หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รับเภสัชกรหลายอัตรา

โพสต์โพสต์แล้ว: 04 มิ.ย. 2022, 15:22
โดย Nassara
เปิดรับสมัครเภสัชกรและผู้จัดการประจำสาขาหลายอัตรา


- บริหารร้านยาตามหลัก GPP อย่างเคร่งครัด จ่ายยาโดยเภสัชกรเท่านั้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริบาลเภสัชกรรมอย่างมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรพัฒนาบุคคลที่มีมาตรฐาน มีช่วงเวลาการฝึกอบรมก่อนเริ่มงาน มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการเก็บหน่วนกิต CPE ตลอดปี
- สวัสดิการที่ให้คุณค่าต่อเภสัชกร เงินเดือน ค่า Incentive ประจำเดือน Bonus ประจำปี ค่าประสบการณ์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักร้อนประจำปี (ได้ตั้งแต่ปีแรก) เพื่อให้เภสัชกรทำงานแบบ work-life balance ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
งานดี มีโอกาสเติบโต มั่นคง คุ้มค่า มีเวลาพักผ่อน


คุณสมบัติ
- จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต ยินดีต้อนรับน้องจบใหม่หรือเภสัชกรที่มีความสนใจในการบริหารร้านยาและพร้อมปฏิบัติตามหลัก GPP และร้านยาคุณภาพ
- มีใบประกอบวิชาชีพ
- มีประสบการณ์การทำงานร้านยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีค่าประสบการณ์เพิ่มเติมให้จากเงินเดือนและค่าใบประกอบ

สวัสดิการ
- รายได้เริ่มต้น 35,000 บาท (ยังไม่รวมค่า Incentive ประจำเดือน Bonus ประจำปี และค่าประสบการณ์การทำงาน)
- ทำงาน 9 ชั่งโมง/วัน รวมพัก หยุด 6 วัน/เดือน มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพักร้อนประจำปี ให้ตั้งแต่ปีแรกของการทำงาน
- มีประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล 40,000/ปี ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และการตรวจสุขภาพประจำปี ให้เพิ่มเติมจากประกันสังคม
- มีระบบพัฒนาบุคคล ระบบ Training ที่มีมาตรฐาน มีการอบรมงานก่อนเริ่มงาน และการพัฒนาการทำงานตลอดทั้งปี
- สนับสนุนการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE)
แล้วมาเติบโตและร่วมพัฒนาร้านยาไปด้วยกันนะคะ