หน้า 2 จากทั้งหมด 2

Re: ถ้าผมจะเลือกเข้าคณะเภสัช....

โพสต์โพสต์แล้ว: 06 เม.ย. 2011, 20:19
โดย zartingtong
ถ้าเบ๊อะบ๊ะขนาดนั้นก็ไม่ต้องเข้าเภสัชแล้ว :lol:

Re: ถ้าผมจะเลือกเข้าคณะเภสัช....

โพสต์โพสต์แล้ว: 08 เม.ย. 2011, 23:36
โดย frozenzero
Pharma_Name เขียน:
คนที่อ่านส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่า ภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นสาขาหนึ่งที่สามารถเลือกเรียนแล้วจบมาได้วุฒิเภสัช สาขาอุตสาหกรรมเลย ซึ่งพี่ เพื่อน น้อง เภสัชทุกคนก็คงทราบว่ามันเป็นแค่ภาควิชา มีหน้าที่สอนรายวิชาทางเภสัชอุต เช่น QC ยาเม็ด อะไรทำนองนั้น


แต่ละมหาวิทยาลัยสอนแยกภาควิชาไม่เหมือนกัน จุดเน้นแต่ละมหาิวิทยาลัยไม่เหมือนกัน
อย่างสาขาเทคโนโลยียังแตกออกเป็นแขนงย่อยๆได้อีกนะ
วิทยาการเภสัชกรรม = เน้น formulate cosmetics
เภสัชอุตสาหกรรม = เน้น formulate ยาเม็ดและระบบนำส่งยา
เภสัชเคมี = เน้น QC, drug discovery ที่มาจากเคมีอ่ะคับ