New Document

eXta Plus (CP ALL) รับสมัครเภสัชกร ประจำสำนักงานใหญ่

ประกาศรับสมัครงาน โยกย้าย
กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับการแขวนป้ายจะถูกลบโดนมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

eXta Plus (CP ALL) รับสมัครเภสัชกร ประจำสำนักงานใหญ่

โพสต์โดย eXta Plus » 25 พ.ย. 2022, 14:57

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
หน่วยงาน eXta Health & Wellness


ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ในเครือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในร้าน 7-11 ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรและบุคลากรในร้าน ต้องการรับสมัครเภสัชกรเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพตามตำแหน่งงาน ดังนี้

1 ตำแหน่งงาน : Pharmacy Specialist

ความรับผิดชอบ
• รับผิดชอบโครงการทางเภสัชกรรม เช่น โครงการสปสช. , Telehealth
• จัดทำแนวทางการทำงาน อบรมเภสัชกร ติดตาม ควบคุมกการทำงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน
• ดูแลแผนงานเกี่ยวกับการสมัครรับรองและต่ออายุร้านยาคุณภาพ
• ประสานงานกับเภสัชกรและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน

คุณสมบัติ
• อายุ 25 - 35 ปี ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
• มีประสบการณ์การทำงานในร้านยาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน
• มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก สามารถแก้ปัญหาได้ดี


2. ตำแหน่งงาน : Pharmacy Specialist (HR)

ความรับผิดชอบ
• วางแผนการสรรหา คัดเลือก เภสัชกรประจำร้านยา
• ประสานงานกับ HR และทีมปฏิบัติการในการวางแผนกำลังคน
• สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของเภสัชกร
• ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
รับสมัครงาน, โครงการนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
• อายุ 25 - 35 ปี ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
• มีประสบการณ์การทำงานในร้านยาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• บุคลิกภาพดี มี Service mind มีทักษะในสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ


3. ตำแหน่ง : Pharmacy Training Specialist

ความรับผิดชอบ
• ดูแลการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรร้านยา ให้เป็นไปตามแผนงาน
• ประสานงานกับ Supplier และวิทยากรภายนอก เพื่อจัดการอบรม
• จัดทำข้อมูลยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการขาย
• เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับ
ยาและสุขภาพ

คุณสมบัติ
• หญิง / ชาย อายุ 30 - 40 ปี ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
• มีประสบการณ์การทำงานในร้านยาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
• บุคลิกภาพดี มีทักษะในการนำเสนอและการสื่อสารที่ดี
• มีประสบการณ์การเป็นวิทยากร หรืองานฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้ และสวัสดิการ
• เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าใบประกอบวิชาชีพเ 14,500 บาท
• โบนัส ปีละ 4 ครั้ง และปรับเงินเดือนประจำปีทุกปี
• การทำงานมีความยืดหยุ่น , มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตัวเอง
• ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท/ปี (สำหรับพนักงาน)
และ 30,000 บาท/ปี (สำหรับครอบครัวพนักงาน)
• ประกันชีวิต 600,000 บาท, สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินและ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานในเครือซีพี ออลล์ติดต่อ :
หน่วยงาน eXta Health & Wellness บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
58/28 อาคาร เดอะธารา ชั้น 14 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริญา เบอร์ติดต่อ : 093-592-9859
สนใจสมัคร ส่ง Resume ได้ที่ Email : orataisir@cpall.co.th
ภาพประจำตัวสมาชิก
eXta Plus
 
โพสต์: 373
ลงทะเบียนเมื่อ: 20 ธ.ค. 2012, 09:47ย้อนกลับไปยัง โรบัสต้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document