สำนักแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

นักเรียนเภสัชกร

สำนักแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

โพสต์โดย Pharma_Name » 22 เม.ย. 2012, 06:52

ปีหน้าจะมีแพทยศาสตร์ (ปี 2556) เพิ่มขึ้น1ที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสำนักวิชา โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 และแต่งตั้งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างเป็นทางการ คือ พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำนวน 2 แห่งเป็นโรงพยาบาลสมทบ และโรงพยาบาลแม่จัน โรงพยาบาล พญาเม็งราย โรงพยาบาลพาน โรงพยาบาลแม่สรวย โรงพยาบาลเชียงแสน โรงพยาบาลแม่สาย โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 7 แห่งของจังหวัดเชียงรายเป็นโรงพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดพิธีการลงนามความร่วมมือในการผลิตแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดเชียงราย ขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์เตรียมรับ

ที่มา : http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunew ... ewsid=6077
Pharma_Name
 
โพสต์: 357
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 พ.ย. 2007, 09:29
ที่อยู่: Bangkokย้อนกลับไปยัง โอวัลติน

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document