ประชุมวิชาการเภสัชกรรม จ.เชียงใหม่ และ มุฑิตาจิตพี่เภสัชกร

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

ประชุมวิชาการเภสัชกรรม จ.เชียงใหม่ และ มุฑิตาจิตพี่เภสัชกร

โพสต์โดย cm_pharmacistclub » 22 ต.ค. 2012, 11:22

ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่

CHIANG MAI PHARMACIST CLUB

ร้านขายยาอ้อมเมืองเภสัช 419/19 ถ.มหิดล ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร 053-999200

www.facebook.com/benzphar, e-mail:meteepolard@yahoo.com12 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านสมาชิกชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่, ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ด้วยชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ , ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ( เครือข่ายเภสัชกร 5 พันธมิตร) ได้ จัดให้ มีการประชุมวิชาการเภสัชกรรม การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ให้กับเภสัชกรในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงโดยการสนับสนุนของ

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด

เรื่อง “ปัญหาและการรักษาอาการท้องผูก อาการปวดเกร็งในช่องท้อง

และการสร้างสมดุลให้ร่างกาย......ง่ายกว่าที่คิด”

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2555

เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียนและรับสมัครสมาชิกชมรม

08.45-09.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ

โดย เภสัชกร ว่าที่ร้อยตรี เมธี พลอาจ ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่

09.00-10.30 น. การบรรยาย หัวข้อ ปัญหาและการรักษา อาการท้องผูกและอาการปวดเกร็งในช่องท้อง

โดย พญ. ศันสนี เลิศฤทธิ์เรืองสิน แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท

10.30-11.30 น. การบรรยาย หัวข้อ สร้างสมดุลให้ร่างกาย ง่ายกว่าที่คิด

โดย พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ S Medical Spa และประธาน World Medical Spa Association

11.30-12.00 น. พิธีแสดงมุทิตาจิตและมอบโล่ห์ที่ระลึกพี่เภสัชกร (ภาครัฐ/เอกชน) ผู้เกษียณอายุ 60 ปี

12.0-12.15 น. ปิดการประชุมวิชาการฯ

โดย ภก. อิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

12.15 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องอาหารแพนด้า ชั้น 2 (บุฟเฟ่ต์)

หมายเหตุ : บริการอาหารว่างในห้องประชุมฯ

ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านยาซึ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงปรารถนาให้เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่ในมาตรฐาน เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งกันและกัน การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ได้ 3 หน่วยกิตและ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ด้วยความเคารพรักและปรารถนาดี

เภสัชกร ว่าที่ร้อยตรี

( เมธี พลอาจ )

ประธานชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
NEVER BOWS MY HEAD TO THE ELITE RULERS
ภาพประจำตัวสมาชิก
cm_pharmacistclub
 
โพสต์: 65
ลงทะเบียนเมื่อ: 23 มี.ค. 2010, 16:21
ที่อยู่: ข้าจะทำตามเจตนาของสวรรค์ย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document