ใครมาจากมข.บ้างช่วยแนะนำตัวหน่อย

ชุมนุมศิษย์เก่าทุกสถาบัน

ใครมาจากมข.บ้างช่วยแนะนำตัวหน่อย

โพสต์โดย sitaya » 27 ส.ค. 2004, 16:54

น่าจะเริ่มจาก เจ้าของกระทู้นะครับ :lol:
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
sitaya
 
โพสต์: 331
ลงทะเบียนเมื่อ: 19 ก.พ. 2004, 13:11ผมอยู่กระบี่ครับ

โพสต์โดย buntam » 30 ส.ค. 2004, 18:51

ผมอยู่กระบี่ครับจบมข.รุ่น 15 อยู่โรงพยาบาลเหนือคลองกระบี่ มีอะไรก็ติดต่อได้ที่ buntam@hotmail.com หรือ khongmark@yahoo.com ครับผม
buntam
 
โพสต์: 30
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 ส.ค. 2004, 18:26
ที่อยู่: จ.กระบี่

ใครมาจากมข.บ้างช่วยแนะนำตัวหน่อย

โพสต์โดย azzuri » 01 ก.ย. 2004, 09:41

แถวนี้มีประมาณ 60กว่าคน

INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13164, 'ภญ.', 'กรรณิการ์', 'ฉัตรเที่ยงธรรม');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13165, 'ภญ.', 'กัญญารัตน์', 'แร่ถ่าย');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13166, 'ภญ.', 'กัญญาวดี', 'ขาวสำลี');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13167, 'ภญ.', 'กันนิกา', 'แสงเส้น');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13168, 'ภก.', 'กิตติศักดิ์', 'ไท้ทอง');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13169, 'ภญ.', 'จันทร์ธิดา', 'ตรัยศิลานันท์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13170, 'ภญ.', 'จินดา', 'จินดาศิริโรจน์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13171, 'ภญ.', 'ฉัตราภรณ์', 'วงษ์สุวรรณ');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13172, 'ภญ.', 'ชุลีภรณ์', 'ทองแย้ม');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13173, 'ภญ.', 'ณัฏฐิยา', 'พงศ์ผาสุก');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13174, 'ภญ.', 'ดวงพร', 'ก่ำแหล้');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13175, 'ภญ.', 'ธัญญา', 'เพียซ้าย');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13176, 'ภญ.', 'นุชนารถ', 'ศิริพานทอง');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13177, 'ภก.', 'ประยงค์', 'อนุสุวรรณ์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13178, 'ภก.', 'ประวุฒิ', 'พิมสาลี');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13179, 'ภญ.', 'พนาวัลย์', 'การไร่');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13180, 'ภญ.', 'พัชรียา', 'เวชมานิตกุล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13181, 'ภญ.', 'พันธุ์ทิพย์', 'ไพรบึง');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13182, 'ภญ.', 'ภคินี', 'เกษมทรัพย์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13183, 'ภญ.', 'ธัญวลัย', 'เตียวศิริทรัพย์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13184, 'ภญ.', 'วราพร', 'กาแก้ว');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13185, 'ภญ.', 'วันจันทร์', 'เชษฐกุลานุรักษ์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13186, 'ภญ.', 'วิไลภรณ์', 'ศิริสอน');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13187, 'ภญ.', 'ศิริวรรณ', 'โกพล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13188, 'ภญ.', 'ศิวพร', 'ประเสริฐสุข');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13189, 'ภญ.', 'ศุภลักษณ์', 'ปะโยธิน');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13190, 'ภญ.', 'สรวงสวรรค์', 'ยงยุทธ');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13191, 'ภญ.', 'สุพัฒน์', 'นามศักดิ์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13192, 'ภญ.', 'สุภัทจรีย์', 'ดิเรกศรี');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13193, 'ภญ.', 'สุภาวดี', 'สุรางค์กุล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13194, 'ภญ.', 'สุวัฒนา', 'ไชยรบ');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13195, 'ภญ.', 'อรวรรณ', 'ประวัติ');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13196, 'ภญ.', 'อริสา', 'แสงเพ็ง');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13197, 'ภก.', 'อาทิตย์', 'อุดมประทีป');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13198, 'ภญ.', 'เกษร', 'ระวิชัย');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13199, 'ภญ.', 'เบ็ญจมาศ', 'จิระเพิ่มพูน');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13200, 'ภญ.', 'ปาณิสรา', 'เรืองเชิงชุม');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13201, 'ภก.', 'กรีพล', 'แม่นวิวัฒนกุล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13202, 'ภญ.', 'กัปปิยะ', 'วรุณธรรม');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13203, 'ภญ.', 'จารุวรรณ', 'เหลืองจารุ');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13204, 'ภญ.', 'ชมนาด', 'โนนคู่เขตโขง');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13205, 'ภญ.', 'กันตินันท์', 'จงเกียรติกาญจน์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13206, 'ภญ.', 'ทวีวรรณ', 'ปิยะพรมดี');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13207, 'ภก.', 'ทวีศักดิ์', 'จึงวัฒนตระกูล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13208, 'ภญ.', 'ธารารัตน์', 'นวลสนิท');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13209, 'ภก.', 'นพพร', 'สุทธิพันธ์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13210, 'ภญ.', 'บุญจิราธร', 'สืบสาย');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13211, 'ภญ.', 'ปฐมาวดี', 'พวกพระลับ');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13212, 'ภญ.', 'รุจิลักขณ์', 'รัตตะรมย์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13213, 'ภญ.', 'วนิดา', 'มานะกิจจงกล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13214, 'ภญ.', 'วรัปศร', 'อนุสรณ์เสงี่ยม');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13215, 'ภญ.', 'วาสนา', 'วังพิมูล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13216, 'ภก.', 'วิชัย', 'ก้องเกียรตินคร');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13217, 'ภญ.', 'วิยดา', 'มหาโอฬารกุล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13218, 'ภญ.', 'ศศิธร', 'กลับประสิทธิ์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13219, 'ภก.', 'สมภพ', 'ดวงแก้ว');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13220, 'ภญ.', 'สิริกานต์', 'พันธ์จันทร์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13221, 'ภก.', 'สุมิตร', 'สีตาเนน');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13222, 'ภญ.', 'สุรีย์พร', 'จิรนันทพาณิช');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13223, 'ภญ.', 'อรอนงค์', 'วลีขจรเลิศ');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13224, 'ภญ.', 'อรุโณทัย', 'เจือจันทร์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13225, 'ภญ.', 'อัญชลี', 'สวัสดิ์พาณิชย์');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13226, 'ภญ.', 'อัมพิกา', 'ลีละสุวัฒนากุล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13227, 'ภก.', 'อำพล', 'อรดี');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13228, 'ภก.', 'เสถียร', 'วงศ์ใหญ่');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13229, 'ภญ.', 'ดวงพร', 'พันธ์นิกุล');
INSERT INTO `pharmacist` VALUES (13230, 'ภญ.', 'สุขุมาภรณ์', 'ปุณณะบุตร');
เภสัชกร = เภสัชกรรม + กรรมกร
อยากให้โลกนี้ไม่มีโชคร้าย
Welcome to My Life
Casa di AzzurRi = บ้านของนาย อัซซูร์รี่
ภาพประจำตัวสมาชิก
azzuri
Global Moderator
 
โพสต์: 777
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 มี.ค. 2004, 16:22
ที่อยู่: สกลนคร

ต่อไป

ย้อนกลับไปยัง โกโก้

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document