การประเมินเปเปอร์ในฟิล์ดเภสัชวิทยา

Sport / Technology / Entertainment / Miscellaneous

การประเมินเปเปอร์ในฟิล์ดเภสัชวิทยา

โพสต์โดย venus_xx » 13 ก.ค. 2011, 19:39

กราบเรียนคณาจารย์ทุกท่านผม นายชนุดม วงษ์หมอ นิสิตปริญญาโทสาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล ใน ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ใคร่ขอความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านในการช่วยตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับค่าตัวชี้วัด h-index , impact factor , citation numberโดยงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาวิทยานิพนธ์่ของผมครับ ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป


งานชิ้นดังกล่าวมุ่งหวังจะนำไปเป็นหลักวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของบทความทางวิทยาศาสตร์ในสายเภสัชวิทยา

และพิษวิทยาครับผมใคร่ขอความร่วมมือจากคณาจารย์โดยร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ดัง URL ด้านล่างครับ


https://spreadsheets.google.com/spreads ... QVE6MQ&ifqข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณสถิติจำเป็นต้องอาศัยกลุ่มจำนวนตัวอย่างค่อนข้างมาก ดังนั้นถ้าอาจารย์อาจช่วยอนุเคราะห์ผมได้โดยการ forward

อีเมลล์ดังกล่าวนี้เพื่อให้เพื่อนๆ หรือ คนรู้จักของอาจารย์ช่วยตอบแบบสอบถามดังกล่าวดัวยครับ

เพราะกลุ่มตัวอย่างจะเป็นบุคลากรในสายเภสัชวิทยาและพิษวิทยาครับ


ขอความอนุเคราะห์และให้ความร่วมมือด้วยครับ


ผมไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถตอบแทนความมีน้ำใจของเหล่าคณาจารย์ได้ นอกจากขออวยพรโดยขออนุญาติยกพรของคุณพระศรีรัตนไตร

ขอจงดลบันดาลให้เหล่าคณาจารย์ทุกท่านมีความสุขกาย และ สุขใจ ครับ


ชนุดม วงษ์หมอ
นิสิตปริญญาโท สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ.(วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) เกียรตินิยม คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร
น.บ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) เกียรตินิยม คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง
.............................................................................................
084 -180-7684 true
085 -532-0439 true
085 -052-3119 dtac
087 -839-1766 one - 2 call
venus_xx
 
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.ค. 2011, 19:35ย้อนกลับไปยัง ไอริชคอฟฟี่

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document