หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รพ.ผิวหนัง อโศก เปิดรับสมัครเภสัชกรและพยาบาล P/T สาขาอโศก

โพสต์โพสต์แล้ว: 10 ส.ค. 2022, 10:34
โดย วารญา หมัดวัง
โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก
เปิดรับสมัคร เภสัชกร+พยาบาลวิชาชีพ Part-Time ประจำสาขาอโศก
เภสัชกร ค่าขึ้นเวร 180 บาท/ชั่วโมง
และ พยาบาล ค่าขึ้นเวร 140 บาท /ชั่วโมง

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีมนุษยสมัพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย และมีทัศนคติที่ดี
- รักในงานบริการ

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก
เลขที่ 18 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 02-2465111 #616 , 089-0684698
E-Mail : hr@skinhospital.co.th
สามารถส่ง Resume มาทาง E-mail หรือ Walk-in เข้ามาได้ที่โรงพยาบาล