New Document
ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคคล'

ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคคล'

โพสต์โดย เภสัชทุง » 17 เม.ย. 2009, 13:05

ท่ามกลางกระแสขัดแย้งของการเมืองไทยในวันนี้ ถึงขั้นมีการลอบฆ่า ทำร้ายบุคคลที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม ทางออกของปัญหาควรอยู่ที่ใดเพื่อหลีกเลี่ยงความนองเลือด ความรุนแรงต้องแก้ด้วยความรุนแรงจริงหรือ ? เผอิญไปเห็นบทความหนึ่งใน http://www.prachathai.com ดูแล้วน่าสนใจในมุมมอง จึงเอามาเผยแพร่แลกเปลี่ยนกันครับ

ขอความสงบสุขจงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป :sad:


ระบอบทักษิณ V.S. อำมาตยาธิปไตย: ความขัดแย้งของ ?ระบอบ? หรือ ?บุคคล??

นักปรัชญาชายขอบ

มีความพยายามสร้างวาทกรรม ?ระบอบทักษิณ? ขึ้นมา โดยแรกๆ ถูกใช้ในเชิงเป็น ?สัญลักษณ์? บ่งชี้ถึงวิธีคิดและวิธีการบริหารจัดการแบบทักษิณที่มีลักษณะเป็นเผด็จการเสียงข้างมาก แทรกแซงสื่อ วุฒิสภา องค์กรอิสระ ประชานิยมมอมเมา คอรัปชั่นเชิงนโยบาย ฯลฯ

ต่อมามีความพยายามใช้ ?ระบอบทักษิณ? ไปเปรียบเทียบในเชิงเป็นปฏิปักษ์กับ ?ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? ซึ่งถูกคุณทักษิณและฝ่าย ?เสื้อแดง? ออกมาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับ ?ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? แต่เป็นปฏิปักษ์กับ ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? ซึ่งหมายถึง ระบอบที่เครือข่ายบริวารแวดล้อมเจ้า (ที่มีบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง) เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตัวโดยอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ (เช่น ทำรัฐประหารเพื่อรักษาราชบัลลังก์ ฯลฯ) ซึ่งระบอบดังกล่าวเป็นอุปสรรคสำคัญของ ?ประชาธิปไตยเต็มใบ?

ความคลุมเครือของวาทกรรม ?ระบอบทักษิณ? กับ ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? อยู่ตรงที่ เราไม่สามารถทำความเข้าใจได้ชัดเจนโดยเปรียบเทียบกับ ?ระบอบ? ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วโดยทั่วไป เช่น ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบประชาธิปไตย ระบอบสังคมนิยม ระบอบเผด็จการ ฯลฯ ว่าในเชิงปรัชญา โครงสร้างทางการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น ของ ?ระบอบทักษิณ? กับ ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? เหมือนหรือต่างจาก ?ระบอบ? ต่างๆซึ่งเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนั้นๆอย่างไร

ที่สำคัญทั้งคุณทักษิณและฝ่ายเสื้อแดงต่างออกมาปฏิเสธว่า ?ระบอบทักษิณ? (ที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข?) ไม่มีอยู่จริง ฝ่ายคนที่ถูกพาดพิงว่าเป็นเครือข่ายอำมาตย์และฝ่ายเสื้อเหลืองก็ออกมาปฏิเสธว่า ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? (ที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยเต็มใบ?) ไม่มีอยู่จริง

แต่ทว่าอาวุธอันทรงประสิทธิภาพของฝ่าย ?เสื้อเหลือง? (= พธม., มวลชนคนชั้นกลางในเมือง + องคมนตรีบางคน, ทหาร, พรรคประชาธิปัตย์, นักวิชาการ, สื่อบางส่วน) คือ ข้อกล่าวหาที่ว่า ?ระบอบทักษิณเป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? ดังนั้น ตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายเสื้อเหลืองจึงต้อง ?ขจัด? ระบอบทักษิณให้สิ้นซากเพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และอาวุธอันทรงประสิทธิภาพของฝ่าย ?เสื้อแดง? (= ทักษิณ + พรรคเพื่อไทย, นปช., มวลชนรากหญ้าในเมืองและชนบท, นักวิชาการ และสื่อบางส่วน) คือ ข้อกล่าวหาที่ว่า ?ระบอบอำมาตยาธิปไตยเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยเต็มใบ? ดังนั้น ตามยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของฝ่ายเสื้อแดงจึงต้อง ?ล้ม? ระบอบอำมาตยาธิปไตยเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเต็มใบ

หากมองที่ ?ยุทธศาสตร์? และ ?ยุทธวิธี? ของทั้งสองฝ่ายที่มุ่ง ?ขจัด? หรือ ?ล้ม? อีกฝ่ายให้ได้ เราจะมองไม่เห็นทางออกของความขัดแย้งที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ได้เลย นอกจากการ ?แตกหัก? ที่อาจจะหนีความรุนแรงหรือการนองเลือดไปไม่พ้น

แต่แตกหักนองเลือดแล้ว จะทำให้เกิด ?การเมืองใหม่? หรือ ?ประชาธิปไตยเต็มใบ? ดังที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่นั้น ไม่มีหลักประกันอะไรเลย ที่จะเปลี่ยนแน่ๆก็คือการเปลี่ยน ?ขั้วอำนาจ? กันไปมาระหว่างคนสองฝ่ายเท่านั้น !


อย่างไรก็ตาม แม้ ?ระบอบทักษิณ? หรือ ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? จะนำมาเทียบไม่ได้กับระบอบอื่นๆที่เข้าใจกันอยู่โดยทั่วไป แต่ก็ใช่ว่าวาทกรรมดังกล่าวจะปราศจากข้อเท็จจริงของวิธีคิดและการกระทำรองรับ

เราคงต้องยอมรับว่าวิธีคิดและการกระทำอันประกอบขึ้นเป็น ?ระบอบทักษิณ? ตามนิยามของฝ่ายเสื้อเหลืองนั้น เป็นวิธีคิดและการกระทำในทางการเมืองที่สังคมประชาธิปไตยที่เรียกร้องความโปร่งใสไม่ควรยอมรับ ส่วนวิธีคิดและการกระทำอันประกอบขึ้นเป็น ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? ตามนิยามของฝ่ายเสื้อแดงก็เป็นวิธีคิดและการกระทำในทางการเมืองที่สังคมประชาธิปไตยที่เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ควรยอมรับด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน (ตามที่ประกาศอย่างเปิดเผย) แต่ละฝ่ายต่างก็อ้างว่ากำลังต่อสู้เรียกร้อง ?ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? เช่นเดียวกัน โดยประชาธิปไตยของฝ่ายเสื้อเหลืองเรียกร้องการสร้างการเมืองที่สะอาดโปร่งใสปราศจากการครอบงำของทุนธุรกิจการเมืองหรือทุนนิยมสามานย์ ประชาธิปไตยของฝ่ายเสื้อแดงเรียกร้องการสร้างการเมืองที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคทางสังคม เศรษฐกิจและอื่นๆ

ซึ่งประชาธิปไตยที่ทั้งสองฝ่ายเรียกร้องก็ล้วนแต่เป็นประชาธิปไตยอันพึงปรารถนาของสังคมไทยเช่นกัน ดังนั้น มวลชนเสื้อเหลืองที่ออกมาเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยที่สะอาดโปร่งใสด้วยอุดมการณ์บริสุทธิ์ และมวลชนเสื้อแดงที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยที่เป็นธรรมเสมอภาคด้วยอุดมการณ์บริสุทธิ์ จึงเป็นมวลชนที่ก้าวหน้าที่ควรได้รับการสดุดี

ปัญหาคือ ทำไมทั้งที่เมื่อว่าโดยอุดมการณ์หรือสิ่งที่แต่ละฝ่ายเรียกร้องแล้วก็มิได้ขัดแย้งกันในสาระสำคัญ แต่มวลชนทั้งสองฝ่ายกลับถูกปลุกเร้าให้เกลียดชังกันจนถึงขั้นต้อง ?ขจัด? หรือ ?ล้ม? อีกฝ่ายให้สิ้นซาก!


คำถามสำคัญของสังคมไทย ณ วันนี้ จึงควรพุ่งเป้าไปที่บทบาทของ ?แกนนำ? และ ?แนวร่วมหลัก? ของแต่ละฝ่ายว่ากำลังทำอะไร เพื่อผลประโยชน์ของใคร มันเป็นความขัดแย้งทาง ?อุดมการณ์? ประชาธิปไตยของมวลชนเหลือง-แดง หรือ เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เป็นแกนนำในกลุ่มพันธมิตร (บางคน) องคมนตรี,ทหาร,ข้าราชการ (บางคน) กับคุณทักษิณและพวกกันแน่?!!!

โดยสรุป ผู้เขียนมองว่า ความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออยู่เวลานี้ ไม่ใช่ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยของมวลชนเหลือง-แดง (ที่ถูกมองว่ามี ?ความคิด? ก้าวหน้ากว่าแกนนำ) และไม่ใช่เป็นความขัดแย้งของสิ่งที่เรียกกันว่า ?ระบอบทักษิณ? กับ ?ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข? เพราะระบอบทักษิณไม่ใช่ ?ระบอบการเมืองปกครอง? แบบอื่นที่ใครๆในโลกนี้ยอมรับ หรือที่แม้แต่คุณทักษิณก็ไม่ได้เสนอให้เป็นระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นทางเลือกของสังคมไทยแต่อย่างใด

ยิ่งถ้าจะเป็นความขัดแย้งระหว่าง ?ระบอบทักษิณ? กับ ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย เพราะวิธีคิดและการกระทำของทั้งสองระบอบ (หากจะเรียกว่ามันเป็น ?ระบอบ? ) ดังกล่าวก็ไม่ได้แตกต่างกันในทาง ?เนื้อหา? กล่าวคือ เป็นวิธีคิดและการกระทำที่เล่นพรรคเล่นพวกในการจัดสรร/รักษาอำนาจและผลประโยชน์ และยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นตัวตั้งเช่นเดียวกัน (เพียงแต่อำมาตย์อาจอิง ?สถาบัน? และใช้สถาบันเป็นเครื่องมือ ขณะที่อีกฝ่ายใช้ ?ทุน? และ ?สมุนบริวาร? ในความอุปถัมภ์เป็นเครื่องมือ) ซึ่งโดยสาระแล้ว วิธีคิดและการกระทำในทั้งสองระบอบต่างเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยที่แท้จริงเช่นเดียวกัน

ความวุ่นวายทางการเมืองที่เป็นอุปสรรคของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และอาจนำไปสู่ความรุนแรงแตกหักกันอยู่ในขณะนี้จึงเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่เป็นแกนนำ และแนวร่วมหลักของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพรรคการเมืองสองพรรคใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของสีเหลืองกับสีแดงเป็นหลัก ซึ่งไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะ ฝ่ายนั้นก็ไม่อาจจะหยิบยื่นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้แก่สังคมไทยได้

ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ พลังมวลชนทั้งเหลือง - แดง หลุดพ้นจาก ?มายาภาพ? ของความขัดแย้งบนความคลุมเครือของวาทกรรมอำพรางต่างๆ (ที่แกนนำของแต่ละฝ่ายพยายามสร้างขึ้นเป็น ?ธงนำ? ในการสร้างมวลชนสนับสนุน) แล้วมุ่งสื่อสารอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างการเมืองที่สะอาดโปร่งใส และประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคให้สาธารณะยอมรับ จนนำไปสู่กระบวนการผลักดันให้เกิด ?อุดมการณ์ร่วมกัน? ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้อย่างแท้จริง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย : ประชาไท วันที่ : 7/4/2552
คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการดูไฟล์ที่แนบมาในกระทู้
ภาพประจำตัวสมาชิก
เภสัชทุง
 
โพสต์: 417
ลงทะเบียนเมื่อ: 13 ก.พ. 2004, 23:57Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคคล'

โพสต์โดย apotheker » 27 เม.ย. 2009, 19:52

รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
apotheker
Global Moderator
 
โพสต์: 2435
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ก.พ. 2004, 11:48
ที่อยู่: simcity

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคคล'

โพสต์โดย NorthPhar » 27 เม.ย. 2009, 20:05

ไม่มีอีโมเชียร์ เอาอันนี้แทนไปก่อน H36
NorthPhar
 
โพสต์: 1091
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 พ.ย. 2004, 15:14

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย klang-ya » 19 มี.ค. 2010, 01:17

ผมว่าถ้าคนเราคิดถึงประเทศชาติมากกว่า การอ้างสิทธิว่าเราควรจะได้นั่นได้นี่
คิดอย่างมีสติว่า ใครให้อะไรกับประเทศชาติ มากกว่าใครให้อะไรกับเรา
ความขัดแย้งนี้คงไม่เกิดขึ้น..ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่
เราถูกสอนให้อยู่สติ ถ้าหากหยุดการปลุกปั่นจากทุกฝ่าย คนไทยก็จะมีเวลาคิดทบทวน และความขัดแย้งต่างๆคงค่อยๆหายไปเอง
...ดังนั้นวิธีการที่เสนอคือ หยุดแกนนำทุกฝ่ายให้ได้ (เ้น้นว่าทุกฝ่ายทุกคน ที่ปลุกปั่นคนไทยตลอดเวลา)
"..ทำดีไว้ แล้วจะดี.."
ภาพประจำตัวสมาชิก
klang-ya
 
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 11:30
ที่อยู่: ร้าน คลังยาเภสัชกร 139/6 หมู่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย zartingtong » 19 มี.ค. 2010, 10:37

นอนเฉยๆแล้วดูหนังดูละครกันบ้างจะดีเอง ที่วุ่นวายมากเพราะอยากพูดกันโดยมีพวกที่ฟังแต่ละฝ่ายฟังกันเองรวมทั้งฝ่ายที่ 3ฝ่ายที่ 4 ฝ่ายอื่นๆไม่ได้อยากฟังด้วย
:lol: :lol: :lol:
ภาพประจำตัวสมาชิก
zartingtong
 
โพสต์: 1260
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ส.ค. 2006, 19:14

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย Barrios » 19 มี.ค. 2010, 13:53

"แต่แตกหักนองเลือดแล้ว จะทำให้เกิด ?การเมืองใหม่? หรือ ?ประชาธิปไตยเต็มใบ? ดังที่แต่ละฝ่ายกล่าวอ้างหรือไม่นั้น ไม่มีหลักประกันอะไรเลย ที่จะเปลี่ยนแน่ๆก็คือการเปลี่ยน ?ขั้วอำนาจ? กันไปมาระหว่างคนสองฝ่ายเท่านั้น !"

"ยิ่งถ้าจะเป็นความขัดแย้งระหว่าง ?ระบอบทักษิณ? กับ ?ระบอบอำมาตยาธิปไตย? ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย เพราะวิธีคิดและการกระทำของทั้งสองระบอบ (หากจะเรียกว่ามันเป็น ?ระบอบ? ) ดังกล่าวก็ไม่ได้แตกต่างกันในทาง ?เนื้อหา? กล่าวคือ เป็นวิธีคิดและการ กระทำที่เล่นพรรคเล่นพวกในการจัดสรร/รักษาอำนาจและผลประโยชน์ และยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นตัวตั้งเช่นเดียวกัน "

ชอบ 2 ประโยคนี้ :ugeek:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Barrios
 
โพสต์: 714
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 ต.ค. 2009, 08:41
ที่อยู่: ประเวศ กทม.

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย klang-ya » 19 มี.ค. 2010, 16:49

วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากครับ..
"..ทำดีไว้ แล้วจะดี.."
ภาพประจำตัวสมาชิก
klang-ya
 
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 11:30
ที่อยู่: ร้าน คลังยาเภสัชกร 139/6 หมู่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย azzuri » 21 มี.ค. 2010, 15:13

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ มากครับ เพราะทำให้คิดว่า ระบอบ หรือ ระบบ ของประเทศไทยแท้จริงแล้วคือตัวบุคคลหรือไม่
เภสัชกร = เภสัชกรรม + กรรมกร
อยากให้โลกนี้ไม่มีโชคร้าย
Welcome to My Life
Casa di AzzurRi = บ้านของนาย อัซซูร์รี่
ภาพประจำตัวสมาชิก
azzuri
Global Moderator
 
โพสต์: 777
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 มี.ค. 2004, 16:22
ที่อยู่: สกลนคร

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย klang-ya » 22 มี.ค. 2010, 01:30

ถ้าทุกคนอยากให้สังคมดี..ก็เริ่มที่ตัวเราและคนรอบๆข้าง (อย่าให้หลงผิดไปกับคำลวง และผลประโยชน์ที่ถูกหยิบยื่น)
"..ทำดีไว้ แล้วจะดี.."
ภาพประจำตัวสมาชิก
klang-ya
 
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 11:30
ที่อยู่: ร้าน คลังยาเภสัชกร 139/6 หมู่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย treedk » 03 พ.ค. 2010, 20:09

ความขัดแย้งเกิดจากคนไม่กี่คน ไม่กี่กลุ่ม เราอยู่เฉยๆดีที่สุด ปล่อยให้เค้าตกลงผลประโยชน์กันจนลงตัว บ้านเมืองก็จะสงบเอง
พวกเราออกความคิดเห็นไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละฝ่ายจริงๆต้องการอะไร
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
treedk
 
โพสต์: 366
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 มิ.ย. 2009, 08:53
ที่อยู่: ลำปางครับ

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย klang-ya » 04 พ.ค. 2010, 16:59


แต่ถ้าอะไรที่มันเกินไป(มาก)..หรือทำให้ชาติหรือสถาบันหลักเสียหาย..
..คงจะเฉยไม่ได้..(ทุกคนเฉยหมด..เขาคงได้ใจ(เกินไป)
"..ทำดีไว้ แล้วจะดี.."
ภาพประจำตัวสมาชิก
klang-ya
 
โพสต์: 62
ลงทะเบียนเมื่อ: 07 เม.ย. 2009, 11:30
ที่อยู่: ร้าน คลังยาเภสัชกร 139/6 หมู่ 1 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

Re: ระบอบทักษิณ-อำมาตยาธิปไตย:ความขัดแย้งของ?ระบอบ?หรือ?บุคค

โพสต์โดย Mr. Sexman » 20 พ.ค. 2010, 22:12

เภสัชทุง เขียน:[color=blue]

ประชาธิปไตยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ พลังมวลชนทั้งเหลือง - แดง หลุดพ้นจาก ?มายาภาพ? ของความขัดแย้งบนความคลุมเครือของวาทกรรมอำพรางต่างๆ (ที่แกนนำของแต่ละฝ่ายพยายามสร้างขึ้นเป็น ?ธงนำ? ในการสร้างมวลชนสนับสนุน) แล้วมุ่งสื่อสารอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างการเมืองที่สะอาดโปร่งใส และประชาธิปไตยที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมและเสมอภาคให้สาธารณะยอมรับ จนนำไปสู่กระบวนการผลักดันให้เกิด ?อุดมการณ์ร่วมกัน? ของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้อย่างแท้จริง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย : ประชาไท วันที่ : 7/4/2552


มันเป็นการชุมนุมเพื่อตัวบุคคลมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับ
ทุกคนก็รู้กันดี ผมยังเคยได้ยินมากับหู เห็นมากับตา พูดไม่ได้
ผู้ชุมนุมไม่โดนอำพรางหรอกครับ

ท้องสองฝ่ายคุยกันตรงไปตรงมา น่าจะได้ข้อยุติไปนานแล้วหล่ะ
Mr. Sexman
 
โพสต์: 185
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 ม.ค. 2010, 13:54


ย้อนกลับไปยัง เหตุบ้าน การณ์เมือง

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document