**ร้านยาเซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Time

ประกาศรับสมัครงาน โยกย้าย
กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับการแขวนป้ายจะถูกลบโดนมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 22 ส.ค. 2018, 22:16

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 22/8/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
6. สาขา ถ.เพชรกษม จ.กรุงเทพ
7. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
8. สาขา อ.เมือง จ.ราชบุรี
9. สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 26 ส.ค. 2018, 23:07

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 26/8/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
6. สาขา ถ.เพชรกษม จ.กรุงเทพ
7. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
8. สาขา อ.เมือง จ.ราชบุรี
9. สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 31 ส.ค. 2018, 11:50

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 31/8/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
6. สาขา ถ.เพชรกษม จ.กรุงเทพ
7. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
8. สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 03 ก.ย. 2018, 09:16

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 3/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.อุดรธานี
3. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
4. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
5. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
6. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
7. สาขา ถ.เพชรกษม จ.กรุงเทพ
8. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
9. สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 06 ก.ย. 2018, 01:14

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 6/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.อุดรธานี
3. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
4. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
5. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
6. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
7. สาขา ถ.เพชรกษม จ.กรุงเทพ
8. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
9. สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 10 ก.ย. 2018, 10:13

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 10/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.อุดรธานี
3. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
4. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
5. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
6. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
7. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
8. สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 11 ก.ย. 2018, 12:35

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 11/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
6. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7. สาขา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
8. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 17 ก.ย. 2018, 13:55

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 17/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. ส่าขา ถ.รัชดาภิเษก จ.กรุงเทพ
6. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 19 ก.ย. 2018, 22:41

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 19/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ :biggrin:
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 24 ก.ย. 2018, 16:58

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 24/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ :biggrin:
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 25 ก.ย. 2018, 14:44

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 25/9/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
2. สาขาบางนา จ.กรุงเทพ
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพ
5. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ :biggrin:
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 02 ต.ค. 2018, 01:31

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 2/10/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
2. สาขาบางนา จ.กรุงเทพฯ
3. สาขาศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
4. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
5. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพฯ
6. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ :biggrin:
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 03 ต.ค. 2018, 01:43

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 3/10/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
2. สาขาบางนา จ.กรุงเทพฯ
3. สาขาศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
4. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
5. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพฯ
6. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
7. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ :biggrin:
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 05 ต.ค. 2018, 14:05

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 5/10/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
2. สาขาศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
4. สาขา ถ.สุขาภิบาล 3 จ.กรุงเทพฯ
5. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
6. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

Re: ร้านยา เซฟดรัก เซ็นเตอร์(ในเครือ BDMS)รับเภสัชกร Part Ti

โพสต์โดย narongdham » 09 ต.ค. 2018, 02:09

บริษัทเซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด ในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน(BDMS)รับสมัครเภสัชกร Part Time(Update 9/10/2018) เพื่อปฏิบัติงานสาขาต่างๆดังนี้

1. สาขา อ.เมือง จ.ระยอง
2. สาขาศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ
3. สาขาหนองจอก จ.กรุงเทพฯ
4. สาขา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
5. สาขา อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อได้ที่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 082-4515553
หรือ E-mail : Narongdham.Ti@savedrug.co.th

ขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามาด้วยนะครับ
narongdham
 
โพสต์: 1115
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ก.ย. 2007, 17:27

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง โรบัสต้า

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document