หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ถามเรื่องคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โพสต์โพสต์แล้ว: 15 เม.ย. 2011, 13:45
โดย Pharma_Name
อยากถามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ว่าเป็นแบบสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หรือว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชกรรม หรือว่ามีให้เลือกทั้งสองสาขา

พอดีเด็กที่จะแอดมิชชั่นกลางมาถาม พยายามหาข้อมูลแล้ว แต่ไม่เจอ ใครพอจะทราบช่วยตอบหน่อย

Re: ถามเรื่องคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โพสต์โพสต์แล้ว: 15 เม.ย. 2011, 18:04
โดย zartingtong
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 คณะเภสัชศาสตร์เปิดทำการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี มีโครงสร้างและแผนการศึกษาแยกเป็น 2 สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติเน้นความ รู้และทักษะด้านเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบริการ ส่วนสาขาเภสัชภัณฑ์เน้นความรู้ และ ทักษะด้านการผลิตและควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาตำรับ ยาและเภสัชภัณฑ์ หลักสูตร 5 ปี นี้ เปิดรับนักศึกษารุ่นสุดท้ายในปีการศึกษา 2551
เริ่มจากปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป คณะเภสัชศาสตรจะเปิดรับนักศึกษาภาคปกติ เฉพาะ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาล เภสัชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คำปรึกษาแนะนำ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การใช้ยาของผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น โดยเฉพาะแพทย์และ พยาบาล เพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด
http://www.phar.ubu.ac.th/component/option,com_wrapper/Itemid,371/

Re: ถามเรื่องคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โพสต์โพสต์แล้ว: 24 เม.ย. 2011, 12:57
โดย kovitwpunya
แวะไปถามน้องๆมา ได้คำตอบว่า มีเฉพาะการบริบาลทางเภสัชกรรมครับ เป็นหลักสูตร 6 ปี :biggrin: :biggrin:

Re: ถามเรื่องคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

โพสต์โพสต์แล้ว: 24 เม.ย. 2011, 18:18
โดย Pharma_Name
kovitwpunya เขียน:แวะไปถามน้องๆมา ได้คำตอบว่า มีเฉพาะการบริบาลทางเภสัชกรรมครับ เป็นหลักสูตร 6 ปี :biggrin: :biggrin:


ขอบคุณมากครับ สำหรับคำตอบ