ขอเชิญประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

ขอเชิญประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่

โพสต์โดย cm_pharmacistclub » 13 ต.ค. 2013, 01:20

15 กันยายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านสมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่, ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ด้วยชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ , ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ( เครือข่ายเภสัชกร 5 พันธมิตร) ได้ จัดให้ มีการประชุมวิชาการเภสัชกรรม การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ให้กับเภสัชกรในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงโดยการสนับสนุนของ บริษัท
บางกอกโบทานิกา จำกัด

เรื่อง “Treatment of hypertrophic scar formation& Atopic dermatitis และพิธีแสดงมุฑิตาจิตพี่เภสัชกรอาวุโส”

ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556

เวลา 08.00-08.45 น. ลงทะเบียนและรับสมัครสมาชิกชมรม

08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

โดย ภก.อิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.เชียงใหม่

09.00-10.00 น. การบรรยาย เรื่อง Atopic dermatitis

โดย รศ.นพ.มนตรี อุดมเพทายกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ผิวหนังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

10.00-10.15 น. การบรรยาย เรื่อง MLE เทคโนโลยี สำหรับการดูแลผื่น ผิวหนังอักเสบ

โดย ภก.กิตติพันธ์ มโนสิทธิศักดิ์ บริษัท บางกอกโบทานิกา จำกัด

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 น. การบรรยาย เรื่อง Efficacy of the combination of herbal extracts and a sillcone derivative in the treatment of hypertrophic scar formation

โดย ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

11.30-11.45 น. การบรรยาย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการดูแลปัญหาแผลเป็น

โดย ภก. กิตติพันธ์ มโนสิทธิศักดิ์
บริษัทบางกอกโบทานิกา จำกัด

11.45-12.00 น. กล่าวแสดงมุฑิตาจิตเภสัชกรผู้เกษียณอายุ 60 ปี มอบโล่ห์ที่ระลึก และ ปิดการประชุมวิชาการฯ

โดย ภก. ว่าที่ร้อยตรีเมธี พลอาจ ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่

12.00-13.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านยาซึ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงปรารถนาให้เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่ในมาตรฐาน เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งกันและกัน การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ได้ 3 หน่วยกิตและ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดี

เภสัชกร ว่าที่ร้อยตรี เมธี พลอาจ

ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
NEVER BOWS MY HEAD TO THE ELITE RULERS
ภาพประจำตัวสมาชิก
cm_pharmacistclub
 
โพสต์: 65
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 มี.ค. 2010, 16:21
ที่อยู่: ข้าจะทำตามเจตนาของสวรรค์ย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document