ขอเชิญประชุมวิชาการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์จ.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

ขอเชิญประชุมวิชาการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์จ.เชียงใหม่

โพสต์โดย apotheker » 10 มิ.ย. 2011, 12:03

ขอเชิญประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2554

ด้วยชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ , ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ( เครือข่ายเภสัชกร 5 พันธมิตร)ได้ จัดให้ มีการประชุมวิชาการเภสัชกรรม การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ให้กับเภสัชกรในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงโดยการสนับสนุนของ
บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด

เรื่อง เจาะลึกเรื่อง Carbocisteine และการใช้ยาแก้ไออย่างมีประสิทธิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ (ตรงข้ามโรงพยาบาลราชเวช) ห้อง ธาราทอง บอลรูม อ. เมือง เชียงใหม่
08.00น.-08.45น. ลงทะเบียน
08.45น.-09.00น. พิธีเปิดการประชุม โดย เภสัชกร ว่าที่ร้อยตรี เมธี พลอาจ (ประธานชมรมเภสัชจังหวัดเชียงใหม่)
09.00น.-10.30 น. การบรรยายเรื่อง ?การวิเคราะห์สาเหตุและประเภทของอาการไอและการดูแลรักษาเบื้องต้น
โดย เภสัชกร ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล(ที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข)
10.30น.-10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45น.-12.00 น. การบรรยายเรื่อง ? เจาะลึกเรื่อง Carbocisteine และการใช้ยาแก้ไออย่างมีประสิทธิภาพ?
โดย เภสัชกร ประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล(ที่ปรึกษาองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข)
12.00น.-12.15 น. พิธีปิดการประชุมโดย เภสัชกร อิศรา นานาวิชิ (หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
12.15น.-13.00น. เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ เห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้านยาซึ่งพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจึงปรารถนาให้เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่ในมาตรฐาน เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพซึ่งกันและกัน การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ได้ 3 หน่วยกิตและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
apotheker
Global Moderator
 
โพสต์: 2434
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.พ. 2004, 11:48
ที่อยู่: simcityย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document