่นเดินมา นึกและมองเข้ามาที่ร้านสิครับ เป็นไง นี่หรือครับ ร้านยาของคุณหมอยา เอ! จะเป็นร้านหมอยา หรือ หมอตี๋นะเนี่ย รกรุงรังไปหมด มีแต่ป้ายโฆษณา ดีไหมล่ะครับ

โดย Sigkaman ? 15 ม.ค. 2009, 10:36

วันนี้กลับมาคุยใหม่ หายหน้าหายตาไปนาน ชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละครับ โลดเล่นกันไปตามทางชีวิตแต่ละคน แต่หน้าที่ ความรับผิดชอบทุกคนต้องมี ขณะนี้ผมทำหน้าที่เภสัชกรชุมชน ผมก็คงทำหน้าที่นี้ต่อไปจนตาย พูดแล้วเด็กๆคงจะมาอ่านแล้ว คงห่อเหี่ยว แต่ไม่หลอกครับ ชีวิตคนเราไม่แน่นอน ต้องทำความดีไว้ ทำดีที่สุด ขณะที่เขียนคุยให้ฟังนี้ พูดอยู่ยามเช้าๆสบายๆเช่นเคย เปิดเพลงฟังตามเคยครับ เพลงน่ะหรือครับ เพลงบรรเลงเสียงไวโอลินของคนวาดเสียง คุณ ธนกฤต ที่อัมพวา ชอบฟัง สบายๆ บางครั้งก็เบื่อเสียงเนื้อร้อง ฟังเป็นเสียงดนตรีบ้างก็ดี สงบดีครับ

เหมือนชีวิตคนเรา วุ่นๆตลอดวัน หรือวุ่นเป็นเดือนเป็นปีที่ผ่านมา หยุดคิด พักสักนิดก็จะดีครับ เงินบางครั้ง ถึงแม้จะจำเป็น แต่บางครั้งมันซื้อได้ไม่หมดไปซะทุกอย่างครับ

ที่บอกนี่กำลังหวนเข้าเรื่องว่า การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่การทำประโยชน์ในฐานะเภสัชกรชุมชน การแนะนำการให้ความรู้กับผู้คน กับชุมชนบ้าง มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และส่งเสริมบารมีของวิชาชีพครับ ทำไปเถอะครับถ้าเห็นว่าดี เรามีจิตใจบริสุทธิ์ เป็นบุญ เป็นกุศลครับ อย่าท้อถอยครับ อย่าไปเปรียบเทียบกับสิ่งไม่ดี จงมุ่งมั่นต่อไปครับ ผมถึงเขียนบอกไว้ว่า ?การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน ? เขียนเหมือนสมัยเป็นนักศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างมันใส ไม่มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง แต่ถึงอย่างไรก็เห็นประโยชน์ของประชาชนบ้างก็ดีใจแล้วนะครับ

****************************************************************************************************************************************************************************************
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 26 ส.ค. 2010, 15:44

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
****************************************************************************************************************************************************************************************
ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยาชุด ยาหลายชนิดในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ร้านยาที่ใช้ถาดนับยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาหยอดตา ขายวางตามชั้น ไม่เก็บตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ใช้ยารูปแบบเม็ดแปลกๆ หาไม่ได้ ดูไม่ออก ต้องมาหากู ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ไม่ใช้ซองสีชาใส่ยาที่จัดนับเม็ด ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อตัวยาที่ซองยา ได้รับยา ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยาไม่มี ชื่อร้าน เบอร์โทรติดต่อ ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. สวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคนว่าเป็น เภสัชกร ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
เพิ่มเติม
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
****************************************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

****************************************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
****************************************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์ อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
****************************************************************************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ครับ................. เขาบอกว่า งานเลี้ยงก็ต้องมีการเลิกรา

อ่าน ข้อความคัดกรอง ตอนสุดท้าย และขออำลาเลย นะครับ

ไม่มาเขียนเพิ่มแล้วครับ สวัสดีทุกๆคนที่อ่านมาถึงจุดนี้ .........ลาก่อน

Sigkaman
****************************************************************************************************************************************************************************************

นานๆจะมานั่งคุยสักที แวะมาเยือนห้องลาเต้ เขาเขียนป้ายหน้าห้องเป็นห้องของเภสัชกรชุมชน แต่พอเปิดประตูเข้ามา แอ็ด

อ้าวอุทานออกมา ฉะไหนถึงได้ มั่วไปหมด ไหนๆบอกว่าเป็นห้องเฉพาะเภสัชกรชุมชน ทำไมถึงมีใครต่อใครมั่วเต็มไปหมด สงสัยคงจะไม่ private เอาซะแล้ว

ครับ ! วันนี้มาเล่าให้ฟัง คุยให้ฟังสบายๆตามเคยครับ เมื่อก่อน มีน้องคนหนึ่งมา post บอกว่าพี่เขียนคุยเหมือนจัดรายการวิทยุเลย

จะมาปูเสื่อเปิดวิทยุทานซิสเตอร์ฟังใต้ต้นไม้ใหญ่ที่สนามหญ้าทุกวัน ตอนนี้ไม่รู้หายไปรึยัง.......ไม่รู้นอนหลับ กรนอยู่รึเปล่าเน้อ

ตอนที่เขียนเวลานี้ก็สายๆเข้าใกล้เที่ยงไปแล้ว นั่งหน้าคอมพ์ แอร์เย็นๆ เปิดเพลงบรรเลงของ Kevin Kern สบายๆ เพิ่งอาบน้ำเสร็จหลังจากตอนเช้า ไปเดินวิ่งเหยาะๆ

ออกกำลังกาย รอบทะเลสาบในหมู่บ้านจัดสรรค์ พอได้เหงื่อ เดินไปชมต้นไม้ ทะเลสาบไป สบายๆ

หลังจากนั้นก็ไปหาอะไรทานข้าวเช้า ขับรถมาเปิดร้าน รดต้นไม้หน้าร้าน อาบน้ำเสร็จ ก็มานั่งหน้าคอมพ์ เปิดประตูของ สภากาแฟ Pharmacafe ห้องลาเต้ คุยซักหน่อย

ที่ผ่านมาหลังจากมหาวิทยาลัยปิด ก็ได้มีโอกาสพาครอบครัวไป เยี่ยมเยือน ใฝ่ธรรมะ กับเขาเหมือนกัน ได้ไปเสถียรธรรมสถาน รามอินทรา ของแม่ชีศันสนีย์ ดูร่มรื่น ธรรมชาติ

ได้ฟังธรรมบรรยายจากสื่อของท่าน นำซีดีมาฟังที่ร้าน ก็ได้ข้อคิดดีๆสำหรับชีวิต

ไปหลายที่ครับ บ้านอารีย์ ที่ซอยอารีย์ พหลโยธิน แจกสื่อธรรมะก็ไป หรือแม้แต่ สถาบันวิมุตตยาลัย แถวอรุณอมรินทร์ ของท่าน ว.วชิรเมธี

ก็ไปขอรับสื่อธรรมมะที่เขาแจก หรือซื้อหามาฟังที่ร้านบ้าง ดีเอามากๆ

แต่เดี๋ยวนี้หา download ได้จาก Internet ได้สบาย คือ อยู่ร้านก็ฟังธรรมมะทางเวปไซท์ของท่านได้ โดยเฉพาะของท่าน ว.วชิระเมธี ค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายตอนนี้

เนื้อหาบรรยายของท่านฟังแล้วไม่เบื่อ ทันยุค ทันสมัย หนังสือของท่านก็สั่งซื้อทาง Internet ได้เช่นกัน

เดี๋ยวนี้สะดวกสบาย สั่งของผ่านทางอินเตอร์เนท ผมน่ะ ใช้บริการ สั่งของประจำ เครื่องเขียนก็มาส่งที่ร้าน กระดาษ Sticker แฟ้ม Office Depot ส่งถึงร้าน

หนังสือก็ ซีเอ็ดส์ ส่งถึงร้าน อาหาร ไปรษณีย์ไทย ส่งถึงร้าน ไม่รวมพวก Fastfood สบายๆโรคไฮเทค

เกริ่นให้ฟังซะยาว แบบทักทายเพื่อนเก่า เวลาเจอกัน แต่ความจริงไอ้ที่เล่าให้ฟังน่ะกำลังจะบอกว่า ชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน มันช่างจะอิสระ มีความสุขจริงๆ

ถ้าเราไม่ซีเรียสกับการได้มาของเงินมากนัก ชีวิตเป็นของเรา ทุกข์สุขก็อยู่ที่ตัวเราอีกนั่นแหละ ท่าน ว. บอกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบัน

แน่นอนครับ ไม่มีเจ้านาย ไม่มีลูกน้อง แต่อาจมีลูกน้องในร้านก็แล้วแต่ อยากหยุด อยากพักผ่อน อยากไปเที่ยว อยากไปไหนมาไหน ทำอะไร อยู่ที่ตัวเราเองทั้งนั้น เป็นอิสระ

???.. ถึงได้มีเภสัช ลาออก จากที่ทำงานเดิมมาเปิดร้านกันเต็มไปหมด

ตอนที่ผมไปธุระที่ไหน ขับรถอยู่ มักจะคิด มักจะพูดกับตุ๊กตานั่งข้างๆเสมอว่า นี่น่ะดีนะ ถ้าเป็นเมื่อก่อน ฉันไม่ได้ทำงานอย่างนี้ เป็นมนุษย์เงินเดือน

คงจะตะลอนทียวไปเทียวมาทำธุระอย่างนี้ไม่ได้หลอก โชคดีนะ ถึงได้มีเวลาให้กับลูก และครอบครัว โดยเฉพาะเธออย่างนี้ได้ ถ้าทำอย่างนี้ คงถูกไล่ออกไปนานแล้ว

..............ตุ๊กตา ยิ้มแป้นเลยครับ...

แต่ก็นั่นแหละคุณต้องมี Income ที่อยู่ได้ เลี้ยงตัวเอง และครอบครัวได้ ขึ้นกับ Need ของแต่ละบุคคลนะ

.........พูดๆชักจะเหมือนฟัง MP3 ของท่าน ว. ไปซะแล้ว
****************************************************************************************************************************

ครับ ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่า......................

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

มาแร็ว มาเร็ว มาเปิดร้านยากันเถอะครับ ..........เภสัชกรทั้งหลาย

วิชาชีพเภสัชกรชุมชน........................รอพวกคุณคุณมานานมากพอแล้ว............ถึงเวลาบุกแล้วครับ


Sigkaman
แนบไฟล์
ไปร้านยาถามหาเภสัชกร.JPG
ไปร้านยาถามหาเภสัชกร.JPG (13.46 KiB) เปิดดู 38937 ครั้ง
6-0-1.JPG
6-0-1.JPG (7.97 KiB) เปิดดู 38937 ครั้ง
3-0.jpg
3-0.jpg (16.89 KiB) เปิดดู 38937 ครั้ง
2-1.jpg
2-1.jpg (3.45 KiB) เปิดดู 38937 ครั้ง
1-2.jpg
1-2.jpg (5.16 KiB) เปิดดู 38937 ครั้ง
01-1.JPG
01-1.JPG (3.18 KiB) เปิดดู 38937 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย blueworkthailand » 07 ต.ค. 2010, 11:25

:roll: หลายๆท่านที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับร้านขายยา ได้แสดงออกถึงความมุ่งหวังที่จะเห็นร้านขายยา ที่เป็น ที่พึ่งของชุมชน ผมรับรู้ได้ถึงความเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ หรือ เภสัชกรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนารูปแบบร้านยา ซึ่งในอนาคตผมเชื่อมั่นว่า กลุ่มวิชาชีพเภสัชกร นี่แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ในการผลักดันให้รูปแบบร้านยาเป็นสถานที่ซึ่ง ทรงเกียรติ มีแต่ผู้ที่มีความรู้ ตัวจริงเท่านั้น จะทำให้เกิดมาตราฐานดีๆมากมาย และจะเป็นสถานที่ที่เป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนอย่างแท้จริง

ผมอยากมีประสบการณ์เล็กน้อยที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต มาแบ่งปันครับ

หากมีท่านที่เห็นไม่ตรง โปรดชี้แนะด้วยครับ

เอกลักษณ์ และมาตรฐานร้านขายยา

1.ร้านขายยาได้ถูกออกแบบ ให้มีภาพลักษณ์เฉพาะตัวเป็นศูนย์ยากึ่งคลินิก(CLINICAL LOOK) เพื่อเน้นการบริการที่มีคุณภาพ ในการเสริมสร้างมาตรฐานร้านของท่าน ให้แตกต่างจากร้านยาทั่วๆ ไป อาทิ
? ความสว่าง ดูสะอาดตา สินค้าถูกจัดเป็นหมวดหมู่ อำนวยความสะดวกในการสัญจรและเลือกชมสินค้าของลูกค้าได้อย่างสบายๆ
? มีพื้นที่ให้บริการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น เช่น การวัดความดันโลหิต การตรวจน้ำตาล-ไขมันด้วยเครื่องอัตโนมัติ การตรวจสภาพการได้ยินของหู และการบริการข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ
? มีมุมสำหรับลูกค้านั่งรอ และพัก พร้อมบริการน้ำดื่ม

2.ประกอบธุรกิจค้าปลีก-ส่ง ยา อาหารเสริม เวชสำอาง อุปกรณ์ผู้ป่วย อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปกว่า 8,000 รายการ ด้วยระบบ IT และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ประกอบธุรกิจด้วย นโยบายเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีการคืนกำไรแก่ลูกค้า และสร้างประโยชน์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

4.จำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ เป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยความมีมาตรฐาน และความน่าเชื่อถือ ประกอบกับยังเป็นการช่วยสร้าง และขยายฐานลูกค้าประจำอีกด้วย


ระบบการบริหารงานในร้าน

จะเห็นได้ว่า งานบริหารร้านยาเป็นงานละเอียด ถ้าไม่มีการวางระบบการบริหารงาน อย่างรัดกุม อาจก่อให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ยากแก่การตรวจสอบ และอาจสร้าง ความยุ่งยากในการจัดการอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ระบบการบริหารงาน อาจมีการปรับเปลี่ยน ไปตามสภาวะเหตุการณ์ เพื่อความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการจัดการเป็นสำคัญ
คำว่า ระบบ คือการนำเอาองค์ประกอบของงานหลายส่วน มาสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน อย่างมีแบบแผน ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักในการวางระบบร้านยา ประกอบด้วย
? ลูกค้า
? บุคลากรในร้าน
? สินค้า
? เงิน
? สถานที่
? ลักษณะงาน


ขอบคุณครับ
Visit Us : www.blueworkthailand.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
blueworkthailand
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ย. 2010, 10:18

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย blueworkthailand » 07 ต.ค. 2010, 11:44

โฟล์ระบบงาน ตามไฟลล์แนบครับ

ขอบคุณครับ
แนบไฟล์
สมุดงาน1.pdf
(115.95 KiB) ดาวน์โหลด 1361 ครั้ง
Visit Us : www.blueworkthailand.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
blueworkthailand
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ย. 2010, 10:18

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย blueworkthailand » 07 ต.ค. 2010, 11:53

งานออกแบบร้านขายยา Limited functional Solution for Modern Drugstore

ร้านขายยารูปแบบใหม่ ทันสมัย ออกแบบเพื่อตอบโจทย์พื้นที่จำกัดของห้างสรรพสินค้า ที่มีราคาต่อตรม.สูงมาก จำเป็นต้องใช้พื้นที่ภายในร้านขายยาให้ได้ประโยชน์สูงสุด และโจทย์ที่สำคัญ คือต้องสามารถใช้งานได้ครบพื้นที่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนพื้นที่ขายสินค้า / พื้นที่โฆษณาของ Supplier พื้นที่ให้บริการตรวจวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และน้ำดื้มเพื่อบริการ อีกทั้งยังต้องมีที่นั่งลูกค้าและ บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ครับ

ขอบคุณครับ
แนบไฟล์
intoch 02.jpg
intoch 01.jpg
Visit Us : www.blueworkthailand.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
blueworkthailand
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ย. 2010, 10:18

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย blueworkthailand » 07 ต.ค. 2010, 12:03

ร้านยา คลังยาเภสัชกร โดย เภสัชกร มานิตย์ อิ๋วสกุล

พี่มานิตย์เป็นเภสัชกรอีกท่านครับ ที่เป็นที่พึ่งของชุมชน ท่านได้ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้สโลแกนว่า

"ปลูกข้าวพึ่งชาวนา ใช้ยาปรึกษาเภสัชกร"

และ "ชีวิตมีค่า ก่อนใช้ยา ปรึกษาเภสัชกร"

แสดงถึงความเป็นห่วงในการใช้ชีวิตของชุมชน ภก.มานิตย์ดีไซน์หน้าร้านให้มีมุมนั่งแก่ลูกค้าที่เดินผ่านไปมาด้วยครับ

ร้านนี้อยู่ใน อ.ศรีสงคราม จ. นครพนม 700 กว่ากิโลเมตรจากกรุงเทพฯ

ขนาดพื้นที่ร้านก็ไม่มากครับ หน้ากว้าง 2.90 ม. ยาว 6.50 ม. เท่านั้นเอง

เป็นงานท้าทายงานออกแบบของเราครับ เพื่อคอนเซปท์ Limited Functional Solution ครับ

ขอบคุณครับ
แนบไฟล์
K_001_.jpg
K_001_.jpg (15.41 KiB) เปิดดู 38850 ครั้ง
K_005.jpg
K_006.jpg
K_007.jpg
K_007.jpg (25.54 KiB) เปิดดู 38850 ครั้ง
K_008.jpg
K_008.jpg (26.02 KiB) เปิดดู 38850 ครั้ง
Visit Us : www.blueworkthailand.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
blueworkthailand
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ย. 2010, 10:18

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย blueworkthailand » 15 พ.ย. 2010, 10:55

เสร็จแล้วครับ

ใช้เวลานับจาการเซ็นต์สัญญา ถึง ส่งมอบงาน รวม 20 วัน ครับ

ขอบคุณครับ
แนบไฟล์
คลังยาเภสัชกร 1.jpg
คลังยาเภสัชกร 2.jpg
คลังยาเภสัชกร 3.jpg
Visit Us : www.blueworkthailand.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
blueworkthailand
 
โพสต์: 25
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 ก.ย. 2010, 10:18

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย tintin_hcu » 15 พ.ย. 2010, 11:53

ราคาเท่าไหร่ครับ
เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนนกยูงมีดีที่แววขน แต่ใจต่ำเป็นได้แต่แค่คน คงเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ภาพประจำตัวสมาชิก
tintin_hcu
 
โพสต์: 736
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ต.ค. 2009, 18:48

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย pacabee » 15 ก.พ. 2011, 00:17

ขอบคุณครับ ที่ช่วยกันเข้ามาแชร์ กำลังจะเปิดร้านยาครับ คงต้องทำอะไรหลายอย่างมากๆ
pacabee
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 15 ก.พ. 2011, 00:12

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย somsak01 » 14 มี.ค. 2011, 23:04

ขอบคุณครับ ความรู้ใหม่ๆ ทั้งนั้นเลย
somsak01
 
โพสต์: 24
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 มี.ค. 2011, 17:06
ที่อยู่: ประเทศไทย

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 01 มิ.ย. 2011, 13:42

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable,
You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ก่อนอื่นขอเกริ่นให้ฟังก่อนว่า เคยปรารภว่า จะไม่กลับมาเขียน เล่าอะไรให้ฟัง เป็นการแชร์ไอเดียร์ และ สานต่อปณิธานดังที่เคยให้ไว้ ปล่อยให้คนอื่นที่เขาเก่งๆมาเล่าแชร์มั่ง แต่เหตุไฉน ถึงกลับมาอีก

เล่าให้ฟังก่อนก็แล้วกัน ว่า พี่ Sigkaman เป็นไงบ้างหลังจากไม่เจอกันนาน ตามประสาคนรู้จักกัน ขอตอบว่าสบายดี ยังมีไฟ และเข้าสู่วัยเภสัชกรชุมชนวัยทอง ฮ่ะฮ่า ! ที่ผ่านมาปิดเทอม คอมพิวเตอร์ในร้าน พื้นที่ในร้าน ถูกยึด ตอนนี้เปิดเทอมแล้ว ชีวิตในร้านก็ดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีน้องๆหลายคน อ่านจาก Pharmacafe กระทู้นี้แหละ มาขอแวะเวียนเยี่ยมที่ร้าน บอกว่าชอบไอเดียร์ และ แนวคิดของพี่จัง หัวใจก็เลยพองตัว ออกจะตัวลอยนิดๆ เว่อร์ไปหน่อยตามธรรมชาติของคน

เมื่อไม่นานมานี้ มีน้องที่ทำงานอยู่ อย. กระทรวง มาแวะสัมภาษณ์ มาเห็นว่าพี่ทำอะไรเพิ่มเติมไปมาก บอกว่า พี่จะทำอะไร คิดอะไร ก้าวหน้าไปกว่าที่เขากำลังจะทำไปอีก 1 ขั้น

พี่น่าจะไปแชร์ใน Pharmacafe ต่อนะ ถือว่าเป็นวิทยาธาน ได้บุญ ตามปณิธานของพี่ไง ไม่งั้นพี่ ทำอะไรอยู่คนเดียว คนอื่นๆเขาไม่รู้ พี่ไปเขียน ใครมาอ่าน จะได้เอาไอเดียร์นี้ไปต่อยอด วิชาชีพจะได้พัฒนาขึ้น ว่าไปเหมือนกับว่าเราเก่งซะหนักหนา

เอาเถอะ เอาเป็นว่า มีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังตามใจฉันก็แล้วกัน ดีนะนี่ที่ยังมีไฟอยู่

วันก่อนไปร่วมประชุม เพื่อนที่เป็นกรรมการพวกองค์กรวิชาชีพ มาชวน ไปช่วยกันทำงาน บอกไปว่า ไม่เอา ไม่ไหวว่ะ ศักยภาพของตัวเอง มีน้อยนิด วันๆยุ่งอยู่กับร้านและครอบครัวก็เหนื่อยแล้ว

พวกก็ถามและอนาคตมึงจะทำอะไรวะ ก็ตอบพวกไปว่า ขอเป็นเภสัชกรชุมชนบ้านนอกแก่ๆ อยู่กับเย่า เฝ้ากับเรือน เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ก็พอแล้ว จะทำอะไร คิดอะไร มันส่วนตั้ว ส่วนตัวดี ชีวิตการทำงาน ตัวเราเองสั่งได้ มีความสุขกว่าเยอะ

ตอนนี้ ยุคนี้ อะไรๆ มันก็วิ่งไปเร็ว ดูๆจะเป็นยุคที่ผู้นำเป็นผู้หญิงก็มากขึ้น ผู้หญิง Nature แล้วละเอียดอ่อน บางทีจะ Active หรือ เต้นไปกับงานได้ดีกว่าผู้ชายก็มีเยอะ ดูสิ ไม่ว่าจะ นายก สภา นายก สมาคม แวดวงเภสัชเราก็เป็นผู้หญิงนำ ก็ดูผลงานกันก็แล้วกัน ยุคนี้อะไรๆมันรวดเร็ว คนรุ่นใหม่ ใจร้อน ไม่อดทน รู้เรื่องมากขึ้น Seniority ลดลง

หันมาเรื่องการทำงานของเภสัชกรชุมชน ในร้านยาบ้านนอกว่ามันเปลี่ยนไปแนวไหน บอกได้เลยว่า เด็กเภสัชจบออกมาเปิดร้านยากันมากขึ้น และก็เลิกเยอะมากขึ้น ความอดทนจะมีน้อยกว่าคนรุ่นเก่าๆนะ เด็กรุ่นใหม่

ข้อคิดเห็นของร้านยาหมอตี๋อาวุโสทั้งหลายมักจะกล่าวว่า พวกเภสัชหน้าละอ่อนทั้งหลาย มาเปิดร้านยาสักพักก็เบื่อ ถอยฉากไปเองแหละ พวกนี้น่ะ เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ หลอก..................

อย่ากระนั้นเลยครับ ขอให้อดทน อัตราการเพิ่มจำนวนร้านยาที่มีเภสัชกรประจำตลอดเวลา ยิ่งมีมากขึ้น จะเป็นผลดีกับวิชาชีพมากขึ้น ผมยังอยากให้มีกฎเกณฑ์ที่ทำให้อัตราการเพิ่มร้านยาของเภสัชกรประจำจริงๆมีมากกว่าอัตราการเพิ่มร้านยาของหมอตี๋ทั่วไป.........

เอาหล่ะ ในส่วนของผม ไม่ว่าการเพิ่มเครดิต ภาพลักษณ์ Immage จากสถานที่ Personnel และ Process ในร้านที่ทำให้มันดู Different เพื่อที่จะแสดงภาพของ Pharmacist มีหลายอย่างที่คนมาอ่านก็ได้รับรู้ไปแล้ว

ในแง่การปฏิบัติ เภสัชกรชุมชน ต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับ สมมุติว่า เราเป็นผู้มารับบริการ ต้องการมาหาเภสัชกรชุมชนที่ร้านยา เริ่มจากมาจอดรถ หรือเดินมาถึงร้าน จุดแรก คือ Immage ของหน้าร้าน เดินเข้ามาในร้าน ก็ต้องมอง Immage ภายในร้าน มองดู Shelf ยา และที่สำคัญ คือ ดูคนขาย เพราะฉะนั้น Professional Look จึงสำคัญ

แต่ไม่หมดครับ ต่อไปถึงคิวเราซื้อยา หรือ สอบถาม หรือ ให้จัดยาให้ Conversation ก็เป็นเรื่องสำคัญต่อมา หลังจากนั้น เป็น Dispensing Process ครับ

วันนี้ผมจะมาเล่าเฉพาะ จุด Dispensing Process ว่า จะทำอย่างไรที่จะได้ประโยชน์มากขึ้น แน่หล่ะ เขาบอกว่าคุณมาขายยา คุณก็ต้องคุยเก่งขึ้นเป็นธรรมดา ถ้าคุณมีเวลา ก็อธิบายความให้เต็มที่ แต่ ก็ขอให้ดูหน้างานด้วย ว่าพร้อมที่จะให้เราแนะนำ หรือไม่

ชาวบ้านเขาบอกกันว่ามาร้านยาของเภสัช ชัวร์หน่อย พอจะไว้ใจได้ นี่แหละคือ จุดแข็งของเรา ทำไมไม่พลิกฟื้นจุดแข็งของเราให้มันเป็นประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ร้านที่ไม่ใช่เภสัชจะขาดตรงนี้ใช่ไหมล่ะ

เอาหล่ะครับ ตรงจุดนี้ผมขอขยายความให้ได้ประโยชน์ทั้งการให้ความรู้ตรงจุดที่ผู้มาใช้บริการต้องการ บวกกับการประชาสัมพันธ์ หรือให้ความรู้ในมุมกว้าง หรือ การเสริมให้ความรู้ที่ไปในทางยกระดับวิชาชีพ

จุดต่างที่ลูกค้าเห็นที่ต่างจากร้านทั่วไป เช่น ร้านนี้ใช้ซองสีชา ร้านนี้ผสมยาเด็กให้เลย ร้านนี้ได้ยาหยอดตาที่หยิบมาจากตู้เย็น ยังดูเย็นอยู่เลย ร้านนี้ซองยามีชื่อร้าน ที่อยู่ เบอร์โทร จะเพิ่มไปอีกได้ไหมว่า ร้านนี้มีใบความรู้ในเรื่องโรคหรืออาการที่ตรงจุดเราเป็นอยู่ ให้กลับไปอ่านเพิ่มเติม
ครับ ใบความรู้ เป็นสิ่งที่ผมจะพูดถึง เพราะการอธิบายหรือการให้การปรึกษาระหว่าง Prosess Dispensing นั้นจะมีเวลามาก หรือน้อย ตามจำนวนลูกค้าที่รออยู่ก็ตาม มันจะช่วยเสริมให้ความรู้ตรงจุดตรงโรคหรืออาการของเขา เขาจะสนใจ และจะ Different ทำให้คุณเป็น Community Pharmacist มากยิ่งขึ้น

บางคนอาจจะบอกว่า ร้านผมน่ะ พวกใบแทรก แผ่นพับ เรื่องความรู้ต่างๆ ร้านผมมีเพียบ ครับนั่นก็จริง แต่โดยหลักการ ร้านยาคุณภาพแล้ว เราจะไม่ส่งเสริมการโฆษณาที่แอบแฝงเข้าไปด้วย และอีกอย่าง ความเป็นส่วนตัวเฉพาะร้านของเรา หลายคนก็อยากได้ ไม่งั้นคุณจะมี Logo หรือ ชื่อร้านของคุณ บวกเข้าไปในการให้วิทยาทานหรือ

พูดถึงเรื่องการโฆษณาที่แอบแฝง ทางร้านก็มักจะได้ เอกสาร หรือ พวกถุงยา ถุงกระดาษที่พิมพ์โฆษณาสินค้า ปกติ ก็จะทิ้งขยะ แต่เคยเผลอไปเหมือนกัน ปรากฏว่าถุงกระดาษที่ใช้อยู่ ได้มาฟรี มีการโฆษณาติดมาด้วย เห็นมาเจอ เลยต้องแยกออก จะทิ้ง หลานเห็นเป็นประโยชน์ และมีมาก ถามว่าน้าทิ้งทำไม ก็ตอบไปตรงๆว่า ร้านน้าเป็นร้านยาคุณภาพ ตักกะที่บอกคนเขาไป เครดิตชื่อเสียงที่เราสะสมมา มันสำคัญกว่า ร้านเราบอกใครๆเขาไปว่า จะไม่มีการโฆษณาสินค้าแอบแฝง เราก็ควรไม่มี หลานเลยขอไปใช้ที่อื่น นี่แหละครับ ต่างคนต่างคิดนะครับ ชื่อเสียงและเครดิตเรากว่าจะสร้างมา มันสำคัญนะครับ ต้องรักษาไว้

มาต่อ ต้องเลือกแผ่นพับครับ ถ้าเป็นของส่วนราชการ ไม่เป็นไร เราก็ให้เป็นใบความรู้ได้ แต่ ทำเองได้ ก็จะเพิ่มประโยชน์ยิ่งขึ้น การประมวลความรู้จากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะตำรา ความรู้ที่เคยเรียนมา ประสบการณ์จริงหน้างาน แผ่นพับที่เขาเคยทำกัน ข้อมูลในเวปไซท์ที่ให้ความรู้กับประชาชน ยิ่งทำ ยิ่งได้ประโยชน์

คุณต้องนำความรู้เหล่านั้น มาประมวณ เอาเฉพาะ หน้างานที่คุณเจอจริงๆ ปัญหา ข้อแนะนำเฉพาะของคุณ เขียนหรือพิมพ์ จำกัดข้อมูล และพื้นที่ เพราะต้องจำกัด ไม่งั้นเปลือง เนื้อหามากไป เบื่อ มีรูปก็จะน่าดูขึ้น เข้าใจมากขึ้น ยิ่งคุณทำมากขึ้น คุณก็จะ Update ความรู้ของคุณไปในตัว เขาบอกว่า งานเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ก็ตรงนี้แหละ

ใบความรู้ก็ต้องใบเล็กๆ ไม่เปลือง หยิบอ่านง่าย อาจจะทำเป็น A4 แบ่ง 4 ชิ้น เวลาให้จะพับครึ่งก็ได้ ใส่ไปกับถุงยาที่เราส่งมอบให้กับลูกค้า เอาไปอ่านเลยที่บ้าน ถ้าคิดจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ หรือ เพิ่มการเผยแพร่ความรู้ในรูป Spread Sheet อาจจจะต้องมี Printer ที่ติด Ink Tank ครับ ถึงจะไม่ค่อยเปลือง

แต่ปรากฏว่า จะพิมพ์อยู่หน้าเดียวก็ไม่คุ้ม พิมพ์มัน 2 ด้านเลย อีกด้านก็ บวกความรู้ทั่วๆไป ที่อาจจะประชาสัมพันธ์ร้านก็ได้ แต่เป็นการบอกความจริงว่าร้านเรา เป็นอย่างไร ไม่ได้ โฆษณา ชวนเชื่อโดยตรง แต่เป็นการบอกข้อมูลความจริงของร้านเราว่า เป็นอย่างนี้นะ ไม่หลอกลวงชวนเชื่อมาใช้บริการ ยิ่งถ้าคุณเป็นร้านยาคุณภาพ คุณก็เอาหลักเกณฑ์ของร้านยาคุณภาพมาเป็นตัวตั้งเลย ยิ่งดี บอกไปเลยว่า ร้านคุณมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ ถ้าประชาชนเขาเห็นด้วย และ ดูหลักเกณฑ์เหล่านี้ น่าเชื่อถือ ร้านยามีเครดิต เขาก็จะมาเอง

การประชาสัมพันธ์ บอกได้เลย จะไปคาดหวังให้ส่วนราชการอย่างเดียว คงไม่ได้ เพราะนั่นเป็นการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ลูกค้าเรา พื้นที่เรา เราไม่ทำเอง ใครเขาจะไปรู้ ใช่ไหมล่ะ นี่แหละตรงจุดเกิดเหตุ และ ใบความรู้ ของเรา ไปตกที่บ้านใคร ไปต่อยอด ให้คนอื่นอีก นี่แหละ เดี๋ยวคนอื่นเขาจะตามมาดูร้านเราเองแหละ อยากเห็นนัก เอร้านนี้น่าเชื่อถือ อยู่ที่ไหน อยากไปดู อยากไปใช้บริการ บวกการประชาสัมพันธ์กับการให้ความรู้คงผสมกันไปได้ แต่อย่าให้เข้าข่ายการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

พูดไปน้องๆก็คงจะบอกว่า ไม่เห็นมีอะไรในกอไผ่เลย ครับ มันเป็นเรื่องจริง เพราะ หลายๆเรื่อง เราก็รู้ เราก็คิด เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเรามาจากรั้วมหาวิทยาลัย แต่นั่นแหละ ความสำเร็จ มันอยู่ที่ว่า เราจะเอาความรู้ และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ มาดัดแปลงแก้ไข พัฒนารูปแบบให้มันเป็น Dossage form ที่พอเหมาะ พอเจาะกับ กลุ่มประชาชนละแวกใกล้เคียง และลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเรา???.นี่ไงครับ เภสัชกรชุมชน เป็นเภสัชกรที่ใกล้ชิดชุมชน และเอื้อประโยชน์ให้ชุมชนจริงๆ นี่คือก้าวแรกและก้าวต่อไปของการที่จะพัฒนาไปเป็น Family Pharmacist

พูดถึง Family Pharmacist เล่าเรื่องเบาๆให้ฟังสักหน่อย เภสัชเอง มาเปิดร้านยาเอง คนในชุมชนละแวกนั้น ก็คงมีบ้างที่มาปรึกษาเรื่อง การมีลูก ผมน่ะประจำ เพราะเราดูแก่หน่อย สาวๆแต่งงานมาไม่นาน สักปีหนึ่งได้มั้ง มักจะมาถามผมว่า หมอๆมีข้อแนะนำอย่างไร หนูแต่งงานมาปีกว่าแล้ว ยังไม่มีลูกเลย มาทั้งผัวเมีย จะบอกไปตรงๆว่า แฟนไม่มีฝีมือ ก็จะเสียหายใหญ่ ผมก็มักจะพูดไปตรงๆเลยว่า หนูก็แต่งตัวสวยๆสิ ทำตัวให้สบายๆ ไม่ต้องไปวิตกอะไร ไปเที่ยวที่ไหน ไปเจอวัด ก็ไปไหว้พระ ขอพร ขอลูกดีๆจากท่าน เดี๋ยวก็มีเอง คนอื่นเขาแต่งงานตั้งนานหลายปีมากกว่าหนู ยังไม่มีเลย แต่อย่าลืมนะ ก่อนนอน ทำตัว Sexy Sexy เข้าไว้ เดี๋ยวมีเอง มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ลูกค้าคนอื่นได้เย็น บอกว่า นี่ไง เภสัชกร ชุมชน จริงๆ................แล้วก็หัวเราะกันตรึม

ปรากฏว่า ตอนนี้ ลูกสอง แล้ว พ่อแม่ลูก มาใช้บริการประจำ ตัวน้อยมา แม่บอกให้คารวะหมอประจำ คงจะนึกว่า หนูเกิดมาได้เพราะหมอก็ปานนั้น ( ลืมบอกไปว่า คนที่สอง ไม่ต้องแนะนำแล้ว มีเอง........ฮา )

นี่อีกตัวอย่าง เป็นเภสัช ไปไหนๆ ความเป็นเภสัชมันติดตัวไปครับ ผมพารถไปเข้าศูนย์ ก็ยังไม่วาย Reception พอรู้ว่าเป็นเภสัช ก็มาปรึกษา เรื่องยา ทำให้มีลูก ก็เจอปัญหาเดียวกัน แต่งมานานหลายปี แฟนเป็นตำรวจ ก็แนะนำเรื่องยาไป เขาไปหาซื้อ และ ใช้ได้ผล ปรากฏว่า ระยะหลัง พารถไปบริการ ก็ Service เราอย่างดี ตรงไหนเครมไม่ได้ ก็จัดการให้แบบพิเศษ ตอนหลัง เลยต้องย้ายไปเข้าศูนย์อื่น

เห็นเภสัชกรชุมชนหลายท่านได้เปิดบทบาทไปทางชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้าน ถามผม ผมบอกว่า ไม่ไหวครับ ไม่มีเวลา ตัวคนเดียว ไปไหนที ไปประชุม ไปตลาด แม้แต่ไปซื้อข้าวกินกลางวัน หรือ พารถไปเข้าศูนย์ ก็ต้องปิดร้าน ฉะไหนเลย ทำได้ เท่าที่จะทำได้ และไม่ต้องว่า จะต้องเหมือนคนอื่น ร้านอื่น เพราะทำเลแต่ละที่ ไม่เหมือนกัน ต้อง Apply เอาเอง...............

ว่าไปแล้ว ดูตัวอย่าง ใบความรู้ แนบรูปมาให้ดูนะครับ ผมทำไปได้เรื่อยๆ ลูกค้ามาด้วยเรื่องโรค หรือ อาการอะไร ก็พยายามหาข้อมูล และทำใบความรู้ แจกให้ครบ

สวัสดี...............เอาแค่นี้นะครับ

Sigkaman

( ไม่ต้องห่วงนะครับ ใบความรู้ของผม น้องๆสามารถ Save Image ไปใช้ได้เลย ไม่มีการแอบแฝง แปะ Logo หรือ ชื่อร้าน แสดงความเป็นเจ้าของ ถือเป็นวิทยาธาน 100 % ครับ ยกเว้น ใบหน้าอีกด้าน ที่ประชาสัมพันธ์ ร้านยาคุณภาพ และ ประชาสัมพันธ์ร้าน )
แนบไฟล์
ใบความรู้ 1 ประชาสัมพันธ์ร้านยาเภสัชชุมชน.JPG
ใบความรู้ 1 ประชาสัมพันธ์ร้านยาเภสัชชุมชน.JPG (28.19 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 2 ข้อแตกต่าง.JPG
ใบความรู้ 2 ข้อแตกต่าง.JPG (24.07 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 3 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ.JPG
ใบความรู้ 3 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ.JPG (21.79 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 4 กลากเกลื้อน.JPG
ใบความรู้ 4 กลากเกลื้อน.JPG (21.65 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 5 ตกขาว.JPG
ใบความรู้ 5 ตกขาว.JPG (21.55 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 6 ตากุ้งยิง.JPG
ใบความรู้ 6 ตากุ้งยิง.JPG (22.08 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 7 ปวดประจำเดือน.JPG
ใบความรู้ 7 ปวดประจำเดือน.JPG (23 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 8 ปวดฟัน.JPG
ใบความรู้ 8 ปวดฟัน.JPG (24.58 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 9 ปวดศีรษะจากความดันสูง.JPG
ใบความรู้ 9 ปวดศีรษะจากความดันสูง.JPG (23.92 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 10 แผลร้อนใน.JPG
ใบความรู้ 10 แผลร้อนใน.JPG (21.86 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 11 พยาธิตัวตืด.JPG
ใบความรู้ 11 พยาธิตัวตืด.JPG (24.18 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 12 พยาธิเส้นด้าย.JPG
ใบความรู้ 12 พยาธิเส้นด้าย.JPG (24.16 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 13 ไมเกรน.JPG
ใบความรู้ 13 ไมเกรน.JPG (21.44 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 14 เริมที่ริมฝีปาก.JPG
ใบความรู้ 14 เริมที่ริมฝีปาก.JPG (23.23 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 15 เริมที่อวัยวะเพศ.JPG
ใบความรู้ 15 เริมที่อวัยวะเพศ.JPG (21.32 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 16 โรคกรดไหลย้อน.JPG
ใบความรู้ 16 โรคกรดไหลย้อน.JPG (22.46 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 17 เวียนหัว จากความดันต่ำ.JPG
ใบความรู้ 17 เวียนหัว จากความดันต่ำ.JPG (24.93 KiB) เปิดดู 37942 ครั้ง
ใบความรู้ 18 หนอในแท้ หนองในเทียม.JPG
ใบความรู้ 18 หนอในแท้ หนองในเทียม.JPG (21.52 KiB) เปิดดู 37940 ครั้ง
ใบความรู้ 19 ไอ.JPG
ใบความรู้ 19 ไอ.JPG (25.16 KiB) เปิดดู 37940 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 02 มิ.ย. 2011, 12:23

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable,
You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

วันนี้มาเล่าข่าว หรือ แจ้งให้เภสัชกรชุมชนให้ทราบ ถ้าเป็นเภสัชกร เมื่อแวะเวียนมาใน Pharmacafe แล้ว นอกจากมาโพสถ์กระทู้ถามเรื่องต่างๆ การติดตามข่าวคราวในแวดวงเภสัชร้านยา ใครๆก็อยากรู้ อยากติดตามใช่ไหมล่ะ

วันนี้ก็เอาเรื่องต่างๆในแวดวงที่เขาดำเนินการ จัดประชุมในที่ต่างๆ งานที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือเกิดไปแล้ว และตัวเองไปร่วมฟัง มาเล่าให้ฟัง คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ กับ เภสัชกรชุมชน ทั้งหลาย ไม่มากก็น้อย ซึ่งจริงๆหลายคนก็อาจจะรู้แล้ว ก็ขอเปิดโอกาสให้กับคนที่ไม่รู้ ถือว่ามาเล่าสู่กันฟัง แบบสบายๆตามสไตล์คอลัมนิสถ์ใน Pharmacafe ก็แล้วกัน

งานแรกจัดไปแล้ว เมื่อ อาทิตย์ที่ 29 พค ที่ผ่านมานี้ จัดที่ โรงแรมพูลแมนบางกอก อาหารบุฟเฟ่ร์มีหลากหลายดี ทั้งจีน ไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น อิ่มหนำสำราญ แถมฟรีอีก สปอนเซอร์เป็นของ บ.ยูเนียนเมดดิคอล ที่ขาย Mederma ร่วมกับ วารสาร Pharmatime ซึ่งเราๆรู้จักดี เพราะได้ฟรีประจำ

เนื้อหาในที่ประชุมไปฟังแล้ว ถึงได้ร้องอ๋อว่า เมืองไทยนี่เสียงบประมาณด้านยาไปกับการเบิกโดยสิทธิข้าราชการเบิกตรงตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเสียมาก ยาใหม่ๆ แพงๆ ออกตามช่องทางนี้มาก ถึงได้จำกัดและควบคุมให้เบิกได้ในยา ED เป็นหลัก ผมเองเคยรักษาที่ศิริราช ยาคุม Chlesterol เดิม ไม่ว่าจะเป็น Vytorin Crestor Lopid เบิกได้ ไปที 3 เดือน 4-5 พันบาท เดี๋ยวนี้เบิกได้ฟรีเฉพาะ Simvastatin ลดเหลือไม่กี่ร้อยบาท ก็เห็นด้วยในหลักการที่ลดการใช้งบประมาณของประเทศลง

เลื่องต่อไปเป็นเรื่อง IBS หมอสมชาย จากศิริราช ก็มาอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจดีขึ้น

สุดท้ายเป็นเรื่องของ Mederma เภสัชเราขึ้นมาพูดก็ทำให้เข้าใจถึงการรักษาแผลเป็น แต่ได้คุยกับน้องๆเขาไปว่า ยาดี นำเข้าจากเยอรมัน แต่ค่อนข้างแพง และบ้านเรา มาร้านยา ลูกค้าจะชอบเรียกหาแต่ Hirudoid จะ Scrub ธรรมดา หรือ Forte ก็ขายดี เห็นเขาก็บอกไปว่า ไม่ค่อยมีงบโฆษณา แต่ของเขาเน้นเรื่องแผลเป็นโดยตรงเป็นหลัก และนิยมในต่างประเทศ ยังเสนอเขาไปว่าน่าจะทำ Forte และขนาด 5 g หลอดเล็กบ้างนะ เพราะบ้านเรามาร้านยา ชอบหายเร็ว ถูกเพราะงบน้อย หรือขอลองก่อน น้องก็รับ idea ไป

งานต่อไปก็เป็นวันที่ 5 มิถุนาที่จะถึงนี้ งานประชุมวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน โรงแรม รามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ ที่ประจำที่หนึ่ง ที่อาหารกลางวัน ใช้ได้ รายละเอียดดูตามรูปข้างล่าง 100 บาท สำหรับบำรุงสมาคม ไม่แพงเลยกับอาหารอร่อย ไปฟัง ได้ความรู้ ติดตามข่าวคราว เจอะเจอเพื่อนฝูง มีโอกาสก็พยายามไปนะครับ

งานต่อไป ฟรี อีกแล้วครับ นับว่าเป็นความกรุณาของคณะเภสัช จุฬา ที่จัดงานนี้เพื่อเภสัชกรชุมชนจริงๆ ชื่อเรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 เดิมจัดวันที่ 29 พค ขอเรื่อนเป็น 19 มิย ที่คณะเภสัช จุฬา คิดว่าต่อไปคงมีครั้งที่สองและสามต่อ

สุดท้ายงานสำคัญของสภาเภสัชกรรม และเป็นงานสำคัญของเภสัชกรชุมชนที่ควรทราบ วันที่ 26 มิถุนายน แน่นอนล้ว จัดวันเดียว หมายกำหนดการในวารสาร Pharmatime นั้นผิดนะครับ นั่นจัด 2 วัน รายละเอียดก็เปลี่ยนไป เห็นบอกว่าทางวารสารขอ Draft ที่ยังไม่ Confirmed ไปลงวารสาร เดือน พค-มิย. ก่อน ชื่องาน 1 st Forum of Accredited Pharmacy and Pharmacy Week 2554 จัดที่ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระรามเก้า กทม งานนี้รีบลงทะเบียน ฟรี นะครับ ในงานคงไปขอรับ เอกสารแจกงาน สัปดาห์เภสัช 2554 ด้วย

ครับ ไว้ไปประชุม ฟังขี้ปากเขามา ก็จะมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับ

Sigkaman
แนบไฟล์
540529 บัญชียาหลัก IBS Mederma.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน.JPG
540619 ประชุมอบรม คณะเภสัช จุฬา.JPG
540625 ประชุมวิชาการและการพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 03 มิ.ย. 2011, 10:24

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable,
You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

เมื่อวานผมพูดถึงสัปดาห์เภสัช ปีนี้ 2554 พูดจบไม่นานตอนเย็น CPA ส่ง E mail มาให้เลยครับว่า จะขอเอกสารไปแจก ไปติด ในร้านยา ได้จากไหน เดี๋ยวนี้การส่งข่าวผ่าน E Mail ได้ผลเร็วทันใจ

ครับ เอกสาร ถ้าจะขอ ก็ไปกรอกข้อมูลในเวปของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ตามล่างนะครับ

ถามว่า ทำทำไม อยู่ร้านยา ตอบง่ายๆได้เลยว่า ถ้าคุณอยากทำ ก็ทำ ไม่อยาก ก็ไม่ต้องทำ ไม่มีใครบังคับหลอก

แต่ถ้าคุณเป็นเภสัชกรชุมชน เปิดร้านยาทั้งวัน นี่แหละครับ การติด Banner แผ่นป้าย แผ่น Poster หรือแจกแผ่นพับ ออกไป ทำเท่าที่ทำได้ คุณก็ขยับภาพลักษณ์ของคุณในสายตาของลูกค้าว่า คุณน่ะเป็นเภสัชกรนะครับ

ดีเสียอีก เราได้รับเอกสารแผ่นพับมาแจกในร้าน ฟรี เสียอีก ขอให้ขอไปกันเยอะๆนะครับ

ร้านหมอตี๋เขาไม่ทำหลอกชัวร์ 100 % นี่ไง To be different To be the Pharmacist

การให้ความรู้ ไปกับแผ่นพับ และข้อแนะนำ มันก็เป็นบุญ เป็นกุศล ที่คุณจะได้รับไปด้วย

ไม่ต้อง Serious ครับ ทำเท่าที่ทำได้ ถือเป็นการเสริมบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรของพวกเราไง

แหม พอพูดถึงการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน สิ่งหนึ่งที่จะไม่ขอกล่าวถึงสักหน่อยไม่ได้เลย คือ
องค์กรวิชาชีพที่จะมีส่วนผลักดันวิชาชีพนี้ คู่ไปกับสภาเภสัชกรรมที่เรารู้กันดี

นั่นก็คือ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันก่อนผมได้รับ E Mail แนะนำตัวของคณะกรรมการของสมาคมฯชุดใหม่ หลังจากได้รับการเลือกตั้งมาสักพักใหญ่

ก็ขออณนุญาต นำรายชื่อและภาพของบุคคลที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ มาประชาสัมพันธ์ต่อให้ทราบก็แล้วกัน

ครับ ทุกคนที่เป็นเภสัชกรชุมชนก็คงขอฝากความหวัง ไว้ให้กับกรรมการชุดนี้ ให้ได้สำเร็จผลตามจุดประสงค์ และยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งใจไว้นะครับ

พวกเราจะติดตาม จะคอยดูผลงาน และให้กำลังใจพวกท่านนะครับ........สู้ สู้

Sigkaman
แนบไฟล์
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 00.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 01.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 02.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 03.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 04.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 05.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 06.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 07.JPG
กรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 08.JPG
สัปดาห์เภสัช 54 - 1.JPG
สัปดาห์เภสัช 54 - 2.JPG
สัปดาห์เภสัช 54 - 3.JPG
สัปดาห์เภสัช 54 - 4.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ลาเต้

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document