HCU 42

ชุมนุมศิษย์เก่าทุกสถาบัน

HCU 42

โพสต์โดย รุ่งรัศมี บัณฑิต » 21 ต.ค. 2008, 20:20

สวัสดี เภสัชหัวเฉียวรุ่น 42 เพื่อนๆเป็นอย่างไรบ้าง แต่งงานมีลูกกันหรือยัง อ้อเอง

นะ(รุ่งรัศมี งัย) ส่งข่าวมาบ้างนะ
รุ่งรัศมี บัณฑิต
 Re: HCU 42

โพสต์โดย Puttipu3 » 10 ต.ค. 2009, 13:59

ถึง ศิษย์เก่า เภสัชศาสตร์ มฉก. ทุกรุ่น

?เพื่อ..ความเสมอภาค..และเท่าเทียมกัน..ของวิชาชีพ..เภสัชกรรมไทย...?

ในการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมครั้งนี้ อาจารย์วิรัตน์ ทองรอด ได้ลงสมัครในทีม ?หนึ่งเดียวเขียวมะกอก? หมายเลข 5-16 โดยมี ท่านอาจารย์ธิดา นิงสานนท์ เป็นหัวหน้าทีม และมีทีมงาน ดังนี้
หมายเลข 5 ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์
หมายเลข 6 ภญ.ผศ.อภิฤดี เหมะจุฑา
หมายเลข 7 ภก.ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล
หมายเลข 8 ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
หมายเลข 9 ภญ.ช้องมาศ นิติศฤงคาริน
หมายเลข 10 ภก.รศ.(พิเศษ)กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
หมายเลข 11 ภญ.นิภาพร บุญศรารักษพงศ์
หมายเลข 12 ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ
หมายเลข 13 ภก.อภิชาต เพ่งเรืองโรจนชัย
หมายเลข 14 ภก.ประทิน ฮึงวัฒนากุล
หมายเลข 15 ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
หมายเลข 16 ภก.ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ
นโยบายของทีมหนึ่งเดียวเขียวมะกอก คือ ?สร้างความเข้มแข็งบนความแตกต่าง?และตั้งภารกิจ ใน 3 ปี ข้างหน้า ดังนี้
1) สร้างความชัดเจนและมาตรฐานการปฏิบัติของเภสัชกรในทุกสาขา..และพัฒนาตามบริบทของแต่ละสาขา
2) พัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ให้เป็นสถานบันสมทบในการจัดการศึกษาทางเภสัชศาสตร์
3) ปรับเปลี่ยนร้านยาจากสถานที่ขายยา ให้เป็นสถานประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ชัดเจน
4) สร้างความเข้มแข็งของระบบผู้เชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพ
5) ส่งเสริมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
6) ประสานความร่วมมือเภสัชกรทุกภาคส่วน ผ่านศูนย์กลางในภูมิภาค

?ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม?
อาจารย์วิรัตน์ ทองรอด มีความเคารพใน .ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างกัน..ทั้งนี้มีความเชื่ออย่าง แรงกล้าว่า ?ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพ? ดังที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐/หมวด ๓ มาตรา ๓๐ ว่า
?บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกัน?
?ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน?
?การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้?

เสมอภาค สามัคคี สร้างสรรค์
ดังนั้น เพื่อเรียกร้องรณรงค์ถึง ?..ความเสมอภาค..และเท่าเทียมกัน..ของวิชาชีพ..เภสัชกรรมไทย...? อาจารย์จึงใคร่ขอเรียนเชิญพวกเราชาวศิษย์เก่าหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นามที่เป็นมงคลยิ่ง ไปร่วมกันแสดงประชามติ เลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรมครั้งนี้กันให้มากๆ ทั่วทุกคน
เลือก ทีม หนึ่งเดียว..เขียวมะกอก หมายเลข 5-16 (อาจารย์วิรัตน์ หมายเลข 8) เพื่อให้เกิด ?..ความเสมอภาค..และเท่าเทียมกัน..ของวิชาชีพ..เภสัชกรรมไทย...? อย่างแท้จริงนะครับ
คิดถึง
อ.วิรัตน์ ทองรอด
Puttipu3
 
โพสต์: 72
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ต.ค. 2009, 22:57

Re: HCU 42

โพสต์โดย ropect » 01 ธ.ค. 2009, 21:28

sawadeee how r u?
ropect
 
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: 14 เม.ย. 2008, 18:01

Re: HCU 42

โพสต์โดย Pukajiw » 13 ธ.ค. 2009, 09:46

ขอให้พี่ๆที่เข้ามาอ่านไปรายงานตัวที่ pharmhcu.com ด้วยครับ ที่ Webboard ศิษย์เก่า
Pukajiw
 
โพสต์: 72
ลงทะเบียนเมื่อ: 18 ต.ค. 2009, 12:41
ที่อยู่: 17/2 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

Re: HCU 42

โพสต์โดย Puttipu3 » 18 ธ.ค. 2009, 14:13

ขอขอบคุณชาวศิษย์เก่าหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทุกคน
ที่ได้เลือก ทีม หนึ่งเดียว..เขียวมะกอก หมายเลข 5-16
(อาจารย์วิรัตน์ หมายเลข 8)
เพื่อให้เกิด ?..ความเสมอภาค..และเท่าเทียมกัน..ของวิชาชีพ..เภสัชกรรมไทย...? อย่างแท้จริงนะครับ
คิดถึง
อ.วิรัตน์ ทองรอด

ขอน้อมรับทุกความคิดเห็น...เพื่อ..วิชาชีพเภสัชกรรม
freshwirat@gmail.com
Puttipu3
 
โพสต์: 72
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ต.ค. 2009, 22:57

Re: HCU 42

โพสต์โดย KaTai » 17 พ.ย. 2010, 15:01

ถึงพี่ๆ ศิษย์เก่า Rx.HCU ทุกท่าน

ตอนนี้ข้อมูลของศิษย์เก่าแต่ละคนยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นทางการ
ทางชมรมจึงขอเริ่มต้นจากความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆศิษย์เก่า Rx.HCU

แวะไปแนะนำตัวกันได้ ที่ " Discussions Board " ของ Facebook ชมรมนะคะ
และลงข้อมูลอัตเดตอย่างเป็นทางการได้ที่ http://www.pharmhcu.com/test/data/form.htm

เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมของทางชมรมในโอกาสต่อไป

ขอบคุณค่ะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
KaTai
 
โพสต์: 6
ลงทะเบียนเมื่อ: 17 พ.ย. 2010, 13:59

Re: HCU 42

โพสต์โดย bannakan » 17 ธ.ค. 2010, 11:35

แก่นเองครับเพื่อนๆ แวะมาเช็คชื่อ :lol:
รูปภาพ
ภาพประจำตัวสมาชิก
bannakan
 
โพสต์: 151
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ก.ค. 2007, 23:09


ย้อนกลับไปยัง โกโก้

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document