หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รับเภสัชกรร้านยา

โพสต์โพสต์แล้ว: 11 มี.ค. 2022, 15:01
โดย Nassara
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
- เงินรายได้เบื้องต้น 34,000 บาท (เงินเดือนและค่าใบประกอบ ไม่รวมค่าประสบการณ์และรายได้อื่นๆ)
- เงินรางวัลจากผลปฏิบัติงาน
- เงินโบนัสประจำปี ตามผลงานของบริษัท
- ชั่วโมงการทำงาน 9 ชั่วโมงต่อวัน รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง
- ทำงาน 5-6 วันต่อสัปดาห์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันหยุดประเพณี
- ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ซื้อสินค้าในเครือของบริษัทในราคาพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สนับสนุนงานประชุมวิชาการ, สัมมนา, การเก็บหน่วยกิจทางวิชาชีพเภสัชกรรม (CPE)
- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร
- รับการอบรมคอร์สเทคนิคการให้คำปรึกษาและการบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ
- โอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพ