ประชุมวิชาการศิษย์เก่า ม.อุบลฯ+งานคืนสู่เหย้า 6-7 มิ.ย. 54

ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเภสัชกรเท่านั้น การประกาศรับสมัครงานขอให้ใช้ห้องโรบัสต้า

ประชุมวิชาการศิษย์เก่า ม.อุบลฯ+งานคืนสู่เหย้า 6-7 มิ.ย. 54

โพสต์โดย ddenchai » 27 พ.ค. 2011, 18:52

ขอเชิญศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯประชุมวิชาการ
ดาวโหลดใบสมัคร กำหนดการ และหนังสือขออนุมัติที่
www.phar.ubu.ac.th

ขอเชิญเภสัชกรผู้สนใจ และศิษย์เก่า ม.อุบลฯ ประชุมวิชาการ เรื่อง ?กระบวนทัศน์แห่งการพัฒนาเภสัชศาสตร์เพื่อสังคมที่งดงาม อย่างยั่งยืน?
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2554 ณ ม.อุบลฯ
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 (ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลา 08.30 ? 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 ? 10.00 น. พิธีเปิด
โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
เวลา 10.00 ? 10.15 น. นำเสนอวิดีทัศน์ ?เหลียวหลัง แลหน้า....เภสัชศาสตร์ อุบลราชธานี?
เวลา 10.15 ? 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30 ? 12.00 น. บรรยาย เรื่อง ?บทบาทหน้าที่ ศาสตร์และศิลป์ของการใช้ยาในหน่วยบริการปฐมภูมิ?
โดย อ.ภก.ดร.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 12.00 ? 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 ? 14.30 น. บทบาทของเภสัชกรปฐมภูมิด้าน drug utilization
โดย ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 14.30 ? 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 ? 16.00 น. เสวนา ?ถ่ายทอดบทเรียน การทำงาน/การทำวิจัย ภายใต้บริบทของเภสัชกรรมปฐมภูมิ?
ผู้นำการเสวนา: ภก.เด่นชัย ดอกพอง
ผู้ร่วมเสวนา: ผู้เข้าร่วมประชุม
เวลา 18.00 ? 22.00 น. งานเลี้ยง ?คืนสู่เหย้า ชาวเราเขียวมะกอก ม.อุบล? ครั้งที่ 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2554 (ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
เวลา 7.00 ? 9.00 น. พิธีทำบุญ ตักบาตร วันสถาปณาคณะเภสัชศาสตร์ ณ ลานยาหม้อ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 9.00 ? 10.30 น. เสวนา ?บทบาทเภสัชกรปฐมภูมิ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ?
โดย: ภญ.จิรัญญา มุขขันธ์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี
เวลา 10.30 ? 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 ? 12.00 น. อภิปราย เรื่อง ?สถานการณ์วิชาชีพเภสัชศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย?
ผู้ร่วมอภิปราย:
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
ผู้แทนเภสัชกรประจำ รพ.สต.
ผู้แทนร้านขายยาคุณภาพ
ผู้แทนเภสัชกรฝ่ายผลิต
ผู้แทนเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน
เวลา 12.00 ? 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 ? 14.30 น. เสวนา ?ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่าและเภสัชกรอิสานใต้?
ผู้นำการเสวนา: ภก.เด่นชัย ดอกพอง
ผู้ร่วมเสวนา: คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชกรอิสานใต้ ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เวลา 14.30 ? 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.45 ? 15.45 น. สรุปผลการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
เวลา 15.45 ? 16.00 น. พิธีปิดการประชุม
ddenchai
 
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: 05 ก.พ. 2010, 17:23







ย้อนกลับไปยัง สภากาแฟ

ผู้ใช้งานขณะนี้

cron
New Document