เชิญทำบุญชาวเภสัช

ชุมนุมศิษย์เก่าทุกสถาบัน

เชิญทำบุญชาวเภสัช

โพสต์โดย APPLE_rx12MU » 15 ก.ย. 2010, 11:35

สนใจร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสนับสนุนโครงการเผยแผ่ธรรมะ (นำโดยพระอาจารย์วิชิต ธัมมชิโต (เปานิล) อดีตอาจารย์+ศิษย์เก่าเภสัช' มหิดล) ณ วัดโพธิ์เผือก อ.บางกรวย จ.นนทบุรี วันเสาร์ ๑๖ ต.ค. ๕๓
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาบางกรวย ชื่อบัญชี วัดโพธิ์เผือก เลขที่ ๒๗๗๒-๓๗๗-๗๗๓
หรือติดต่อ กก.ชมรมศิษย์เก่าเภสัช' มหิดล หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหิดล (อ.เพชรรัตน์ อ.บุษบา etc.)

กำหนดการ วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๗.๐๐ น. ตั้งองค์ผ้าป่าบนศาลาการเปรียญ (ร่วมเตรียมอาหารมาทำบุญตักบาตรบนศาลาได้จนถึงเวลา ๗.๕๐ น.)
๘.๐๐ น. พระสงฆ์ขึ้นสู่ศาลาฯ อาราธนาศีล ถวายสังฆทาน-ภัตตาหาร พระฉันภัตตาหาร
พระเทศน์ ๑ กัณฑ์ (กิจกรรมปกติในทุกๆ วันพระของทางวัด)
๘.๔๕ น. ทำพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่า เสร็จแล้วพระสงฆ์แสดงอนุโมทนากถา รับประทานอาหารร่วมกัน

ประสานงานโดย
สภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชมรมพุทธศาสน์ สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขออาราธนาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดจงเมตตาอภิบาลพุทธบริษัทที่ร่วมกุศลในครั้งนี้ ให้ตั้งมั่นในคุณความดี มีความเจริญในธรรม ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ในทุกสถาน เทอญ
APPLE_rx12MU
 
โพสต์: 74
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ต.ค. 2009, 00:58Re: เชิญทำบุญชาวเภสัช

โพสต์โดย APPLE_rx12MU » 15 ก.ย. 2010, 11:35

วัดโพธิ์เผือก ตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวย ไทรน้อย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดราษฎร์ขนาดเล็กล้อมรอบด้วยชุมชนชาวสวนมาแต่ดั้งเดิม สันนิษฐานตามหลักฐานการสร้างโบสถ์เก่าซึ่งปัจจุบัญใช้เป็นวิหารว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๙ ปัจจุบันมีพระครูปลัดมหาเถรานุวัตร เป็นเจ้าอาวาส ได้เริ่มฟื้นฟูกิจกรรมเผยแพร่ธรรมะซึ่งนำโดยพระอาจารย์วิชิต ธัมมชิโต (เปานิล) โดยเพื่อนฝูงญาติมิตรของพระวิชิต ธัมมชิโตได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้ปัจจัยทำบุญรวม ๔๕๓,๕๘๒ บาท เมื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่วิหารแล้วเสร็จ (สร้างห้องสุขา ทำสวนหย่อม สนามหญ้า ทาสี ปูกระเบื้อง ติดเครื่องปรับอากาศ ทำห้องสมุด) จึงเริ่มกิจกรรม โดยมีการทำวัตรเย็น ฟังธรรม และนั่งสมาธิทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาของปี ๒๕๕๒ จวบจนปัจจุบันมีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐-๓๐ คนทุกวัน ต่อมาได้จัดให้มีการทำวัตรเช้าในวันอาทิตย์ การถืออุโบสถศีลในวันสำคัญทางศาสนา และทุกวันพระในระหว่างพรรษาปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันได้มีโครงการจัดอบรมธรรมะให้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในลักษณะหลักสูตรระยะสั้น การประยุกต์ใช้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน (ดูภาคผนวกด้านล่าง)
ขณะนี้มีผู้มาร่วมกิจกรรมกับวัดมากขึ้น ทางวัดกำลังปรับปรุงสถานที่และเพิ่มกิจกรรมขึ้นอีก จึงมีความจำเป็นต้องใช้ปัจจัย ในการนี้กลุ่มกัลยาณมิตรและญาติธรรมนำโดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงเห็นสมควรจัดผ้าป่ามาถวายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเผยแพร่ธรรมะของวัด อันประกอบด้วย การปรับปรุงสถานที่ ให้เพียงพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่การปรับปรุงใต้อุโบสถให้เป็นสถานที่อบรมและเป็นที่พักของผู้เข้าอบรมชาย และ การสนับสนุนปัจจัยในการดำเนินการอบรม เนื่องจากเป็นการอบรมที่ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกุศลทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี นำปัจจัยร่วมสนับสนุนทางวัดเพื่อให้พัฒนาการเผยแผ่ธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนให้เจริญยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ช่วยสืบทอดพระศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
APPLE_rx12MU
 
โพสต์: 74
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ต.ค. 2009, 00:58

Re: เชิญทำบุญชาวเภสัช

โพสต์โดย APPLE_rx12MU » 15 ก.ย. 2010, 11:37

หลักสูตรระยะสั้น การประยุกต์ใช้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน
หลักการ สังคมทุกวันนี้บีบบังคับให้ผู้คนต้องอยู่อย่างเร่งรีบ แข่งขันทั้งกับตนเองและผู้คนรอบข้างอยู่ตลอดเวลา คนส่วนใหญ่จึงมีความทุกข์ รู้สึกถูกบีบคั้นไม่ว่าในชีวิตส่วนตัว การเรียน หรือการงาน หลายคนสับสน เครียด เศร้า เหงา และขาดความสุขในชีวิต แม้จะอยู่ท่ามกลางหมู่ชน เทคโนโลยีและเพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสุขสบายก็ตาม คนจำนวนหนึ่งพยายามไขว่คว้าหาโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความสุขสงบขึ้นในจิตใจ แต่ก็มักประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ วัดที่มีการสอนปฏิบัติธรรมมักอยู่ต่างจังหวัด ต้องมีเวลาว่างติดต่อกันหลายวัน หลายแห่งมีผู้อบรมจำนวนมาก ขาดโอกาสที่จะได้เข้าพบพูดคุยกับพระหรือวิทยากรเพื่อสอบถามข้อข้องใจต่างๆ อย่างใกล้ชิด
วัดโพธิ์เผือก เป็นวัดขนาดเล็กชานเมือง จึงจัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อตอบสนองคนวัยทำงานที่ต้องการนำพุทธศาสนาไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงานขึ้น โดยหวังจะนำคุณค่าของพุทธศาสนามาช่วยเยียวยาชีวิตผู้คนและสังคมไทยให้มีความสุขสงบขึ้นอีกครั้ง
วัตถุประสงค์ อบรมเพื่อนำเสนอหลักคิด และแนวทางการฝึกปฏิบัติ และวิธีการประยุกต์ใช้พุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน นักศึกษา คนวัยทำงาน และประชาชนทั่วไป
กิจกรรม
วันศุกร์ ลงทะเบียนเวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๓๐ น. จากนั้นทำกิจกรรม ทำวัตรเย็น (แปล) กิจกรรมที่ ๑ ?ทำอย่างไรเมื่อใช้ชีวิตในวัด? และกิจกรรมที่ ๒ ?พุทธศาสนาในความเข้าใจของฉัน? จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น.
วันเสาร์ ตื่นนอนเวลา ๐๔.๓๐ น. จากนั้นทำกิจกรรม ทำวัตรเช้า-ฟังธรรม ๑ ตักบาตร กวาดลานวัด ทำความสะอาดสถานที่ ออกกำลังกาย อาหารเช้า กิจกรรมที่ ๓ ?พุทธศาสนาน่ารู้ ๑? กิจกรรมที่ ๔ ?พุทธศาสนาน่ารู้ ๒? อาหารกลางวัน กิจกรรมที่ ๕ ?ผ่อนกาย คลายจิต? กิจกรรมที่ ๖ ?ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ? กิจกรรมที่ ๗ ?ช่วยกันย้ำ ช่วยกันสอน? อาหารเย็น ทำวัตรเย็น (แปล) และกิจกรรมที่ ๘ ?ช่วยกันผ่อน ช่วยกันดึง? สิ้นสุดกิจรรมเวลประมาณ ๒๑.๑๕ น.
วันอาทิตย์ ตื่นนอนเวลา ๐๔.๓๐ น. จากนั้นทำกิจกรรม ทำวัตรเช้า-ฟังธรรม กิจกรรมที่ ๙ ?ก้าวย่างอย่างมีสติ? อาหารเช้า กิจกรรมที่ ๑๐ ?เมื่อปัญหา มาท้าทาย? กิจกรรมที่ ๑๑ ?สมการชีวิต ความสมดุลกลมกลืนของโลกและธรรม? อาหารกลางวัน กิจกรรมที่ ๑๒ ?หลักการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ? กิจกรรมที่ ๑๓ ?ธรรมใดก็ไร้ค่า ถ้าไม่ทำ? สรุป-ปิดการอบรมเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.

สถานที่ วัดโพธ์เผือก ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางกรวย นนทบุรี
บรรยากาศการอบรม
๑. สถานที่อบรม ภายในวิหาร หรือใต้อุโบสถ นั่งกับพื้น (มีเครื่องปรับอากาศ)
๒. ที่พัก สุภาพสตรีนอนรวมกันในห้องโถงของศาลาเอนกประสงค์ (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) สุภาพบุรุษ พักที่ห้องสมุด
๓. อาหาร ๓ มื้อ ทางวัดจัดเตรียมให้ (ไม่ควรซื้ออาหาร หรือนำอาหารมารับประทานเอง)
เงื่อนไขของผู้เข้าอบรม
๑. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม หรือในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
๒. มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะเข้าศึกษาอบรม
๓. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร และไม่ควรออกนอกพื้นที่อบรมหรือนัดบุคคลภายนอกมาพบระหว่างการอบรม
๔. ผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หากประสงค์จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา
การเตรียมตัว
๑. เสื้อขาว กางเกง/กระโปรง/ผ้าถุงสีเข้ม ที่รัดกุมและสามารถนั่งสมาธิได้สะดวก
๒. ปลอกหมอน-ผ้าปูนอน ให้นำมาเอง (ทางวัดมีเสื่อ หมอน มุ้งให้)
๓. อุปกรณ์เครื่องใช้ ยาส่วนตัว (งดการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องหอม เครื่องสำอาง)
๔. ห้ามใช้-พกพาโทรศัพท์ตลอดช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมอบรม (อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะช่วงพักหรือหลัง ๒๑.๓๐ น. โดยไม่รบกวนผู้อื่น)
๕. เตรียมอาหารไว้ใส่บาตร เช้าวันเสาร์ (ตามความสะดวกแต่ละคน)
APPLE_rx12MU
 
โพสต์: 74
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ต.ค. 2009, 00:58


ย้อนกลับไปยัง โกโก้

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document