สมาชิก ม.อุบลฯ รายงานตัวหน่อยค่า

ชุมนุมศิษย์เก่าทุกสถาบัน

Re: สมาชิก ม.อุบลฯ รายงานตัวหน่อยค่า

โพสต์โดย kovitwpunya » 22 ม.ค. 2013, 18:46

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการที่ทางคณะฯ จัดขึ้น
หัวข้อเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช
วันที่ 21-22 มี.ค. 56....ฟรี!!!! รับ 120 ที่นั่ง
สนใจดูรายละเอียดที่ http://www.phar.ubu.ac.th/psychiatry

เครดิต ข้อมูล จาก อ.Nattawat Teerawattanapong ครับ http://www.facebook.com/groups/UBUpharm/
แนบไฟล์
543888_2794566159575_845244697_n.jpg
734506_2794562839492_253301325_n.jpg
kovitwpunya
 
โพสต์: 69
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มี.ค. 2007, 21:09Re: สมาชิก ม.อุบลฯ รายงานตัวหน่อยค่า

โพสต์โดย kovitwpunya » 23 มี.ค. 2013, 12:36

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงควมยินดีเนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณบดีคณะเภสัชฯ ม.อบ คนแรก ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเภสัชศาสตร์ ในวันที 3 เมษายน 2556 ณ โรงแรมลายทอง จ อุบล สามารถแจ้งชื่อได้เลยนะครับ (อ. ศักดิสิทธิ์ ศรีภา ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าเข้าร่วม และอยากให้มากันเยอะๆ ) เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคณบดีคนแรกของเราครับ

credit น้อง อ้อม รุ่น 6 จาก Fanpage RxUBU
แนบไฟล์
579225_2979465143875_1810601266_n.jpg
kovitwpunya
 
โพสต์: 69
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มี.ค. 2007, 21:09

Re: สมาชิก ม.อุบลฯ รายงานตัวหน่อยค่า

โพสต์โดย kovitwpunya » 17 พ.ค. 2013, 08:11

กำหนดการ “งานผ้าป่าคืนสู่เหย้าชาวเภสัชฯ ม.อุบลฯ”
วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การรับผ้าป่า สมาชิกมีส่วนร่วมสมทบผ้าป่าใน ๒ แบบ ดังนี้
๑.การโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี: นายบัญชา ยิ่งงาม/นางศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา/นายเอกชัย ดำเกลี้ยง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่บัญชี: 869-210105-8
๒.การรวมเป็นกลุ่มคน กลุ่มจังหวัด หรือรุ่น นำเงินผ้าป่ามาสมทบ

ภาคบ่าย ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ
เวลา 14.00 – 15.00 น. รวมตัวกันที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ
เวลา 15.00 – 17.00 น. การแข่งขันกีฬาสามัคคีระหว่าง 2 ทีม A กับ ทีม B
ทีม A ได้แก่ รุ่น 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, บัณฑิตปริญญาโท-เอก/คณาจารย์/บุคลากรที่เป็นโสด และนักศึกษาปี 1, 3, 5
ทีม B ได้แก่ รุ่น 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 บัณฑิตปริญญาโท-เอก/คณาจารย์/บุคลากรที่มีคู่ครอง และนักศึกษาปี 2, 4

ภาคกลางคืน ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 18.00 – 19.00 น. ลงทะเบียน ดนตรีบรรเลง
เวลา 19.00 – 19.45 น. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พบปะศิษย์เก่า
มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา, POPULAR VOTE
เวลา 19.45 – 21.15 น. เปิดใจ แนะนำตัว ศิษย์เก่า รุ่น 1-14 รุ่นละ 5 นาที
เวลา 21.15 – 21.45 น. ประกาศรายได้จากการทอดผ้าป่า
ประธานชมรมฯ ชี้แจงความคืบหน้าการก่อตั้งสมาคมฯ
และเลือกตั้งประธานชมรมฯ
เวลา 21.45 – 22.30 น. ร้องเพลงและสังสรรค์

credited by พี่เด่น Rx-UBU Fanpage
แนบไฟล์
486699_539724952737110_1546408808_n.jpg
kovitwpunya
 
โพสต์: 69
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มี.ค. 2007, 21:09

Re: สมาชิก ม.อุบลฯ รายงานตัวหน่อยค่า

โพสต์โดย kovitwpunya » 28 ส.ค. 2013, 19:32

งานประชุมวิชาการ เรื่อง ยาใหม่ ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับ

http://www.phar.ubu.ac.th/meeting2013/
แนบไฟล์
capture-20130828-192741.jpg
kovitwpunya
 
โพสต์: 69
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มี.ค. 2007, 21:09

Re: สมาชิก ม.อุบลฯ รายงานตัวหน่อยค่า

โพสต์โดย kovitwpunya » 25 ต.ค. 2013, 23:51

กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ

The 6th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2014

A Celebration of 100 years of Thai Pharmacy and 20 Years of UBU Pharmacy
ฉลอง 100 ปี เภสัชกรรมไทย เภสัช ม.อุบล ก้าวไกล 20 ปี

ณ ห้องประชุม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

09.00 -09.15 น. พิธีเปิดการประชุม

โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

09.15 – 10.15 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การศึกษาเภสัชศาสตร์กับความสามารถในการแข่งขันของเภสัชกรไทยในอาเซียน”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. อภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “ทิศทางของวิชาชีพเภสัชกรรมในศตวรรษหน้า”

โดย ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

ภก. ธีระ ฉกาจนโดม นายกสมาคมเภสัชอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)

ภญ. ช้องมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น. มอบรางวัล เภสัชกรคนดี ศรีเภสัชกรรม

13.30 – 15.00 น. อภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “ก้าวไกลไปด้วยกัน สามสถาบัน สู่อาเซียน”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.00 น. การนำเสนอผลงานโปสเตอร์ (Poster presentation)

การประชุมคณะกรรมการจัดงานจากผู้แทน 3 สถาบัน

18.00 – 22.00 น. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

0900 – 10.30 น. นำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation)

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. นำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral presentation) (ต่อ)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. มอบรางวัลการนำเสนอผลงาน

14.30 – 14.45 น. พิธีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพปีต่อไป ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Credited FB RX-UBU
kovitwpunya
 
โพสต์: 69
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มี.ค. 2007, 21:09

Re: สมาชิก ม.อุบลฯ รายงานตัวหน่อยค่า

โพสต์โดย kovitwpunya » 13 ส.ค. 2014, 19:55

ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรมในงานฉลองครบรอบ 20 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 คร่าวๆ ดังนี้นะคะ...

กิจกรรมตอนเช้า...
- ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป
- พิธีเปิดงาน
- มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
- เวทีเสวนา "ย้อนอดีต มองอนาคต" โดยผู้แทนคณาจารย์ และศิษย์เก่า

กิจกรรมตอนบ่าย (จากพี่สู่น้อง รับผิดชอบกิจกรรมโดยชมรมศิษย์เก่าฯ)...
- ลักษณะกิจกรรม คือพี่พบปะน้องๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพแก่รุ่นน้อง (ปี 1-5) และเชิญศิษย์เก่ารุ่น 12 เล่าประสบการณ์ การจัดงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ให้กับรุ่นน้อง ซึ่งคณะฯ จะเป็นเจ้าภาพกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ในปี 2559...(สามารถเสนอไอเดียในการกำหนดรูปแบบกิจกรรมช่วงบ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะ)

กิจกรรมตอนเย็น...
- เป็นงานเลี้ยง โต๊ะจีน จัดที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
- มีการแสดงของศิษย์ปัจจุบัน
- ศิษย์เก่าแต่ละรุ่น ร่วมกล่าวแสดงความรู้สึก
- มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (แต่ละรุ่นช่วยเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น อย่างน้อย รุ่นละ 1 คน)
- ชมรมศิษย์เก่าฯ มอบของทีระลึก/เงินบริจาคแก่คณะฯ
- กิจกรรมสันทนาการ เล่นเกม จับของรางวัล
- เลือกประธานชมรมศิษย์เก่าคนใหม่
- มีซุ้มอาหารและขายของที่ระลึกโดยสโมสรนักศึกษา เพื่อจัดหาทุนสำหรับจัดงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์
- ขายบัตรร่วมงานเลี้ยงตอนเย็น บัตรละ 500 บาท (จำนวนบัตรที่กระจายให้ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นเท่ากับ 50% ของจำนวนศิษย์เก่าในรุ่นนั้นๆ รบกวนขอชื่อตัวแทนรุ่นเพื่อประสานการรับบัตร การโอนเงิน และรายชื่อศิษย์เก่าที่จะมาร่วมงานด้วยค่ะ )
- ผู้ที่ซื้อบัตรจะได้รับ Booklet: 20 ปี 20 เรื่องราว เป็นของที่ระลึกค่ะ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ อ.เขียว รุ่น 5 (084-4295843) พี่อ้อ รุ่น 1 (081-7605892)

Credited FB RX-UBU
แนบไฟล์
20ปีเภสัชฯ.jpg
kovitwpunya
 
โพสต์: 69
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 มี.ค. 2007, 21:09

ย้อนกลับ

ย้อนกลับไปยัง โกโก้

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document