ค่ายหมอยา...หัวข้อ"วันสิ้นโรค"...วันที่22-24มิ.ย.

นักเรียนเภสัชกร

ค่ายหมอยา...หัวข้อ"วันสิ้นโรค"...วันที่22-24มิ.ย.

โพสต์โดย cctalin » 05 พ.ค. 2012, 00:27

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์

- ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายหมอยา ณ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

- มีความสนใจในวิชาชีพเภสัชกรรม2. การดาวน์โหลดใบสมัคร

http://www.mediafire.com/?cj7xclclae41e353. ขั้นตอนการสมัคร

- กรอกใบสมัครด้วยลายมือบรรจง พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

- ผู้สมัครต้องแสดงความคิดเห็นในแบบแสดงความคิดเห็นที่แนบมานี้

- เอกสารประกอบการสมัครกิจกรรมค่ายหมอยา มีดังนี้

(1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบสมบูรณ์ และติดรูปถ่ายเรียบร้อย

(2) ใบยินยอมของผู้ปกครอง

(3) แบบแสดงความคิดเห็น จำนวน 3 ข้อ

(4) ใบรับรองการศึกษา(ปพ.7) (** เป็นใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่นะคะ)

(5) สำเนาบัตรนักเรียน

- ส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (ดูวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์)4. การส่งใบสมัคร

กรุณาระบุหน้าซองจดหมายว่าสมัครโครงการค่ายหมอยา ครั้งที่ 10

กรุณาส่ง คุณวารุณี ดอกไม้งาม

สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3425-5800 โทรสาร 0-3425-58015. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- เอกสารการสมัครครบถ้วน

- พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็น โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนดังนี้

* จริยธรรม ความเป็นผู้นำที่ดี 30 %

* ทัศนคติต่อวิชาชีพ 30 %

* ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 15 %

* ความรู้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน 15 %

* ความคิดสร้างสรรค์ 5 %

* ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ และความสะอาด 5 %https://www.facebook.com/#!/PharmSuCamp2012
ภาพประจำตัวสมาชิก
cctalin
 
โพสต์: 7
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 มี.ค. 2007, 22:47ย้อนกลับไปยัง โอวัลติน

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document