หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์ รับสมัครเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ ดัง

โพสต์โพสต์แล้ว: 01 ส.ค. 2022, 11:26
โดย meng098
Inventory Rollout manager 1 อัตรา
Inventory Rollout specialist 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรม , สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานคลังสินค้า ทราบกระบวนการบริหารคลังสินค้าอื่นๆ นอกจากคลังยาและเวชภัณฑ์
- สามารถวาง ออกแบบ และสอนระบบงาน รวมถึงติดตามการทำตามระบบที่วางไว้
- มีประสบการณ์ในการ audit งานภายในโรงพยาบาล นำปัญหามาวิเคราะห์และสร้างแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

ทั้งนี้ค่าตอบแทนแล้วแต่ตกลง ขึ้นกับกรอบของบริษัท และคุณสมบัติของผู้สมัคร

สนใจสามารถส่งประวัติมาที่อีเมลล์ Sakchai.ka@princhealth.com
หรือสอบถามรายละอียดได้ที่เบอร์ 091-5569911