เทคโนโลยี่ใหม่ พลาสม่าคลัสเตอร์ ในการป้องกันแพร่เชื้อวัณโรค

ข่าวสารสาธารณสุข

เทคโนโลยี่ใหม่ พลาสม่าคลัสเตอร์ ในการป้องกันแพร่เชื้อวัณโรค

โพสต์โดย kiatisak » 04 พ.ค. 2017, 10:17

Oral Presentation 25- Tuberculosis : News in Tuberculosis treatment

Evaluation of Plasmacluster technology efficacy for improved infection control in specialized Tuberculosis hospital.
......................................................................
Prevention of Hospital-Acquired Tuberculosis
น.พ. เจริญ ชูโชติถาวร

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มงานอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

http://bamras.ddc.moph.go.th/ic_2016/RN/Tipawan%20Ballroom/25NOV/8.30-10.00/IC.pdf
kiatisak
 
โพสต์: 1152
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ก.ย. 2011, 13:37Re: เทคโนโลยี่ใหม่ พลาสม่าคลัสเตอร์ ในการป้องกันแพร่เชื้อวัณ

โพสต์โดย kiatisak » 04 พ.ค. 2017, 16:37

Plasmacluster technology efficacy for improved infection control in specialized Tuberculosis hospital
แนบไฟล์
ScreenHunter_01 May. 04 16.13 (Copy).jpg
Plasmacluster technology efficacy for improved infection control in specialized Tuberculosis hospital
kiatisak
 
โพสต์: 1152
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ก.ย. 2011, 13:37

Re: เทคโนโลยี่ใหม่ พลาสม่าคลัสเตอร์ ในการป้องกันแพร่เชื้อวัณ

โพสต์โดย kiatisak » 17 พ.ค. 2017, 09:23

ข้อมูลสถานการณ์โรคระบาด
กรมควบคุมโรค เร่งรัดควบคุมการแพร่เชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล ชี้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 3 เท่า

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินงานควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล พร้อมสนับสนุนให้มีการค้นหาวัณโรค ตรวจคัดกรองและป้องกันในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ โดยเน้นให้มีมาตรการลดความเสียงต่อการแพร่กระจาย และติดเชื้อวัณโรคเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.การบริหารจัดการ 2.การควบคุมสิ่งแวดล้อม และ 3.การควบคุมป้องกันระดับบุคคล สอดรับวิสัยทัศน์กระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงปัญหาวัณโรคในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีความเสียงต่อการป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่าประชาชนทั่วไปถึง 3 เท่า และอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยวัณโรคมาใช้บริการที่สถานบริการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรมีโอกาสสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้ ซึ่งการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลอาจเกิดได้ใน 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

จากผู้ป่วยวัณโรคสู่ผู้ป่วยอื่น

จากผู้ป่วยวัณโรคสู่บุคลากรทางการแพทย์ และ

จากบุคลากรทางการแพทย์แพร่กระจายสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ซึ่งการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลอาจเกิดจากการวินิจฉัยล่าช้า และไม่ใช้เครื่องป้องกันในระหว่างการทำหัตถการที่มีความเสี่ยงต่อการสูดหายใจเอาเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกาย

กรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินงานควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล โดยมีมาตรการ 3 ระดับ ได้แก่

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล ประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ การอบรมบุคลากร เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค การจัดสถานทีในการให้บริการให้เหมาะสม การลดการสัมผัสเชื้อวัณโรคในห้องชันสูตร การรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นต้น

2.ควบคุมสภาพแวดล้อมให้ปราศจากเชื้อวัณโรคในอากาศ และ 3.การควบคุมป้องกันระดับบุคคล เน้นการป้องกันการติดเชื้อเฉพาะบุคคล เช่น ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย และให้บุคลากรทีมีความเสี่ยงสูงใช้หน้ากาก N95 mask นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการเฝ้าระวังการติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัณโรค ลักษณะการแพร่เชื้อและแนวทางป้องกัน และการตรวจเช็คสุขภาพก่อนเริ่มทำงานและระหว่างทำงานว่าเป็นวัณโรคหรือไม่

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ตรวจสุขภาพและคัดกรอง เพื่อค้นหาวัณโรค ตลอดจนโรคอื่นๆ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยง เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของบุคลากร การค้นหาความผิดปกติ เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ต่อไป หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

*******************************************************129/60
ข้อมูลจาก : สํานักวัณโรค / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ department of disease control
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
อาคาร 7 ชั้น 2 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 590 3860-62 โทรสาร 02 590 3386
E-mail riskcomddc@gmail.com
kiatisak
 
โพสต์: 1152
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ก.ย. 2011, 13:37

Re: เทคโนโลยี่ใหม่ พลาสม่าคลัสเตอร์ ในการป้องกันแพร่เชื้อวัณ

โพสต์โดย kiatisak » 17 พ.ค. 2017, 09:46

THE SHARP PLASMACLUSTER AIR PURIFIERS:
WORLD AND ASEAN’S NO. 1 PURIFIER, DOCTOR RECOMMENDED

mommymadz 5/14/2017

Everyone would probably that the air quality of the environment has become lower, especially in cities, due to air pollution. As moms, we constantly worry about how the harmful agents in the air affect our children’s health.

While threats like these can be avoided through many different means, how then can anyone be certain that what they have is the best and the most effective solution in this world of organic, D-I-Y, and back-to-basics methods? There is only one question you should ask yourself, moms:

Are you willing to risk your family’s health to something untried, untested, and uncertified?

The Sharp Plasmacluster Air Purfier lineup, with its variety of models, not only lets you pick out the best unit that can give you clean and breathable air, but it assures you that it is tested, certified, and vouched for. Doctors from all over Metro Manila who personally got to use the Sharp Plasmacluster Air Purifiers can attest to its effectiveness.

“… we experience the difference on [sic] the air we breathe with the PCI. My daughter no longer experience [sic] severe sneezing due to dust and other allergens.” Says Dr. Celerina Silverio of the Manila Doctors Hospital.

Dr. Flora Pagtalunan, resident at Medical Center Manila, also echoed the same benefit for her own daughter. “My daughter will definitely enjoy her vacation here in Manila. She used to suffer allergic rhinitis and now the air in her room feels so much different.”

Because of experiencing the Sharp Plasmacluster Air Purifier firsthand, Dr. Joseph Raymond De Leon of MSC Skin & Body Clinic now availed the Sharp Plasmacluster Air Purifier Mosquito Catcher.

“I already have the KC-930E-W at my condo. [The] Sharp Air Purifier can really remove the odor. This [second] purchase is for our family home to protect them from mosquito bites.”

Unique with the Plasmacluster Ion Technology that releases positive and negative ions, the Sharp Plasmacluster Air Purifiers keep the air you breathe clean and healthy by filtering and eliminating 99% of dusts, pollens, dirt, and bacteria. And with the recognition and certification of many leading health institutions worldwide, it’s no wonder that the Sharp Plasmacluster Air Purifiers are the World and ASEAN’s No. 1 air purifiers.

So while threats are tiny, aggressive, and intangible, almost impossible to tackle without exerting much effort, the Sharp Plasmacluster Air Purifiers can only promise to make the air you breathe clean, safe, and healthy—unloading any mom of any other unnecessary stress and worries.

Evident with Sharp’s core beliefs of sincerity, originality, and the right technology, making a difference and giving out a helping hand to the world is not as difficult as it seems.

Visit the nearest authorized Sharp dealer to know more about the Sharp Plasmacluster Air Purifiers or checkout our official website at www.sharp.ph. Also browse through Sharp Philippines on Facebook and @sharp.ph on Instagram.

http://www.mommynmore.com/2017/05/the-s ... fiers.html
kiatisak
 
โพสต์: 1152
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ก.ย. 2011, 13:37


ย้อนกลับไปยัง คาปูชิโน

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document