ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นักเรียนเภสัชกร

ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

โพสต์โดย Hanazii » 12 ส.ค. 2011, 15:53

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติการเปิดดำเนินการคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยได้เสนอต่อคณะกรรมการสภาฯ เพื่อพิจารณาแล้วนั้น แพทยสภาได้มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินหลักสูตรและความพร้อมฯ ทำการตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งได้สรุปผลการประเมิน โดยเป็นการให้การรับรองหลักสูตรโดยมีเงื่อนไข ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของแพทยสภา เป็นผลให้หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒๕๔ หน่วยกิต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔


อ้างอิงจาก
1. http://siam.edu/siamedu_thai_mainpage/i ... 2011_2.pdf
2. http://siam.edu/siamedu_thai_mainpage/i ... 2011_1.pdf
Hanazii
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ส.ค. 2011, 15:44ย้อนกลับไปยัง โอวัลติน

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document