หน้า 1 จากทั้งหมด 1

สสจ.ระนอง คัดกรองวัณโรคไทยเมียนมา พบปีที่ผ่านมาเสียชีวิต 30

โพสต์โพสต์แล้ว: 21 มี.ค. 2018, 08:25
โดย kiatisak
สสจ.ระนอง คัดกรองวัณโรคไทยเมียนมา พบปีที่ผ่านมาเสียชีวิต 30 รายเกินกว่าเป้า

จังหวัดระนองจากข้อมูลมีการพบผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เป็นคนไทยและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งหวัดระนอง โดยมีค่าเฉลี่ยที่พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ตกปีละประมาณ 427 คน และจากข้อมูลเมื่อปี 2560 ในจังหวัดระนองพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคทั้งชาวไทยและชาวเมียนมารวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ที่ไม่ควรตายเกินร้อยละ 5 ซึ่งจากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทำงานทุกฝ่ายในเรื่องวัณโรค พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เบาหวานและผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น

ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนอง ระบุว่า จังหวัดระนองจากข้อมูลมีการพบผู้ป่วยวัณโรคอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนที่เป็นคนไทยและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งหวัดระนอง โดยมีค่าเฉลี่ยที่พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ตกปีละประมาณ 427 คน และจากข้อมูลเมื่อปี 2560 ในจังหวัดระนองพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากวัณโรคทั้งชาวไทยและชาวเมียนมารวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ที่ไม่ควรตายเกินร้อยละ 5 ซึ่งจากการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทำงานทุกฝ่ายในเรื่องวัณโรค พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ เป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เบาหวานและผู้ติดเชื้อ HIV เป็นต้น

https://www.innnews.co.th/breaking-news/news_37098/

Re: สสจ.ระนอง คัดกรองวัณโรคไทยเมียนมา พบปีที่ผ่านมาเสียชีวิต

โพสต์โพสต์แล้ว: 21 มี.ค. 2018, 08:31
โดย kiatisak
เผยนำเข้าแรงงานระบบ MOU น่าห่วงโรคติดต่อแพร่ระบาดพื้นที่ชั้นใน สถานการณ์โรควัณโรค ปีนี้ผู้ป่วยพุ่ง 123 ราย เจ้าหน้าที่ติดเชื้อ แล้ว 2 ราย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะการนำเข้า กลุ่มแรงงาน ในลักษณะ MOU ซึ่งแรงงาน เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษ คือถือพาสเปอร์ ใบเดียว เดินทางผ่าน พื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด เข้าไปสู่พื้นที่ชั้นในได้ โดยไปตรวจสุขภาพที่ปลายทาง หากพบว่าติดเชื้อวัณโรค หรือมีโรคติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นโรคเท้าช้าง ตลอดจนโรคติดต่อร้ายแรง จึงมีความเป็นห่วงว่า ปลายทาง มีการรักษาไหม หรือจะปล่อยผู้ป่วยออกไป จึงเป็นสิ่งที่มีความกังวลกันอยู่ว่า โรควัณโรค หรือโรคเท้าช้าง หรือโรคอะไรต่างๆ ที่ไปแพร่ระบาด อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ อยุธยา หรือจังหวัดชั้นใน เกิดจากแรงงานกลุ่มนี้เป็นหลัก จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการตรวจสุขภาพแรงงานกลุ่มนี้ ในเขตบริเวณพื้นที่ชายแดน ก่อน

https://northernnewsthailand.com/news/13213/