หน้า 1 จากทั้งหมด 1

จัดซื้อร่วมเขต???

โพสต์โพสต์แล้ว: 14 มี.ค. 2008, 11:34
โดย azzuri
ตอนนี้ปลัดกระทรวง มอบอำนาจให้กับผู้ตรวจ ทั้ง 19 เขตแล้ว
ไม่ทราบว่า มีเขต ไหน ที่เริ่ท ลงมือไปบ้างแล้ว
ซึ่งเขตผม ผู้ตรวจท่นยังไม่ส่งสัญญาณใดใดเลย

Re: จัดซื้อร่วมเขต???

โพสต์โพสต์แล้ว: 07 พ.ค. 2008, 16:08
โดย nnuutt_3
เขตที่เคยทำแล้ว

เขต 5 ประชุมคัดเลือกรายการ 23 พ.ค.51
สระบุรีเจ้าภาพ แต่แบ่งงานกันทำ

Re: จัดซื้อร่วมเขต???

โพสต์โพสต์แล้ว: 07 พ.ค. 2008, 17:04
โดย azzuri
เขต11 ทำแล้วครับ อยู่ระหว่างให้ผู้ตรวจลงนามในคำสั่งตั้งกรรมการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง และ ได้รายการยาของเขตแล้ว

Re: จัดซื้อร่วมเขต???

โพสต์โพสต์แล้ว: 26 ส.ค. 2008, 14:17
โดย annefda
เขต 9 มีการเตรียมการแล้วคือ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขต
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือแนวทางและคัดเลือกรายการยา คาดว่าจะทำประมาณ 10 รายการ ประมาณ 100 ล้านบาท
3) ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนรายการยา ว่าจะทำเฉพาะรายการยาของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปเท่านั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ

Re: จัดซื้อร่วมเขต???

โพสต์โพสต์แล้ว: 26 ส.ค. 2008, 18:17
โดย NorthPhar
ภาคเหนือเริ่มพิจารณาคุณภาพยาซื้อร่วมเขต 10-15 ตุลานี้แหละครับ