Pharmacist Idol Contest 2015

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

Pharmacist Idol Contest 2015

โพสต์โดย blueworkth » 09 ธ.ค. 2014, 14:27

บริษัท บลูเวิร์ค จำกัด ขอเชิญนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกมหาลัย ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดเพื่อเข้าร่วมเป็น IDOL ชิงรางวัล iPad

Mini 2รางวัล สิทธิ์ในการเป็นพรีเซ็นเตอร์กับบริษัท และ สิทธิ์พิเศษในการเปิดร้านยา

บลูเวิร์ค เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบตกแต่งทางการแพทย์ เราให้ความสำคัญที่จะสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนนักศึกษาคณะ

เภสัชศาสตร์ จึงได้ริเริ่มโครงการการประกวด Pharmacist Idol ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวมและตัดเลือก ผู้ที่จะเป็นตัวแทนของนักศึกษาจาก

เภสัชศาสตร์จากทั่วประเทศ ในการเผยแพร่ข้อมูล สาระความรู้ทั้งเรื่องของยาและการออกแบบตกแต่งร้านยา นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัท นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยอีกด้วย ผู้เข้าประกวดจะได้รับรางวัล ไอแพทมินิ 1 เครื่อง ( ฝ่ายชาย 1

รางวัล ฝ่ายหญิง 1 รางวัล ) สิทธิ์ในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของบริษัท และ สิทธิ์พิเศษในการทำร้านยา

รายละเอียดโครงการ
3.1 เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม
3.1.1 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดตั้งแต่ 1 ม.ค. – 14 ก.พ. 2558
3.1.2 ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ ทุกชั้นปี ทุกมหาวิทยาลัย
3.1.3 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ Blueworkthailand

3.2 การตัดสิน
จากจำนวนยอดถูกใจสูงสุด

3.3 ของรางวัล
3.3.1 รางวัลชะเลิศชาย ไอแพท มินิ 1 เครื่อง
3.3.2 รางวัลชะเลิศชหญิง ไอแพท มินิ 1 เครื่อง

กำหนดการ
รับสมัคร 1 ม.ค. 58 - 14 ก.พ. 58
ลงคะแนน 15 ม.ค. 58 - 10 เม.ย. 58
ประกาศผล 16 เม.ย. 58

รายละเอียดเพิ่มเติม http://goo.gl/BxT771
ลงทะเบียน : http://goo.gl/62rgI6
ลงคะแนน : http://goo.gl/PxjHii
You Tube : http://youtu.be/RioKkNJaW98
blueworkth
 
โพสต์: 199
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ม.ค. 2013, 15:03ย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document