New Documentโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่ายยา

ประกาศรับสมัครงาน โยกย้าย
กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับการแขวนป้ายจะถูกลบโดนมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่ายยา

โพสต์โดย Sarakorn » 15 ก.ค. 2022, 10:52

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ซอยศูนย์วิจัย (ซ.เพชรบุรี 47)
รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่ายยา ปี 2565 (รอบใหม่) จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

1. Bangkok Hospital: IPD Pharmacy 1 ตำแหน่ง
2. Bangkok Hospital: OPD Pharmacy 3 ตำแหน่ง
3. Bangkok Heart Hospital Pharmacy 1 ตำแหน่ง
4. Bangkok International Hospital Pharmacy 2 ตำแหน่ง


Scope งานเบื้องต้นสำหรับเภสัชกรงานบริการจ่ายยา มีดังนี้
1. งานบริการจ่ายยา (Dispensing Services) ผู้ป่วยใน (IPD Patient Service)
2. งานบริการจ่ายยา (Dispensing Services) ผู้ป่วยนอก (OPD Patient Service)
3. งานบริการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยา เช่น การให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาเทคนิคพิเศษ หรืออุปกรณ์ให้ยาเทคนิคพิเศษ เป็นต้น
4. งานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก (Ambulatory Care Services) เช่น กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน (DM Type 2) กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ (Geriatric Care) เป็นต้น

ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ มีแผนพัฒนาความรู้และความสามารถของเภสัชกรทุกคน และเภสัชกรทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ (มี Career Path ทั้งทางสายความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและสายบริหาร)

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครที่ทางเราต้องการ
1. จบการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
1.1. เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี หรือ
1.2. เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy License)

คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
1. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
2. รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้
3. รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมหรือส่งประวัติส่วนบุคคล (Resume/CV) เพื่อสมัครงานได้ที่
1. ภญ.อุดมพร นางสุบิน รองผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน
• E-mail: Udomporn.Na@bangkokhospital.com
2. ภญ.อัมพลิกา สุสัณฐิตพงษ์ รองผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก
• E-mail: Umpalika.Su@bangkokhospital.com
3. ภญ.ศิรินทิพย์ จิรรัตนโสภา หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ (Bangkok Heart Hospital)
• E-mail: Sirintip.Ji@bangkokhospital.com
4. ภก.ทรงพล สุขสันติ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Hospital)
• E-mail: Songphol.Su@bangkokhospital.com

สอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ได้ที่
◦ คุณปริเยศ แก้วเศวตพันธุ์ (E-mail: Pariyes.Ka@bangkokhospital.com)
แผนกสรรหาว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-755-1122
แก้ไขล่าสุดโดย Sarakorn เมื่อ 13 ส.ค. 2022, 13:08, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 17 ก.ค. 2022, 11:08

Up
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 18 ก.ค. 2022, 11:01

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 25 ก.ค. 2022, 14:59

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 28 ก.ค. 2022, 13:42

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 07 ส.ค. 2022, 13:08

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 10 ส.ค. 2022, 12:58

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 13 ส.ค. 2022, 13:08

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 22 ส.ค. 2022, 14:45

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 25 ส.ค. 2022, 17:22

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครับ
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26

Re: โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับสมัครเภสัชกรงานบริการจ่

โพสต์โดย Sarakorn » 29 ส.ค. 2022, 17:22

สนใจส่ง Resume/CV มาได้เลยครับ กำลังทยอยนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ครั
Sarakorn
 
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: 01 ส.ค. 2011, 23:26


ย้อนกลับไปยัง โรบัสต้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document