แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

เภสัชกรร้านยา

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 25 ก.ค. 2009, 16:08

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
*************************************************************************************************************************************************************
หนังสือที่แนะนำไป และ สามารถหา Download ได้จาก Internet
1. Symptoms in the Pharmacy 6th BlenKinsopp A.
2. Pharmacy Management 2nd Desselle S.P.
3. Derm Notes
4. Clinical Dermatology 4th Wellor R.
5. BMA Family Doctor Home Adviser Smith T.
6. Pharmacology 4th Lippincott?s
7. Martindale 35th
8. BP 2009
9. Color Atlas of Pharmacology 3rd Lullmann H.
10 A to Z Drug Facts 6th
11. Drug Facts & Conparisons 2007
12. AHFS Drug Information
13. Goodman & Gilman?s Pharmacology 11th
14. Applied Pharmaceutical Practice Longley C.
15. Remington?s Pharm. Science 21th
16. Pharmacy Practice Taylor K.
17. Case Files Pharmacology 2nd Toy
18. Stockley?s Drug Interactions 8th ed.
19. Medicines Morton I.
20. Prescribing in Pregnancy 4th Rubin P.
21. Preventing Medication Errors
22. Pocket Guide to Commonly Prescribed Drugs 3rd Levine G.
23. BMA Illustrated Medical Dictionary
24. Drugs and Drugs Hamilton P.
25. Clinical Pharmacy Wright J.
26. Paediatric Drug Handling Costello I.
27. Davie?s Pocket Clinical Drug Reference Tejani S.
28. Community Pharmacy Rutter P.
29. Clinical Pharmacy and therapeutics Walker R.
30. The Handbook of Contraception Shocpe D.
31. Pharmacology Rang H.P.
32. Basic and Clinical Pharmacology Katsung B.
33. Nurse?s Pocket Drug Guide Barberio J.A.
34. Information Technology for Pharmacists Fisher R.
35. Community Pharmacy Handbook Waterfield J.
*************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า
เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*************************************************************************************************************************************************************
สวัสดีครับ

วันนี้มาคุยต่อนะครับ และต้องขออภัยสำหรับบางท่านที่เข้าใจผิดว่างานนี้ กระทู้นี้จะเป็นการสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้าน หรือ สั่งซื้อโปรแกรมการบริหารในร้านโดยตรง

แต่ก็นั่นแหละ มันเป็นไปได้ที่เภสัชกรมาอ่านแล้ว ถ้ายังมิได้เปิดร้านยา หรือมีร้านยาอยู่แล้ว สนใจที่จะพัฒนาร้านหรือดำเนินการที่จะหาช่องทางเปิดร้านใหม่

ก็ห้องนี้เป็นห้องของเภสัชกรร้านยา ห้องลาเต้ ก็ควรจะมีเรื่องอะไรๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรร้านยาเอาซะด้วย

ลืมไปว่ากระทู้นี้ก็มี sponser กับเขาด้วย ยังไง ก็เชิญครับ ตามอัธยาศัย

วันนี้ผมมาเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัชกรร้านยามาคุยให้ฟังนะครับ เรื่องนี้ใครรู้แล้ว หรือ ได้รับข้อมูลแล้วก็ผ่านไปได้นะครับ

จุดประสงค์ที่เอามาเล่า เพราะเป็นเรื่องสำคัญ กลัวเภสัชกรที่อยู่ไกลๆ จะไม่ได้รับข้อมูลที่ทั่วถึง แต่ก็ไม่แน่ใจ อาจจะรู้ดีกว่าผมก็ได้ครับ

เรื่องนี้ คือ เรื่อง PL Law ร้านยาห้ามแบ่งบรรจุยาจริงหรือ

ผมน่ะฟังมาหลายคนพูดถึง แม้แต่ในเวปไซท์นี้ก็พูดกันหลายคน แต่ผมเอามาบอกนี่เป็นข้อมูลที่ Formal คือ เป็นทางการ จาก ข่าว อย ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้รับ

คนที่พูดถึง คือ ภก.ทรงศักดิ์ วิมลกิตติพงศ์ จาก สำนักงานโครงการพัฒนาร้านยา กองควบคุมยา เชื่อถือได้แน่นอนครับ

และนอกจากนี้ผม เอารูปซองยาของ Pharmacy Network ที่ทำมาสำหรับรองรับและป้องกันตัวเองของเภสัชกรชุมชน

จากตัวอย่างซองยานี้ ผมอยากจะเปลี่ยนของผมใหม่เช่นกัน แต่หลังจากที่ของเก่าซึ่งสั่งทำมาหมดเสียก่อน

ข้อมูลบนซองยาของร้านผม ข้อมูลที่ควรมี ส่วนใหญ่มีแล้ว แต่ที่ชอบใจและอยากจะเพิ่มเข้าไป คือ
1. ห้ามใช้ยานี้หลังจาก 1 ปี นับจากวันที่ได้รับยา
2. ชื่อผู้ใช้
3. ข้อบ่งใช้
4. ยานี้ใช้สำหรับผู้ที่ระบุชื่อไว้เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้อื่นใช้ยา

ส่วนกรณี ความเห็นส่วนตัวสำหรับเรื่องนี้ ผมคงเห็นด้วยกับ ภก. ทรงศักดิ์ และคงจะใส่ใจ ระวังมากยิ่งขึ้น พยายามทำในสิ่งที่ทำได้

พูดตามตรงนะครับ ไม่มีปัญหาเกิดไม่เป็นไรหรอก ที่ทำน่ะป้องกันตัวเอง แต่ถ้าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวอย่างกระผม คงไม่เท่าไหร่

แต่ต้องระวังคนไทยน่ะ โดยเฉพาะพวกมีอันจะกิน หรือมีการศึกษาสูง ไม่งั้นพวก รพ เอกชนใหญ่ๆ ถึงได้คิดค่ารักษาแพงๆหรือ เพราะถ้ามีปัญหาพวกนี้ฟ้องร้องเอาแพง ยิ่งฝรั่งยิ่งแล้ว

ครับ ก็พยายาม ระวัง และผมว่า ไม่ว่าเรื่องนี้จะตีความกันอย่างไร สุดท้าย คนตัดสิน คือ ผู้พิพากษา และ กฎหมาย มันน่าจะมีอีกหลายส่วนที่เกี่ยวพันกันครับ อย่าให้มีปัญหาเป็นการดี

ป้องกัน ทำในสิ่งที่ทำได้ กันไว้ก่อน เป็นการดีนะครับ.........คุณ คุณ.........เภสัชกรชุมชน

สวัสดีครับ

Sigkaman
แนบไฟล์
img005-1.JPG
img004-1.JPG
img003-1.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 27 ก.ค. 2009, 11:29

วันนี้มาขอเพิ่มเติม จาก ข่าว อย อีกนิดหนึ่ง ก่อนที่จะไปประชุมที่ สสจ

แนบเอกสารตามนั้น อ่านเองนะครับ

สวัสดี

Sigkaman
แนบไฟล์
img006-1.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 28 ก.ค. 2009, 11:34

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
*************************************************************************************************************************************************************
หนังสือที่แนะนำไป และ สามารถหา Download ได้จาก Internet
1. Symptoms in the Pharmacy 6th BlenKinsopp A.
2. Pharmacy Management 2nd Desselle S.P.
3. Derm Notes
4. Clinical Dermatology 4th Wellor R.
5. BMA Family Doctor Home Adviser Smith T.
6. Pharmacology 4th Lippincott?s
7. Martindale 35th
8. BP 2009
9. Color Atlas of Pharmacology 3rd Lullmann H.
10 A to Z Drug Facts 6th
11. Drug Facts & Conparisons 2007
12. AHFS Drug Information
13. Goodman & Gilman?s Pharmacology 11th
14. Applied Pharmaceutical Practice Longley C.
15. Remington?s Pharm. Science 21th
16. Pharmacy Practice Taylor K.
17. Case Files Pharmacology 2nd Toy
18. Stockley?s Drug Interactions 8th ed.
19. Medicines Morton I.
20. Prescribing in Pregnancy 4th Rubin P.
21. Preventing Medication Errors
22. Pocket Guide to Commonly Prescribed Drugs 3rd Levine G.
23. BMA Illustrated Medical Dictionary
24. Drugs and Drugs Hamilton P.
25. Clinical Pharmacy Wright J.
26. Paediatric Drug Handling Costello I.
27. Davie?s Pocket Clinical Drug Reference Tejani S.
28. Community Pharmacy Rutter P.
29. Clinical Pharmacy and therapeutics Walker R.
30. The Handbook of Contraception Shocpe D.
31. Pharmacology Rang H.P.
32. Basic and Clinical Pharmacology Katsung B.
33. Nurse?s Pocket Drug Guide Barberio J.A.
34. Information Technology for Pharmacists Fisher R.
35. Community Pharmacy Handbook Waterfield J.
*************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า
เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*************************************************************************************************************************************************************
สวัสดีครับ

ยามเช้าๆ อากาศแจ่มใสดี อยู่บ้านนอก ชีวิตมันสุขสบายดี ไม่ต้องรีบเร่งไปเจอรถติดใน กทม

เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆ ยิ่งถ้ามองออกไปเป็นขุนเขาเขียวขจี เห็นสน 3 ใบ ทะเลหมอก หรือเห็น ทะเลอันเวิ้งว้าง ท้องฟ้าสีฟ้าแจ๋ว มีเกาะแก่ง ดูมันโล่งสบาย

ครับชีวิตธรรมชาติ มันโล่งสบายจริงๆนะครับ เอถ้าไปอยู่สักเดือนหนึ่งจะไหว ไหมเนี่ย คงไม่ไหวครับ ประเดี๋ยวประด๋าว พอไหว อยู่นานๆ คงเหงาแย่

แต่เดี๋ยวนี้อยู่ไกลๆก็ไม่ไกลแล้วนะครับ ถ้าการสื่อสารยังมีได้ ดาวเทียมไงครับไปทุกจุดๆ ฉะนั้นเรื่อง TelePharmacy คงไม่แปลกที่จะเกิดกันได้ในอนาคตนี้

ครับ ผมพูดไปนั่น เช้าๆฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆให้เข้ากับบรรยากาศบ้านนอก เวลาคุณไปเที่ยวต่างจังหวัด ฟังเพลงลูกกรุงมันเชยครับ ไม่เข้าบรรยากาศ เวลาขับรถไปตามป่าเขา

นี่เลยครับ ผมร้องได้ตั้งแต่ผมเด็กๆครับ ลาสาวแม่กลอง..........สิ้นแสงดาวดุเหว่าแว่วร้อง......................แว่วหวูดรถไฟ...........คงละเมอเพ้อค่ำที่จะไป Meeting Pharmacafe ที่อัมพวา ....ฮิฮิ

วันก่อนผมคุยเรื่องการระวังเรื่องการฟ้องร้องจาก PL Law ????แหมเพลง อารีดัง..................เสียวครวญจากเกาหลี ฟังไป เขย่าขาไป ถ้ามีคาราโอเกะ คงหนุกนะ

อ้าวนอกเรื่องอีกแล้ว ขอต่อเลยก็แล้วกัน ผมจะเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นตัวอย่างให้ฟังว่า ผมเคยไปดูงานที่ชิคาโก อเมริกา ไปดูงานด้านการรักษาโรคภูมิแพ้โดยวิธี Immunotherapy ที่คลินิกหนึ่ง คงจะรู้จัก คือใช้สารสกัดภูมิแพ้ ฉีดกระตุ้นในขนาดน้อยๆ จนคนไข้มีภูมิขึ้นมาเอง

ปกติคนไข้ก็เป็นคนที่ภูมิไวเกินอยู่แล้ว แพทย์ผู้รักษา ก็เกรงๆกลัวเหมือนกันว่า ขณะที่ฉีด Allergenic Extract เกิดคนไข้เป็นอะไรไป พ่อเจ้าประคุณคงจะซู (Sue) น่าดู คือ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายน่ะ

ผมก็เลยถามแพทย์ผู้รักษาไปว่า เอแล้วจะป้องกันอย่างไร แพทย์ผู้รักษาก็ตอบว่า ก็ระวังอยู่ แต่บางครั้งก็สุดวิสัย ถึงได้ทำประกันเรื่องนี้ไว้ตลอดด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าประกันไว้มากทีเดียว

นี่ไงครับ ผมเล่าให้ฟังเพื่อจะบอกว่า กรณีอย่างนี้ถ้ามันมีโอกาสเกิดมากขึ้น และ เกิดมีผู้ป่วยที่คอยจะฟ้องเรา ถ้าจ่ายยาแล้วเกิดผลเสีย คงต้องทำประกันแบบนี้กันบ้างก็เป็นได้ในอนาคต

หยุดฟังเพลง เพลงนี้ครับกำลังบรรเลง เคยฟังรึเปล่าครับ............อีแม๊ะ............รับรองไม่ขายโรตี..................(ลูกสาว ได้ยินเพลงนี้บอกว่า เพลงอะไรก็ไม่รู้ ตลก ตลก)

นี่ จีบสาวถึงบ้าน ชุดอารีดัง เพราะดี ฟังแล้วคึก กระดิกขาใหญ่เลยครับ.........

ครับวันก่อน ผมยกตัวอย่าง การรณรงค์ ไข้หวัด 2009 ไปแล้ว แต่ถ้าจะเป็นการดี ควรพิมพ์ข้อความแปะไว้ใกล้ๆช่อง Dispensing ของเราอีกอย่างว่า ไข้สูงมาก ซึม ทานอาหารไม่ค่อยได้ หายใจถี่ ทานยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 1 ? 2 วัน รีบไปโรงพยาบาล ด่วน ! ก็จะดีขึ้น จะได้ช่วยระวังกันนะครับ

เรื่องต่อไปครับ วันนี้มโนสาเร่ซักหน่อย เรื่องนี้เล่าสู่กันฟังตามเคยครับ ........คุณๆเภสัชกรชุมชนที่มีร้านของตัวเอง คงต้องมองสอดส่องร้านยาในระแวกใกล้เคียง หรือไปไหนมาไหน ก็ไม่เว้นที่จะมองดูร้านยาโน้น ร้านยานี้ ใช่ไหมครับ

ถ้าเป็นกลางวันก็รู้สึกเฉยๆหรอก แต่ถ้าเป็นกลางคืนดึกๆหล่ะครับ เช่นคุณไปธุระไหน ขับรถกลับมาบ้าน ตอนตีหนึ่งตีสอง ดึกๆตามทางเห็นร้านยาเปิดอยู่

คุณคิดยังไงครับ โอเคถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัทยา ภูเก็ต ชะอำ อะไรอย่างนั้น ก็เห็นมีในชุมชนแต่ละที สองสามร้าน เปิดดึกๆ

บางร้านก็อาจจะเป็นร้านที่ขายไม่ค่อยดีตอนกลางวัน แต่ดีตอนกลางคืน เนื่องจากเป็นทางรถผ่าน กลางวันรถมาก จอดไม่ได้ กลางคืนจอดได้ เป็น Drive Thru Pharmacy ตัวจริงเอาซะเลยครับ

ไอ้อย่างนั้น ก็คงไม่ว่าอะไรกันหรอกครับ แต่ที่ผมจะพูดเล่าให้ฟัง คือ เกรงว่า หรือ รู้สึกและสงสัยว่า เท่าที่ดูๆ มักจะเป็นร้าน ขย 2 หรือร้านที่ไม่ใช่เภสัชขาย

และโดยส่วนใหญ่จะเจอะเจอที่ชอบขายยาต้องห้าม หรือยาที่พวกกลางคืนชอบใช้ๆกันซะส่วนใหญ่

ยาบางอย่างขายไม่ได้ ก็มักจะใช้ช่องทางนี้แหละครับ เพราะเจ้าหน้าที่มักจะออกโรง ล่อซื้อก็ตอนกลางวัน ก็ฝากให้ทาง สสจ ของแต่ละจังหวัดของท่านลองออกสำรวจสิครับว่ามีร้านไหนบ้างเปิดตอนดึกๆ เที่ยงคืนตีหนึ่งไปแล้ว คงเจอดีแน่นอน

เรื่องต่อไปครับ เรื่องนี้ก็ขอพูดว่า ชื่อนั้นสำคัญฉไหน เช่น เด็กที่เกิดมา เราก็มักจะดูวันเดือนปี ตั้งชื่อให้มันถูกฉโลก หรือแม้แต่ยาเอง เดิมก็ทันใจ หรือ ซ่อมปอดใหม่ พอออกกฎ ภาษาไทยถึงได้เปลี่ยนไป ไม่รู้ว่า มอม้า หรือ นอหนู ไอ้ที่ซ่อมก็กลายเป็นซอมบี้ไป ปอดก็กลายเป็นป่อยไป นี่แหละหนา ปล่อยให้เกิดแล้วตามเช็ดตามเก็บมันยาก เหมือนปล่อยให้เปิดร้านยา แล้วมาคอยตรวจคอยจับ มันเหนื่อยครับ แถมเวลาพูดว่าอะไร พวกบอกว่าผมก็มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายขายยานี่ครับ แป้วหงายหลังผึ่งไปเลยครับ

เขาบอกคุณเภสัชกรจบแล้วจะเปิดร้านยา คุณเภสัชกรจะใช้ชื่ออะไรล่ะ นั่นคือาจารย์ถามตอนเรียนเภสัช อาจารย์ก็คงไม่เว้นที่จะเอาชื่อเราต่อท้ายคำว่าเภสัช เช่น ชื่อ พรชัย ก็กลายเป็นพรชัยเภสัช หรือเป็นผู้หญิงชื่อ สุกัญญา ก็คงต้องเป็น สุกัญญาเภสัช

เอ ผมว่ามันก็จำง่ายดีนะ ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงเข้าใจว่าคนขายก็ชื่อตามนั้น ร้านยาคนซื้อก็มักติดกับคนขายซะด้วย

ถามว่า ถ้าเปลี่ยนมือล่ะ เป็นลูก เป็นน้อง เป็นหลาน หรือโอนให้คนอื่น ชื่อร้านก็ควรจะเปลี่ยนไปสิ แต่คงจะไม่เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนยาก เพราะคนมันติดแล้ว

นั่นสิครับ ร้านยาทั่วไป ที่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้หรือ ใครๆก็เปิดร้านยากันได้อิสระ ก็คงตั้งชื่อตัวเองบวกเภสัชบวกฟาร์มาซี

หันมาดูร้านยาตัวอย่างของคณะเภสัชต่างๆสิครับ แนวความคิดในการตั้งชื่อร้านอาจเปลียนไป บางคณะขึ้นต้นชื่อร้านยาว่า สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน หรือ เช่น โอสถศาลา หรือ ร้านของเภสัชกรชุมชนดังๆ เช่น เรือนยา

เป็นไงครับ ชื่อร้าน ดูต่างไปไหมครับ มันอาจจะไปทางวิชาชีพมากหน่อย ไม่ยึดติดตัวบุคคล คนเปลี่ยนไป ร้านก็ยังเดิม นี่คือแนวที่ผมจะแชร์ไอเดียร์ครับ

คือในความคิดผมนะ ( ของผมเอง ) ผมว่าการตั้งชื่อร้านยา ควรเป็นกลางๆ ทันสมัย และส่อให้เป็นทางวิชาชีพทางเภสัชมากสักนิด

ไม่ใช่อะไรหรอกครับ เราไม่อยู่ คนอื่นมาสานต่อก็ไม่มีชื่อที่ติดกับคนก่อน และ อีกอย่างที่สำคัญ มันน่าจะได้อ่านชื่อร้านแล้วเข้าใจไปได้ว่าน่าจะเป็นร้านของเภสัชกรจริงๆ

ไอ้ที่ชื่อตัวบวกเภสัชบวกฟาร์มาซี มันร้านหมอตี๋ กัซะเยอะแล้ว นี่ผมคิดเองนะ

ครับ หมดข้อความครับ

อย่าลืมนะครับ ปล่อยอาวุธลับ สม่ำเสมอนะครับ

ไปหล่ะครับ สวัสดี

Sigkaman
แนบไฟล์
ป้ายบอก.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย doraemon » 28 ก.ค. 2009, 20:41

โห พี่ซิกก้า ไอเดียเพียบเลยนะคะ เก่งจัง :razz:
ภาพประจำตัวสมาชิก
doraemon
 
โพสต์: 445
ลงทะเบียนเมื่อ: 10 มี.ค. 2004, 19:53
ที่อยู่: สมุทรสงคราม

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 09 ส.ค. 2009, 14:19

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
*************************************************************************************************************************************************************
หนังสือที่แนะนำไป และ สามารถหา Download ได้จาก Internet
1. Symptoms in the Pharmacy 6th BlenKinsopp A.
2. Pharmacy Management 2nd Desselle S.P.
3. Derm Notes
4. Clinical Dermatology 4th Wellor R.
5. BMA Family Doctor Home Adviser Smith T.
6. Pharmacology 4th Lippincott?s
7. Martindale 35th
8. BP 2009
9. Color Atlas of Pharmacology 3rd Lullmann H.
10 A to Z Drug Facts 6th
11. Drug Facts & Conparisons 2007
12. AHFS Drug Information
13. Goodman & Gilman?s Pharmacology 11th
14. Applied Pharmaceutical Practice Longley C.
15. Remington?s Pharm. Science 21th
16. Pharmacy Practice Taylor K.
17. Case Files Pharmacology 2nd Toy
18. Stockley?s Drug Interactions 8th ed.
19. Medicines Morton I.
20. Prescribing in Pregnancy 4th Rubin P.
21. Preventing Medication Errors
22. Pocket Guide to Commonly Prescribed Drugs 3rd Levine G.
23. BMA Illustrated Medical Dictionary
24. Drugs and Drugs Hamilton P.
25. Clinical Pharmacy Wright J.
26. Paediatric Drug Handling Costello I.
27. Davie?s Pocket Clinical Drug Reference Tejani S.
28. Community Pharmacy Rutter P.
29. Clinical Pharmacy and therapeutics Walker R.
30. The Handbook of Contraception Shocpe D.
31. Pharmacology Rang H.P.
32. Basic and Clinical Pharmacology Katsung B.
33. Nurse?s Pocket Drug Guide Barberio J.A.
34. Information Technology for Pharmacists Fisher R.
35. Community Pharmacy Handbook Waterfield J.
*************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า
เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*************************************************************************************************************************************************************
สวัสดีครับ

ไม่ได้มานั่งยองๆคุยกันในสภากาแฟซะหลายวัน แหมถ้าให้มันเข้าบรรยากาศสภากาแฟตามร้านกาแฟทั่วไป ก็คงนั่งโต๊ะ ได้กาแฟชงใส่แก้ว โอยั๊ว มีปาท่องโก๋วางบนจานสัก 2-3 ตัว

แต่ถ้าอยู่บนยอดดอย คงไม่เว้นที่จะมานั่งยองๆรอบกองไฟที่สุมไว้กันหนาวเช้าๆ พร้อมกับแก้วกาแฟร้อนๆในอุ้งมือ แหมบรรยากาศคงจะต่างกัน เวลาพูดก็พ่นออกเป็นไอ หนาวสั่น

ไม่ได้ไปไหนหลายวันหลอกครับ มัวแต่วุ่นกับการพัฒนาร้านเช่นเคยครับ ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งก็อย่างนี้แหละครับ หยุดเมื่อไหร่ ก็เริ่มล้าหลัง เฉื่อยไปนั่นเอง

เคยได้มีโอกาสคุยกับสุกัญญา จำได้ว่าคำแรกที่ทักทายเข้ามา ถามว่าพี่เบื่อไหมอยู่ร้านยา ตอบให้เลยครับ ให้ได้ฟังทั่วๆกัน เบื่อๆอยากๆจ๊ะน้อง แต่ต้องทำใจให้ไม่เบื่อ

ถ้าตอบว่าไม่เบื่อ ก็คงจะตอแหล ว่าอย่างนั้น จะเป็นไปได้ไง ชีวิตเราพระท่านว่า มีทั้งสุขและทุกข์ระคนกัน แต่รู้ไหมสิ่งที่จะทำให้ไม่น่าเบื่อสิ เป็นสิ่งที่เภสัชกรชุมชนต้องทำ

ตอนเปิดร้านใหม่ ก็ว่างๆ อ่านหนังสือ ฟังเพลง แหมอ่านหนังสือของหม่อมคึกฤทธิ์ก็หลายเล่ม ถึงได้ คึกฤทธิ์ คิดลึก นี่ไง หนังสือของพระเทพที่ท่านไปประเทศไหนก็เขียนเล่าให้ฟังก็อ่าน

แต่เดี๋ยวนี้มี Internet ดีกว่าตั้งเยอะ เราก็ผ่านชีวิตทำงานเภสัชมาตั้งเยอะ ชีวิตเภสัชชุมชนสุขที่สุดเลยน้องเอ๋ย จะบอกให้รู้ ตัวเองเป็นนายตัวเอง อิสระเสรี ซะไม่มี

โถโถ ทำงานอย่างอื่นน่ะหรือ ไม่เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง คนทั้งนั้น เบื่อทนไม่ได้ มีทางเดียวก็ต้องจากกันไปข้าง เพราะต้องอยู่รับสภาพกันไปตลอด ถ้าทนได้ก็อยู่ไปได้ตลอด

แต่ละช่วงชีวิตของคนเราก็วุ่นๆกันไปเป็นช่วงๆ เช่น วัยทำงาน วัยหาคู่ครอง วัยมีครอบครัว วัยหาเงินเลี้ยงลูก วัยรักษาตัวเอง แต่ละช่วงชีวิตก็วุ่นไปอย่างนั้น ชีวิตก็อย่างนี้แหละ

ครับเกริ่นมาซะเยอะ กำลังแชร์ไอเดียร์ไปว่า อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่เฉยๆ แต่ละวันอยู่ร้าน ต้องหาอะไรทำอยู่เรื่อย ไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ ไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นแมวนอนกลางวันเฝ้าร้าน

ก็ถ้าเคยมันก็จะเคย ถึงเวลาเป็นอยากนอน อย่าเลยครับ จัดยา จัดร้าน ทำนู่น ทำนี่ อย่าอยู่เฉยครับ เดี๋ยวจะ Inactive

วันก่อนร้องเพลงลาสาวแม่กลองให้ฟัง สาวแม่กลองตัวจริง doraemon มาโบกมืออำลาทักทาย เหมือนจะมาชักชวนอะไรบางอย่าง อะแฮ้ม ว่าไปนั่น
แต่ละพื้นที่เขาก็จะมีเพลงประจำท้องถิ่นนะที่คนอื่นรู้จัก ไม่รู้ว่าแม่กลอง สมุทรสงคราม ไม่ใช่ สาคร นอกจากเพลงลาสาวแม่กลอง เห็นที หนุ่มนาข้าวจากอีสาน สาวนาเกลือ doraemon ก็มีคนรู้จักนะ


แต่ที่บ้านพี่ สมุทรสาคร ก็ต้อง ท่าฉลอมจ๊ะน้อง ตอนเป็นเด็กๆก็มักจะกระโดดเรือตังเกว่ายน้ำริมตลิ่งหน้าบ้านข้ามไปหาสาวท่าฉลอมเหมือนกัน แต่หาไม่ค่อยเจอ ท่าฉลอมมันใกล้กรุงเทพ สาวๆหนีไป กทม กันหมดจ๊ะ

แหมทำเป็นชมเราว่า ไอเดียเพียบเลยนะคะ เก่งจัง ก็พี่กำลังทำวิทยานิพนธ์เล่าเรื่องแชร์ไอเดียร์อยู่นี่จ๊ะ เรื่องเก่าๆพี่เก็บรวบรวมเข้าเล่มไปแล้วส่วนหนึ่งไง

เหมือนกับที่ Pharmacafe เขาจะทำหนังสือรวมเล่มเนื้อหา กระทู้เด็ดๆ เหมือนวารสารคลินิก หรือวารสารอื่นๆที่เขาจัดทำรวมเล่มสักที เอาประเด็นร้อนๆมารวบรวมเนื้อหา

คัดเฉพาะไอเดียร์ ข้อแนะนำดีๆ ทำเป็นฉบับครบรอบไง ได้ข่าวว่าเขาจะพิมพ์แจกสมาชิก Pharmacafe ทุกคนด้วยนะ และเห็นว่าจะส่งไปให้ห้องสมุดของคณะเภสัชต่างๆ รวมถึงห้องสมุด อย ที่กระทรวงด้วย

ได้ข่าวว่า เขาจะมีส่งให้สภาเภสัชกรรม เพราะมีประเด็นเยอะเลย เกี่ยวกับสภา สมาคมเภสัชกรรมชุมชนก็ด้วยนะ เห็นกำลังหาสปอนเซอร์จัดทำหนังสือใหญ่เลย รู้ไหม อะแฮ่ม...........แซวนะแหย่เล่น

เอ นี่ได้ข่าวว่าใกล้ฤดูการแข่งขันลงสมัครรับเลือกตั้งสภาเภสัชกรรม เห็นเขาว่าจะมีห้องพิเศษให้ผู้ลงรับสมัครมาแนะนำตัว และแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องที่เภสัชสนใจ แถมยังมีแบบให้ตั้งกระทู้ถามตอบโดยตรงด้วยนะ ใน Pharmacafe นี่น่ะ และยังมีให้สมาชิกออกความเห็นถึงคุณสมบัติกรรมการสภาเภสัชกรรมในฝันด้วยนะ แหมแจ่มเลย................เอาอีกแล้ว..........แซวหนักไปแล้วสิ ฮิ ฮิ

เอาล่ะ นอกเรื่องไปซะยืดยาว วันนี้จะแชร์ไอเดียร์ เรื่องการทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam ที่มีอยู่แล้ว หรือซื้อมาเพิ่มเติม ไม่ต้องลงทุนมาก และตามด้วยการทำประวัติลูกค้า Patient Profile ซึ่งได้ประโยชน์จากการติดตั้งวงจรปิด Webcam

ออกจะบอกได้เลยว่า เภสัชกรที่เข้ามาอ่านข้อมูลในห้องลาเต้นี้ คงจะรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ดีอยู่แล้ว ทุกคนก็คงจะมีร้านยาโดยส่วนใหญ่ ถ้าเป็น เภสัชกร IT ท่านก็คงจะใช้ Webcam เป็นที่จะพูดคุยเป็นวิดีโอแบบเห็นหน้ากับเพื่อนๆ

อย่ากระนั้นเลย เอามาใช้ประโยชน์ให้คุ้ม คุ้มยังไง ก็คุ้มที่จะนำมาติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดในร้านยา เพื่อความปลอดภัย ใครเข้ามาก็ใช้ Motion Sound เตือนและอัดวิดีโอตลอด จะตั้งแต่หน้าร้าน จุดจ่ายยา หรือจุดล่อแหลมก็ตาม

แหมบางคนบอกว่า เอามาคุยทำไม ร้านผมน่ะติด CCTV นานแล้ว แต่นี่คุยให้ฟังสำหรับคนที่ยังไม่ติด และไม่อยากเสียเงิน หมื่นอัพ สำหรับ CCTV มี Webcam ตัวเดียวก็ใช้ตัวเดียว อยากเพิ่มจุดก็ซื้อ Webcam มาเพิ่มไม่กีสตางค์

ส่วนโปรแกรมที่ใช้มีหลายอัน แต่ที่ผมใช้ และยกตัวอย่างหน้าตามาให้ดูก็เป็นโปรแกรม H264WebCamPro หา Cracked ได้ทาง Net นะครับ

ถามว่าอัดวิดีโอลูกค้าแล้วได้อะไร อย่างแรกก็เรื่องความปลอดภัย เป็นการเก็บหลักฐาน เปิดมาย้อนดูได้ ไม่ว่าจะ จ่ายยาผิด ยาหาย ถูกจี้ ถูกปล้น ลืมของ ทอนเงินผิด

นอกจากนี้เรายังสามารถ เปิดไฟล์วิดีโอ จับภาพลูกค้าบันทึกเป็น Snapshot เพื่อใช้กับ Patient Profile ได้อีก

มันจะเป็นการยากที่จะไปถ่ายรูปลูกค้าที่มาใช้บริการ คือ ถ่ายรูปให้เห็นถ้าลูกค้าไม่เต็มใจ

การทำ Patient Profile ในโปรแกรมการขายก็มีส่วนนี้กันทั้งนั้น แต่ทุกครั้งลูกค้าที่ใช้ยาต่อเนื่อง เราก็ต้องป้อนชื่อ ก็ต้องจำชื่อ หรือถามชื่อลูกค้า

แต่นี่ไม่ต้องเลยครับ มีรูปลูกค้าแล้ว ลูกค้าเดินเข้ามา เราเอา Barcode Scanner ไปจี้ที่ Barcode ใต้รูปลูกค้าซึ่งเราทำเพิ่มเติมติดไว้ มันก็จะดูรายละเอียดและเก็บบันทึกลูกค้าแต่ละคนตามต้องการได้

ถ้าใครทำ Barcode ไม่ได้ก็ไปเอาป้าย Barcode สินค้าที่ซื้อมาไม่ว่าจาก Lotus MAKRO Top หรือที่ไหนมาติดใต้รูปและ Save Barcode ที่อ่านได้ลงเข้าโปรแกรมให้โปรแกรมรู้ว่าถ้าอ่าน Barcode ได้ตามนี้แล้ว คือ ลูกค้าตามรูปนี้

ผมมาแชร์ไอเดียร์เรื่องการทำ Patient Profile ให้ฟังนะครับ ไม่รู้ว่าอาจจะสอนจระเข้ว่ายน้ำก็ได้ แต่นี่เป็นแนวปฎิบัติที่เสริมจากการได้รูปจาก Webcam มาเพิ่มนะครับ

ต่อไปลูกค้ากำลังเดินเข้ามาในร้าน เราก็ใช้เครื่องอ่านบาร์โค๊ดจี้บาร์โค็ดใต้รูปเลย รายละเอียดของลูกค้าก็สามาถตรวจดูได้ ทั้งประวัติส่วนตัวซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมใส่เข้าไปทีหลังได้

แต่ประวัติการซื้อ การจ่ายยา เราจะบันทึกได้แน่นอนครับ

การทำ Patient Profile เราอาจจะไม่ละเอียดเหมือนโรงพยาบาล เพราะคนไข้ ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลก็ต้องนำบัตร รพ มาด้วย แต่ร้านยามีข้อจำกัด ทำได้กับลูกค้าที่ใช้ยาต่อเนื่อง ก็แจ๋วแล้วล่ะครับ

แต่กระนั้นก็ตาม เราอาจจะเก็บประวัติการให้ยาของญาติพี่น้องก็ได้นะครับ ผมน่ะบอกความลับให้ฟังว่า ผมเองยังถูกใช้ให้เก็บประวัติการเอายานัตน์ไปใช้งานของคุณแม่ยายประจำ โถโถก็คุณลูกสาวทั้งหลายกลัวๆคุณแม่ยายจะใช้ยานัตน์เยอะอยากรู้ว่าเดือนๆแกใช้กี่ขวด......ฮิฮิ

ว่าไปนั่น รูป และการทำ Barcode เอง เราก็สามารถขยับเป็นการทำบัตรสมาชิกที่มีรูปลูกค้าติดไปได้ แต่ไม่แน่ใจว่า บ้านเราการมาซื้อยาโดยจะต้องถือบัตรมาด้วยจะสะดวกมากน้อยแค่ไหนนะครับ เอาเป็นแบบเราเห็นหน้าแล้วทำให้โปรแกรมจำได้ก็โอเค

การเก็บประวัติการใช้ยาลูกค้า สามารถไปต่อยอด การวิเคราะห์ประเมินลูกค้าได้ต่อไป จะแบ่งกลุ่ม แบ่งประเภท ก็สามาถทำได้นะครับ

เอาล่ะครับ แค่นี้ สวัสดี

Sigkaman
แนบไฟล์
ติดตั้งกล้อง Webcam เป็นกล้องวงจรปิด.JPG
รูปลูกค้าที่ได้จาก Webcam ทำเป็นกล้องวงจรปิด.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย oum » 12 ส.ค. 2009, 16:22

เยี่ยมเลยค่ะพี่ :smile:
oum
 
โพสต์: 16
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 เม.ย. 2009, 16:14

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 24 ส.ค. 2009, 13:52

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
*************************************************************************************************************************************************************
หนังสือที่แนะนำไป และ สามารถหา Download ได้จาก Internet
1. Symptoms in the Pharmacy 6th BlenKinsopp A.
2. Pharmacy Management 2nd Desselle S.P.
3. Derm Notes
4. Clinical Dermatology 4th Wellor R.
5. BMA Family Doctor Home Adviser Smith T.
6. Pharmacology 4th Lippincott?s
7. Martindale 35th
8. BP 2009
9. Color Atlas of Pharmacology 3rd Lullmann H.
10 A to Z Drug Facts 6th
11. Drug Facts & Conparisons 2007
12. AHFS Drug Information
13. Goodman & Gilman?s Pharmacology 11th
14. Applied Pharmaceutical Practice Longley C.
15. Remington?s Pharm. Science 21th
16. Pharmacy Practice Taylor K.
17. Case Files Pharmacology 2nd Toy
18. Stockley?s Drug Interactions 8th ed.
19. Medicines Morton I.
20. Prescribing in Pregnancy 4th Rubin P.
21. Preventing Medication Errors
22. Pocket Guide to Commonly Prescribed Drugs 3rd Levine G.
23. BMA Illustrated Medical Dictionary
24. Drugs and Drugs Hamilton P.
25. Clinical Pharmacy Wright J.
26. Paediatric Drug Handling Costello I.
27. Davie?s Pocket Clinical Drug Reference Tejani S.
28. Community Pharmacy Rutter P.
29. Clinical Pharmacy and therapeutics Walker R.
30. The Handbook of Contraception Shocpe D.
31. Pharmacology Rang H.P.
32. Basic and Clinical Pharmacology Katsung B.
33. Nurse?s Pocket Drug Guide Barberio J.A.
34. Information Technology for Pharmacists Fisher R.
35. Community Pharmacy Handbook Waterfield J.
*************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า
เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*************************************************************************************************************************************************************
สวัสดีครับ

กำลังฟังเพลง ฉันคิดถึงเธอ ตั้งแต่หัวค่ำจนอุษาสางค์.........วนาสวาท ฟังเพลงเช้าๆ ทำให้สบายๆ บางวันก็เบื่อฟังข่าวช่อง The Nation
เบื่อๆข่าวการเมือง เย็นๆก่อนนอนค่อยไปดูข่าว เช้าๆทำจิตใจให้แจ่มใส เพื่อไปต่อสู้งานทั้งวันครับ

ครับ....หายไปหลายวัน หายไปทำอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟัง หายไปจนเพื่อนโทรมาตามว่าเงียบไป สงสัยมึงมี Project อีกใหม่แล้วสิ
สงสัยคงคิดว่าเราเป็น Creator ของห้องลาเต้ ห้องเภสัชกรชุมชนไปซะแล้ว

ครับ........ก็รู้สึกยินดีที่สิ่งที่มาเล่ามาแชร์ให้คุณๆเภสัชกรชุมชนที่เฝ้าร้านยาประจำ เป็นปู่หรือย่าโสมเฝ้าทรัพย์ ได้ประโยชน์ เห็นหลายๆคน บอกว่าขอบใจสำหรับไอเดียร์ติดตั้งกล้องเวปแคม
ถึงแม้จะไม่ได้ใช้โปรแกรมขายยา แต่ก็ได้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง กันภัย กันขโมยในร้าน ก็สาธุด้วยที่ได้ประโยชน์นี้ไป

เอาล่ะครับ ก่อนจะไปต่อยอดเรื่องนั้น มีเรื่องเล่าให้ฟังก่อน เป็นออเดิร์ฟ

เมื่อวานผมไปร่วมฟังบรรยายวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เรื่อง Herpes Infection และ Allergy Rhinitis ก็ที่เก่าประจำล่ะครับ โรงแรมเรดิสัน พระรามเก้า กทม

นอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการที่ได้รับแล้ว ก็มีเรื่องอื่นในแวดวงที่จะมาถ่ายทอดให้ฟัง ไม่งั้นเดี๋ยวพวกก็จะโทรมาถามว่าเป็นไงบ้างวะ ไปฟังที่เรดิสันน่ะ

สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลย ให้คุณๆเภสัชกรภูธรที่อยู่ห่างไกล จะหลังเขา หรือไม่หลังเขา ก็ตาม ว่า
คุณๆทั้งหลายอย่าเพียงแต่บ่นอย่างเดียว คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วพวกเราเภสัชกรชุมชนซึ่งนับวันจะล้นหลาม แม้แต่ไปฟังบรรยายประชุมวิชาการที
คนล้นหลามเต็มห้องประชุม เภสัชกรที่มาเปิดร้านเยอะขึ้นกว่าก่อนมาก ไม่ว่าหน้าเด็ก หน้าแก่อย่างกระผม เกษียนแล้วยังไม่เว้นครับ
นี่แหละครับ ข้อดีของวิชาชีพนี้ ไม่มีเกษียณครับ

บนสเตทที่ เภสัชกรชุมชน จะเป็นกรรมการ ไม่เป็นกรรมการ มาเล่า มาบอกนั้น มัน Innovate ไปข้างหน้ามากครับ
พวกเราหลายคนบอกได้เลยว่ามุ่งมั่นที่จะบุกเบิกวิชาชีพนี้ไปมากครับ ที่เห็นได้ชัด คือ ความร่วมมือกับ กทม ขอตบมือให้ และให้กำลังใจครับ
วิชาชีพนี้มีคนมุ่งมั่นมากๆ ไปโลดครับ ขอยกนิ้วหัวแม่โป้ง ชูสูงๆ ยื่นไปข้างหน้า บอกว่า ยอดๆ เยี่ยมๆ ครับ อย่าเพิ่งหมดแรงนะครับ

พวกคุณๆทางบ้านอย่าหยุดนิ่งนะครับ เพราะขณะนี้บอกได้เลยว่าอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้ หลายสิ่งหลายอย่างกำลังจี้เข้ามาแรง
กำลังเปลี่ยนแปลง และกำลังถีบวิชาชีพเภสัชกรชุมชนแบบ Stand Alone ตกกระป๋องจากวงการ
ตกใจไหมครับ บอกได้เลยครับ บอกแบบไม่เกรงใจ ถ้าคุณไม่รีบปรับปรุงตัว ตกยุคแน่ ไม่นาน

ไม่ว่าจะเป็นร้านยาของ Big C ของ 7 Eleven และ อีกหลายส่วน โดยเฉพาะร้านยา Chainstore ยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ
ที่กำลังทุ่มทุนหลายร้อยร้านปูพรมทั่วประเทศ เขามีการจัดการที่ดี มีระบบการฝึกอบรมที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรขายยาต๊อกต๋อยอย่างคุณๆอีกต่อไปแล้ว
ฟังแล้วหดหู่ไหมครับ

เมื่อก่อนทำงานด้านอื่นเบื่อๆก็ลาออกมาเปิดร้าน ต่อไป คงยากแล้วหล่ะครับ ความเป็นมืออาชีพของเภสัชกรชุมชนคงต้องมีมากขึ้นครับ

และที่แน่ๆ คลินิกอบอุ่น ที่ไม่จำเป็นต้องมีเภสัชกร มีแพทย์คนพยาบาลคนพอแล้ว กระจายไปตามชุมชนทั่วประเทศ เริ่มจาก กทม และ จังหวัดใหญ่ๆ ตายแน่ๆ ครับ
ร้านยาคงจะจัดยาน้อยลง ขายยาเรียกหาไปเถอะครับ ยาธาตุ 5 เจดีย์ กระต่ายบิน
และก็สงสารเภสัชจบใหม่ๆครับ ล้นหละครับ ภาครัฐไม่สนับสนุนให้จ้างเภสัช งานราชการตำแหน่งก็เต็มครับ ขยายงานก็ไม่รับครับ หมดความหมายครับ เภสัชกร

ผมไม่อยากเล่าให้พวกคุณฝ่อไปมากกว่านี้ บอกได้เลย ไอ้ที่ยิ้มย่องว่าข้าเป็นเภสัชกรมาเปิดร้านอยู่ตลอดอย่างเดียวน่ะ หมดยุคแล้วครับ ถ้าไม่พัฒนา ไม่ช่วยกันปกป้องวิชาชีพนี้

มันจะเริ่มจากใน กทม ครับ บอกได้เลย และจะค่อยเขยิบ ไปต่างจังหวัด จังหวัดใหญ่ๆครับ และต่อไป ไม่เหลือครับ เริ่มจากในตัวเมือง ตัวจังหวัด
ร้านเฟรนไชน์ Chainstore ใหญ่ๆน่ะหรือ จะจ้างเภสัชน่ะหรือครับ กระจอกมากครับ หาพยาบาลยังยากกว่าเลยครับ ค่าตัวไม่กี่ตัง เดี๋ยวก็วิ่งแล่นมาขอทำงาน
ชี้นกเป็นไม้ กล่อมไม่ยากครับ ให้ใช้ความเป็นเภสัชหลอกชาวบ้านช่วยดันอาหารเสริม สบายมากครับ
..............เป็นไงครับ ฟังแล้วโมไหไหมครับ หรือว่าหน้าซีดครับ..........เขาบอกกันมาอย่างนี้ล่ะครับ

หมดเวลาไปคุยกับใครๆในแวดวงการแพทย์ครับ มันไม่มีน้ำหนักหลอกครับ เขาบอกว่าพวกคุณๆทำกันเอง จะไปโทษใครเขาหล่ะ
เมืองนี้ ประเทศนี้น่ะหรือ จะมีร้านยาที่ได้มาตรฐาน เป็นร้านที่น่าเชื่อถือมีเภสัชกรอยู่ตลอดจริงสักกี่ร้านกัน แขวนป้ายหากินกันทั้งนั้น
ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชก็ขายยาได้ ก็มันอย่านี้จริงๆน่ะ อย่าบอกนะว่ามันไม่ถูก รู้ว่าไม่ถูก แต่ไม่แก้ไข ไม่มีประโยชน์หลอกครับ

ถ้าไม่มีความเชื่อมั่น ไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน ไม่มีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ ไม่มีหน่วยงานกลางที่ยอมรับมารับรอง ไม่มีทาง ไม่เชื่อ ถ้าไม่เป็นร้านยาคุณภาพ
เขาบอกว่า ก็พอคุยกันได้บ้างในระบบ สปสช ถ้าเป็นร้านยาคุณภาพ แต่ยากครับ สำหรับ ใบสั่งยา เขาว่า ไม่เกิดหลอกครับ ชาตินี้เมืองไทย

แต่ก็นั่นแหละ พวกเราก็เป็นซะอย่างนี้เองก็เยอะ มือไม่พายเอาเท้าราน้ำอีก แถมเพิกเฉย ไม่ช่วยกันเลย ปล่อยให้อะไรมันมากัดกิน
ต้องช่วยกันสอดส่องครับ ไอ้ที่มีอำนาจ ทำไมไม่จัดการสักที บ่น บ่น บ่นเข้าไป บ่นให้มันแสบทรวง บ่นไปถึงขั้วหัวใจของวิชาชีพเภสัชกรชุมชน
บ่นให้ตายแดดิ้น นอนกระแด่วกระแด่วไปเลย ไม่มีใครสนใจหรอกครับ บ่นไปก็ไลฟ์บอยครับ เขาบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องกู แสบไหมครับคนวิชาชีพนี้

สงสารก็เด็กที่จบใหม่ๆ และก็เกิดขึ้นทุกวัน จนล้นหลาม เภสัชกรเต็มบ้านเต็มเมือง จะเปิดร้านยาก็ไม่ส่งเสริม
ถูกตี๋ ถูกหมวย ใช้วิชาพ่อค้าแม่ค้าสู้ไม่ได้ อายไหมครับ ร้านยาเป็นงานของวิชาชีพคุณ คุณยังทำให้มันดีไม่ได้เลย
เรียนมาทำไม เภสัชกรชุมชน เรียนมาก็ทำให้ดี ขึ้นไม่ได้ ทฤษฎีอย่างนู้นอย่างนี้ จริงๆทำได้ไหมครับ ไอ้ที่ปัญหาหญ้าปากคอกยังแก้ไม่ได้เลยครับ
ปล่อยประละเลยกันซะ รากงอกเต็มไปหมด คราวนี้จะดึงออก เป็นไง พัวพัน ดึงไม่ออกสิ

จังหวัดที่มีคณะเภสัชต่างๆตั้งอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น อุบล พิษณุโลก มหาสารคาม นครปฐม จังหวัดเหล่านี้ ทำอะไรอยู่ครับ
ผมว่าน่าจะเป็นจังหวัดที่บุกเบิกงานด้านวิชาชีพเภสัชกรชุมชน มากขึ้นมากกว่านี้ครับ
ไม่ใช่อะไรหรอกครับ เห็น กทม เขามีโครงการ และมีการบุกเบิกเปิดบทบาทของวิชาชีพเภสัชกรชุมชนไปมากทีเดียว
ผมว่าอาจารย์ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่คณะเภสัชตามจังหวัดภูธรเหล่านั้น ช่วยกันหน่อยได้ไหมครับ เภสัช สสจ ก็ควรช่วยกันด้วย

ไม่งั้นท่านจะสอนนักศึกษาเภสัชกรชุมชนโดยไม่มาดู หรือมาช่วยกันเปิดบทบาทวิชาชีพนี้ แล้วจะสอนกันไปทำไมล่ะครับในสิ่งที่บางอย่าง จริงๆมันทำไม่ได้
ทฤษฎีกับปฏิบัติ มันเหมือนกันหรือครับ ท่านอาจารย์

ไม่ใช่อะไรหรอกครับ ผมอยากให้แต่ละจังหวัดเหล่านั้น เป็นจุดประกาย เป็นศูนย์รวม เป็นตัวอย่างที่ทำให้วิชาชีพเภสัชกรชุมชน ดีขึ้น
นักศึกษาของท่านจะได้มีตัวอย่างที่ดีๆไงล่ะครับ

เอาล่ะครับ เลือดวิชาชีพขึ้นหน้าอีกตามเคย ผมหน้าแดงแล้ว เห็นทีต้องไปดื่มน้ำเย็นๆหลังร้านหน่อย ประเดี๋ยวมาต่อครับ นี่ก็ใกล้เที่ยงมาแล้วครับ มานั่งหน้าจอใหม่ ทานข้าวกลางวันแล้ว พร้อมกับกาแฟร้อนหนึ่งแก้วครับ

เอาล่ะครับ เกริ่นซะยาว เรามาพัฒนากันต่อครับ............มีคนเขาบอกว่า อีตา Sigkaman เขียนไปทำไม ความลับ ไปบอบเขาทำไมหมดเปลือก
มีอะไรดีๆก็เก็บงำไว้บ้าง ไม่หวงวิชาหรือ

บอกได้เลยครับ เหมือนกับคำตอบว่า พัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพทำไม ตอบได้เลย แบบฟันธงครับ ไม่ได้ต้องการอะไร ทำเพื่อวิชาชีพครับ
ชัดๆ ทำเพื่อวิชาชีพครับ

ครับถ้าคุณเห็นพ้องกระผม ไม่ต้องสนใจว่า ทำไปแล้วจะอย่างไร ถ้าเห็นว่า ทำแล้วมันดีต่อวิชาชีพ ขอให้มุ่งมั่นทำไป อย่าไปสนใจครับ ถ้าคิดว่าดี.....................

วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการทำ Pharmaceutical Care ต่อ เรื่องนี้เป็น Trend ของวิชาชีพเภสัชกรชุมชนต่อไปครับ
และจะเป็นการรองรับการศึกษาด้าน Pharm D 6 ปีที่จะมีผลต่อการปฏิงานของเภสัชกรชุมชนครับ

ก่อนที่จะพัฒนา Pharm Care ในร้านยาให้ได้ดี Patient Profile ต้องให้ได้ก่อน ผมได้รับเอกสารสำรวจการรับนักศึกษาฝึกงานของคณะเภสัช ม.นเรศวร ในรายละเอียดยังต้องขอถามว่าที่ร้านยาของผมทำ Patient Profile รึเปล่า

ครับ หลักสูตร 6 ปี มาฝึกร้านยา ร้านไหนทำ Patient Profile การฝึกและดูรายละเอียดของนักศึกษาก็จะได้ประโยชน์ในจุดนี้
นอกจากนี้ถ้าการบันทึกวงจรปิดของคุณทำดีๆก็สามารถ จัดบันทึกเป็น Case Files แต่ละ case ว่าถ้ามาด้วยอาการอย่างนี้แล้วเราจะซักประวัติอย่างไร
เก็บบันทึกไว้ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง เพราะบางครั้ง Case ไม่มีให้ดู
ผมว่าที่คณะเภสัชฯ ควรสอนการซักประวัติเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน

ผมเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งครับ มีคนเล่าให้ผมฟังว่า แขกต่างประเทศที่จะมาพักที่โรงแรมโอเรียนเต็ล กทม เมืองไทย
ก่อนที่แขกคนนั้นจะมาพัก ทางโรงแรมต้องเตรียมความพร้อม ไม่ว่ารายละเอียดตามปกติแล้ว ข้อมูลลึกๆบางอย่าง เช่น แขกคนนี้ชอบอะไร เกิดเมื่อไหร่
ชอบทานอะไร สีที่ชอบ และสิ่งอื่นๆ ทางโรงแรมต้องไปหาข้อมูลเพื่อเสริมการบริการ คือ รู้มากจนกระทั่งแขกที่มาพักน่ะ Surprise ครับ

หรือแม้แต่ คุณเภสัชกรมาเปิดร้านยาในเขตชุมชนละแวกหนึ่ง วันดีคืนดี จะมีคนส่งการ์ดมาเชิญคุณ ไปร่วมงานศพ งานบวช งานแต่ง
เขาบอกว่า เจ้าภาพน่ะเป็นลูกค้าร้านคุณไง จำไม่ได้หรือ

กรณีต่อไป ลูกค้ามาซื้อยา บอกว่าผมขอเอายาเหมือนเดิมนะ กินแล้วดีขึ้น หาย หมอจำไม่ได้หรือ ที่ให้ผมไปน่ะ

นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้จักลูกค้า รู้ประวัติการจัดยา นี่คือหัวใจสำคัญ
อยู่ที่ทำงานถึงแม้เราจะรบกับผู้ร่วมงาน แต่เมื่อมาอยู่ร้าน เราก็จะพบปะผู้คนคือลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ จะรบหรือไม่รบก็ดูเอา

แน่หละการบันทึกสำหรับลูกค้าที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความดัน เบาหวาน ไขมัน ไทรอยด์ หรือ อื่นๆก็ตาม มันควรมีอยู่แล้วในช่วงแรก

แต่ลูกค้าขาประจำนี่สิ สำคัญยิ่ง เราต้องทำความรู้จักกับลูกค้าส่วนนี้ไว้ จำเป็นต้องรักษาไว้เป็นน้ำเลี้ยงของรายจ่ายในร้านนะครับ รักษาลูกค้าประจำไว้ Sure ไม่อดตาย

ไม่แปลกใจเลย ถ้าคุณจะทำ Patient Profile เฉพาะคนไข้หรือลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่อง Chronic Disease

แต่กำลังจะบอกว่าถ้าคุณขยับไปทำ Custom Profile สำหรับขาประจำ และลูกค้าที่คุณจัดยาให้เขา เด็ก คนแก่
เพราะความสำคัญมันมี ตามความปลอดภัย หรือ การป้องกันการมีปัญหาตาม PL Law

อีกอย่างหนึ่ง สำหรับขาประจำ ช่วงปลายปี การประเมินผลสมาชิกหรือลูกค้าขาประจำ ดูยอดขาย ประเมินแล้ว อาจทำระบบ ส่งเสริมการขาย การสมนาคุณช่วงปลาบปี ก็ทำได้

เห็นไหมครับการทำระบบนี้จะพัฒนาร้านยาให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น บางร้านแจกสมุดบันทึกการใช้ยาให้กับคนไข้ เหมือนบันทึกการใช้จ่ายในครัวเรือน
แต่ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วโปรแกรมก็อาจสั่งพิมพ์รายการยาที่ได้รับไปให้กับคนไข้ได้เช่นกัน

มันจะดูแตกต่าง ลูกค้าอาจจะรู้สึกดีใจ มั่นใจ ที่เรามีบันทึกการได้รับยาโชว์ให้ดูต่างจากร้านอื่น
............นี่ไงครับ To be difference???Pharmacist Sure !

ผมเอารูปมาให้ดูเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วว่าทำ Barcode เป็นตารางไว้ ได้รูปแล้วก็มาติด และให้ Barcode Scanner อ่านเข้าโปรแกรม
เพื่อให้รู้จักลูกค้าตามรูป ต่อไปก็ง่าย ยากตอนแรกหน่อยครับ

คุณทำต่อไปนานๆ ค่อยๆเก็บข้อมูลลูกค้าไป ต่อไปคุณก็จะเป็นเชอร์ล็อกโฮล์มตัวจริงเหมือนที่ผมเคยบอก คือ ลูกค้ามาหน้าร้านคุณ
คุณจะรู้รายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับตัวเขาไปหมด นี่แหละครับ หมอยาเภสัชกรชุมชน ตัวจริง ไม่มั่ว รู้กำพืด รู้ชีวิต รู้กิจวัตรประจำวัน รู้อาชีพ
และสิ่งอื่นๆของลูกค้า ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาไปหมด

จบแล้วครับ งวดหน้าจะมีโปรเจกส์ใหม่นะครับ คอยติดตาม ยังไงๆก็ยังมาคุย มาแชร์ไอเดียร์ให้ฟังเป็นช่วงๆ
ตามปณิธานเดิมครับ......ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน

สวัสดี Jamata ครับ ภาษาญี่ปุ่น ไว้พบกันใหม่

Sigkaman
แนบไฟล์
ลูกค้า001.jpg
ลูกค้า001.jpg (17.18 KiB) เปิดดู 14118 ครั้ง
ลูกค้า002.jpg
ลูกค้า002.jpg (21.73 KiB) เปิดดู 14116 ครั้ง
ลูกค้า003.jpg
ลูกค้า003.jpg (31.77 KiB) เปิดดู 14121 ครั้ง
ลูกค้า004.jpg
ลูกค้า004.jpg (31.94 KiB) เปิดดู 14119 ครั้ง
ลูกค้า005.jpg
ลูกค้า005.jpg (31.39 KiB) เปิดดู 14119 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 19 ก.ย. 2009, 10:07

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
*************************************************************************************************************************************************************
หนังสือที่แนะนำไป และ สามารถหา Download ได้จาก Internet
1. Symptoms in the Pharmacy 6th BlenKinsopp A.
2. Pharmacy Management 2nd Desselle S.P.
3. Derm Notes
4. Clinical Dermatology 4th Wellor R.
5. BMA Family Doctor Home Adviser Smith T.
6. Pharmacology 4th Lippincott?s
7. Martindale 35th
8. BP 2009
9. Color Atlas of Pharmacology 3rd Lullmann H.
10 A to Z Drug Facts 6th
11. Drug Facts & Conparisons 2007
12. AHFS Drug Information
13. Goodman & Gilman?s Pharmacology 11th
14. Applied Pharmaceutical Practice Longley C.
15. Remington?s Pharm. Science 21th
16. Pharmacy Practice Taylor K.
17. Case Files Pharmacology 2nd Toy
18. Stockley?s Drug Interactions 8th ed.
19. Medicines Morton I.
20. Prescribing in Pregnancy 4th Rubin P.
21. Preventing Medication Errors
22. Pocket Guide to Commonly Prescribed Drugs 3rd Levine G.
23. BMA Illustrated Medical Dictionary
24. Drugs and Drugs Hamilton P.
25. Clinical Pharmacy Wright J.
26. Paediatric Drug Handling Costello I.
27. Davie?s Pocket Clinical Drug Reference Tejani S.
28. Community Pharmacy Rutter P.
29. Clinical Pharmacy and therapeutics Walker R.
30. The Handbook of Contraception Shocpe D.
31. Pharmacology Rang H.P.
32. Basic and Clinical Pharmacology Katsung B.
33. Nurse?s Pocket Drug Guide Barberio J.A.
34. Information Technology for Pharmacists Fisher R.
35. Community Pharmacy Handbook Waterfield J.
*************************************************************************************************************************************************************
คุณสมบัติอันไม่พึงประสงค์ของร้านยาทั่วไป VS อาวุธลับ เพื่อช่วยส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
อาวุธลับ = ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา

1. ไม่มีความรู้ด้านยา................................................................. อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน.......................... ยาชุด ยาหลายชนิดในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว.......................................... ร้านยาที่ใช้ถาดนับยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น......................... ยาหยอดตา ขายวางตามชั้น ไม่เก็บตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ใช้ยารูปแบบเม็ดแปลกๆ หาไม่ได้ ดูไม่ออก ต้องมาหากู.... ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า................................................... ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ไม่ใช้ซองสีชาใส่ยาที่จัดนับเม็ด............................................ ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อตัวยาที่ซองยา..................................................... ได้รับยา ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยาไม่มี ชื่อร้าน เบอร์โทรติดต่อ...................................... ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง.............. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. สวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคนว่าเป็น เภสัชกร........... ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร

*************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า
เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*************************************************************************************************************************************************************
สวัสดีครับ

สวัสดียามเช้า รุ่งอรุณ ท้องฟ้าแจ่มใส หลังจากเปิดร้าน รดน้ำต้นไม้ ชมนกชมกล้วยไม้ และสวนหย่อมหน้าร้าน กลับเข้ามาในร้านแอร์เย็นพอดี
ระบบคอมพิวเตอร์เริ่ม run กลับเข้าครัวทานอาหารเช้า ผลไม้กล้วยน้ำว้า พร้อมกับกาแฟมาเสริฟ เปิด Winamp ฟังเพลงสุนทราภรณ์
ยามเช้าๆ รู้สึกเย็นสบายดี มองไปนอกกระจกร้าน เขียวขจีเลยนะต้นไม้ ลูกเรา รดน้ำเลี้ยงทุกวัน นั่งในห้องแอร์ ปล่อยความคิด จิตสงบ........

วันก่อน ไป รพ ศิริราช ได้มีโอกาส ไปทำบุญที่มูลนิธิศิริราช ในช่วงวันเกิด เดือนกันยา ของทุกปี อิ่มเอมใจที่ได้ทำบุญ เดินเข้าไป เห็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระราชบิดา
นึกถึงสมัยเป็นนักศึกษาปี 1 ได้มีโอกาสมายืนรับเสด็จในหลวงและองค์ราชินี หน้าทางเดินเข้ามาในศิริราชจากท่าเรือ

ครับ........24 กันยาของทุกปี บุคคลากรทางการแพทย์ไม่มีใครลืม วันมหิดล พระราชบิดา พระซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย
วันนี้ขอหวนรำลึกถึงพระองค์ท่านสักวัน มาครับ มาชวนกันดูรายละเอียดและรื้อฟื้นคุณงามความดีของพระองค์ท่าน

24 กันยายน วันมหิดล เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันทิวงคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย"

ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้ขนานนามวันสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกต่อพระองค์ท่าน

และในปี พ.ศ. 2493 หรือ 21 ปี หลังจากที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทิวงคต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรดาศิษย์เก่าศิริราช ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ขึ้น ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน้อมเกล้าถวายความกตัญญูกตเวที และเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณให้ไพศาล เป็นแบบฉบับให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญตามรอยพระยุคลบาทสืบไป โดยมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการสร้าง มีศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นผู้ควบคุมงาน

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดพระราชอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2493 และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ทุกวันที่ 24 กันยายน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน "วันมหิดล" โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระรูป พร้อมทั้งอ่านคำสดุดีพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เป็นประจำทุกปี

ประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2434 และสวรรคตเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 รวมพระชนมายุ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน

ในเบื้องต้นได้ทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมัน จากนั้นเสด็จกลับเข้ามารับราชการในกองทัพเรือ ต่อมา ทรงมีอาการประชวรเรื้อรังไม่ทรงสามารถรับราชการหนักเช่นการทหารเรือได้ ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางด้านการแพทย์ จึงทรงพระอุตสาหะ เสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและวิชาแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงสอบได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษา พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไว้อย่างมากมาย อาทิ

1. ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์

2. ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราช

3. ประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ และจัดสร้างตึกคนไข้ และจัดหาที่พักสำหรับพยาบาลให้ได้อยู่อาศัย

4. ทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนสำหรับส่งนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ

5. ประทานเงินเพื่อใช้ในการจัดหาเครื่องมือ สำหรับปฏิบัติการให้แก่โรงพยาบาล

6. ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลติดต่อกับมูลนิธิรอคกีเฟลเลอร์ สาขาเอเซียบูรพา ในการปรับปรุง และวางมาตรฐานการศึกษา

7. ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยพระองค์เอง

การจัดกิจกรรมในวันมหิดล

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น อาทิ

1. กิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2503 เป็นต้นมา คณะนักศึกษาแพทย์และพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมออกรับบริจาคสมทบทุนศิริราชมูลนิธิเนื่องในวันมหิดล ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ของทุกปี

โดยกิจกรรมหนึ่งในการขอรับบริจาค คือ การจำหน่าย ?ธงวันมหิดล? กิจกรรมดังกล่าว เริ่มมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ได้เสนอให้ศิริราชมีการจำหน่าย ?ธงวันมหิดล? เพื่อให้ประชาชนทุกฐานะมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราช

ในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลางราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาล และเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้

โดยในครั้งแรกแบบธงวันมหิดลเป็นรูปสามเหลี่ยม มีรูปพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก พิมพ์อยู่ตรงกลางผืนเช่นเดียวกับในปัจจุบัน แต่พิมพ์เป็นรูปสีเขียวบนผ้าขาว ภายหลังได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ผ้าสีที่ตรงกับวันมหิดลในปีนั้น และทำสติ๊กเกอร์ขึ้นแทนธงริบบิ้น ต่อมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ก่อตั้งศิริราชมูลนิธิขึ้นเพื่อบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น คณะฯ จึงมอบให้ศิริราชมูลนิธิ รับผิดชอบการจำหน่ายธงวันมหิดล

ใน พ.ศ.2502 การจำหน่ายธงได้ผลดีเกินคาด ธงไม่พอสำหรับวันขายใหญ่ ?กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล? ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจากทุกคณะ และทุกวิทยาเขตจึงอาสาทำธงให้ โดยระดมทำอยู่ 2 วัน 2 คืน จนมีธงพอจำหน่ายในวันที่ 23 กันยายน ในปีนั้น

ปีต่อมาคณะกรรมการจำหน่ายธงวันมหิดล จึงมีมติให้จ้างกลุ่มอาสาฯ ทำธงแทนจ้างบริษัทเอกชน เพราะเล็งเห็นว่านักศึกษาทำได้ดีเทียบเท่ามืออาชีพ และยังเป็นการสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษา นอกจากนี้ผลกำไรทางกลุ่มอาสาฯ ยังนำไปสร้าง โรงเรียนในชนบททุกปี เรียกว่าได้บุญ 1 ต่อ

สำหรับสีของธงในแต่ละปีจะตรงกับวันมหิดลในปีนั้นๆ เช่น ปีนี้วันมหิดลตรงกับวันพุธ ธงจึงเป็นสีเขียว และเมื่อบริจาคเงินสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ จะมีสติกเกอร์วันมหิดล มอบเป็นของที่ระลึก
2. การจัดนิทรรศการ เช่น พระราชประวัติ และผลงานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

3. การจัดสัมมนาทางวิชาการ เช่น การแพทย์ใหม่ในประเทศไทย

4. การอภิปรายตามแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการแพทย์ไทย

5. การประกวด หรือการแข่งขันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประกวดโรงพยาบาลดีเด่น

6. อื่นๆ เช่น การมอบรางวัลให้กับแพทย์ พยาบาล ดีเด่น และผู้เสียสละเพื่อชาวชนบท เพื่อสังคม

*************************************************************************************************************************************************************

"ฉันไม่ต้องการให้เธอเป็นหมอเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย
ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

พระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย

สุดท้ายนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในฐานะ เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ไทยคนหนึ่ง
ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านไปปฏิบัติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ?????.Sigkaman
แนบไฟล์
พระราชบิดา002-สีน้ำ.jpg
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย tintin_hcu » 14 ต.ค. 2009, 01:56

ใครเคยเห็นชั้นอะคริลิกที่เสียบโบชัวของเมกะมั่งคร้าบ ไม่รู้ว่าจะหาซื้อแบบนี้ได้ที่ไหนมั่ง มันจะเป็น stand ที่มีห้าแถว ๆ ละ ห้าหรือหกช่องนี่แหละ ผมว่าแบบนี้work สุดๆ ไม่เกะกะเนื้อที่ด้วยเพราะว่ามองด้านข้างแล้วประมาณคืบกว่าๆเอง มองด้่านหน้าก็ประมาณเกือบเมตร สูงประมาณเมตรห้าสิบเซนต์

หรือถ้าใครขายอาหารเสริม mega เยอะๆจนได้ของแถมเยอะๆ ขอเปลี่ยนเป็น stand ซักอันได้มั้ยคร้าบ จะซื้ัอต่ออ่ะ :razz: :mrgreen:

หรือถ้าใจดีนึกว่าช่วยเหลือน้องใหม่ก็ยกให้เลยก็ได้คร้าบ ฮี่ ฮี่ 555 :mrgreen:
เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนนกยูงมีดีที่แววขน แต่ใจต่ำเป็นได้แต่แค่คน คงเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ภาพประจำตัวสมาชิก
tintin_hcu
 
โพสต์: 736
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ต.ค. 2009, 18:48

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย sukanya_rx19 » 14 ต.ค. 2009, 15:38

สั่งทำได้นะคะ ตามร้านทำกรอบรูป พลาสติกอะคิริก น่าจะรับทำ
ภาพประจำตัวสมาชิก
sukanya_rx19
Global Moderator
 
โพสต์: 2148
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 มี.ค. 2005, 16:06
ที่อยู่: ยโสธร

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย tintin_hcu » 15 ต.ค. 2009, 08:35

ขอบคุงคร้าบคุงตากล้อง(เห็นรูปdisplay มีสะพายกล้องด้วย เลยเรียกว่าคุณตากล้องแล้วกันนะ :mrgreen: )
เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูง เหมือนนกยูงมีดีที่แววขน แต่ใจต่ำเป็นได้แต่แค่คน คงเสียทีที่ตนได้เกิดมา
ภาพประจำตัวสมาชิก
tintin_hcu
 
โพสต์: 736
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ต.ค. 2009, 18:48

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Puttipu3 » 28 ต.ค. 2009, 12:28

เรียน เพื่อนเภสัชกรชุมชนทุกท่าน
กระผมเห็นว่า เภสัชกรชุมชนเป็นจำนวนมากที่รักและสร้างสรรค์ผลงานไว้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นในลักษณะเฉพาะบุคคล และอาจจะมีการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพในวงกว้างได้ไม่เต็มศักยภาพ
กระผมและนักศึกษาเภสัช มฉก. จึงได้คิดโครงการ "การแสวงหาและสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย" เพื่อทำการแสวงหา รวบรวม ประมวล และสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเภสัชกรชุมชนไทย เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์กับวงการวิชาชีพในวงกว้าง
และได้หารือประธานมูลนิธิเภสัชกรชุมชน (พี่คทา) ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบ ดังรายละเอียดของโครงการวิจัยแนบท้ายด้านล่างนี้
จึงใคร่จะเชิญชวนให้ส่งผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อนำไปคัดเลือกและสังเคราะห์เป็นนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนไทย มาที freshwirat@gmail.com
และถ้าไม่ติดขัด จะขอนำไอเดียที่ปรากฏในกระทู้นี้ไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของโรงการนี้ด้วยครับ

ด้วยความเคารพอย่างสูง
อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
หัวหน้าโครงการ

โครงการวิจัยทางเภสัชกรรมชุมชนไทย

ชื่อโครงการ การแสวงหาและสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย
Search & Synthesis on creativity & innovation in Thai community pharmacy

คณะผู้วิจัย อาจารย์ ดร. วิรัตน์ ทองรอด นศภ. ศิริพร พิสุทธิ์ไพศาล นศภ. ดรุณี จันทร์รัชชกูล และ นศภ. มณีวรรณ เต็งตระกูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาและสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย

หลักการและเหตุผล
ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดทางสมองที่สามารถใช้ความคิดที่หลากหลายและมีความแปลกใหม่ไปจากเดิม (1) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการคิดและการบริการให้ดีขึ้น โดยความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นความคิดในแง่บวก ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และเป็นประโยชน์ต่อสังคม การจะกำหนดว่าสิ่งใด คือ ความคิดสร้างสรรค์จะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ความคิดนั้นจะต้องเป็นสิ่งใหม่ ใช้การได้ และต้องมีความเหมาะสม (2)
การจะนำไปสู่การพัฒนาและก้าวไปสู่ความสำเร็จขององค์กรนั้นจะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยนวัตกรรม คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น (3) การนำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน จึงนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ทั้งนี้การจะนำไปสู่นวัตกรรมดังกล่าว สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ความคิดสร้างสรรค์ (4) ดังนั้นบุคลากรจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานจึงจะนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนในองค์กร
ความคิดสร้างสรรค์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรืออาจเกิดจากความบังเอิญ จึงทำให้เราได้ค้นพบและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต (5)
วิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและมีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ ย่อมจะมีการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีประโยชน์ เป็นสิ่งใหม่ ก่อให้เกิดผลกระทบ และเกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ ผลงานเหล่านั้นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเภสัชกรชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนางานเภสัชกรรมชุมชนไทย ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร นำไปสู่การพัฒนาและนำพาองค์กรให้ผ่านวิกฤต เป็นการสร้างจุดแข็ง (6) และสร้างความแตกต่างในวิชาชีพที่มีการแข่งขันสูง
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความตั้งใจ ความทุ่มเท มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์บริการทางเภสัชกรรมที่ดีที่สุดจากใจผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ช่วยให้ผู้รับบริการได้มีสุขภาวะ จากการใช้ยาที่สมเหตุสมผล ได้ผลดี มีความปลอดภัย และประหยัดคุ้มค่า ก่อให้เกิดการรับรู้ รู้จัก ยอมรับ และไว้วางใจจากประชาชนต่อวิชาชีพเภสัชกรรมไทย

คณะผู้วิจัยมีความเชื่อว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเหล่ามวลเภสัชกรชุมชนไทยได้คิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน (ความคิดสร้างสรรค์) และ/หรือ นวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย ขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่มักจะพัฒนาในลักษณะของปัจเจกบุคคล และก่อประโยชน์ในเขตปฏิบัติงานของตนเท่านั้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค้นคว้า แสวงหา และสังเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทยขึ้น เพื่อจัดทำเป็นรายงาน และนำเผยแพร่สู่วงการเภสัชกรรมชุมชนไทย วงการสุขภาพ และสังคมในวงกว้าง โดยหวังว่า เมื่อรายงานชิ้นนี้สำเร็จแล้ว จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผลงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทยได้เป็นต้นแบบที่ดี สามารถถอดบทเรียนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมรรคเกิดผลต่อวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พร้อมทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเภสัชกรผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นการเริ่มขับเคลื่อนหมุนวงล้อผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทยให้พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเป็นลำดับต่อไปในอนาคต และจะส่งผลต่อชื่อเสียงวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนไทยอันเป็นที่รักยิ่งให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชนและสังคมไทยในที่สุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : รายงานชิ้นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผลงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทยได้เป็นต้นแบบที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเภสัชกรผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ และเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทยให้พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเป็นลำดับต่อไปในอนาคต อันจะส่งผลต่อชื่อเสียงวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนไทยอันเป็นที่รักยิ่งให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากประชาชนและสังคมไทยในที่สุด

ขั้นตอนการดำเนิน
1. ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนไทย เพื่อศึกษาแนวคิดความคิดสร้างสรรค์ ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และงานเภสัชกรรมชุมชนไทย
2. จัดการคัดกรองผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทยจากเอกสารวิชาการต่างๆ
3. เตรียมเกณฑ์การคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย
4. จัดการเสวนาระดมสมองของผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมชุมชนไทยประมาณ 10 ท่าน ใช้เวลา 1 วัน โดยในภาคเช้าจะเป็นการระดมสมองเพื่อให้ได้ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย และในภาคบ่ายจะเป็นการการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย
5. จัดทำการสังเคราะห์รายงานชุดที่ 1 ประกอบด้วย ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย จากการเสวนาระดมสมองในข้อที่ 4 นำเสนอต่อมูลนิธิเภสัชกรชุมชน
6. คณะผู้วิจัยจะดำเนินการสืบค้นเอกสารหลักฐาน และ/หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสังเคราะห์เรียบเรียงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางเภสัชกรรมชุมชนไทย
7. จัดทำการสังเคราะห์รายงานชุดที่ 2 นำเสนอต่อมูลนิธิเภสัชกรชุมชน

แผนการดำเนินงาน
ระยะเวลาการดำเนินการ (ต.ค.52 ถึง เม.ย.53)
1. ศึกษาทฤษฎีงานวิจัยและทบทวนวรรณกรรม
2. จัดการคัดกรองผลงานสร้างสรรค์
3. เตรียมเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน
4. จัดการเสวนาระดมสมอง
5. จัดทำการสังเคราะห์รายงานชุดที่ 1
6. สืบค้นเอกสารหลักฐาน และ/หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก
7. จัดทำการสังเคราะห์รายงานชุดที่ 2

เอกสารอ้างอิง1. สุพัตรา ทาวงศ์. ความคิดสร้างสรรค์. Available at : URL:http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/bitstream/123456789/1040/1/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.doc. Accessed June 13, 2009.
2. วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์. ความคิดสร้างสรรค์.Available at : URL: http://home.kku.ac.th/genedu/000131/doc ... nit3_2.doc. Accessed June 13, 2009.
3. Innovation and Creativity.Available at: URL:http://www.cforc.org/newsdata/news.asp?S
toryID=73. Accessed June 13, 2009.
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. สาระความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม. Available at : URL:http://joomla.ru.ac.th/mbainnovation/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=41. Accessed June 8, 2009.
5. Creative Thinking. การปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์.Available at: URL:http://www.midnightuniv.org/midnightuniv/newpage72.htm. Accessed June 13, 2009.
6. Gellatly G. Peters V. Understanding the Innovation Process: Innovation in Dynamic Service Industries. December 1999. Available at: URL:http://ideas.repec.org/p/stc/stcp3e/2000127e.html Accessed June 13, 2009.
7. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค. อย.จับมือสภาเภสัชกรรมเตรียมยกระดับคุณภาพร้านยาทั่วประเทศ.Available at :URL: http://elib.fda.moph.go.th/elib/cgi-bin ... &bid=38054. Accessed June 15, 2009.
Puttipu3
 
โพสต์: 72
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ต.ค. 2009, 22:57

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Puttipu3 » 28 ต.ค. 2009, 12:35

คณะผู้วิจัย จะจัดประชุมระดมสมองในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย.52 นี้
ประกอบด้วย พี่คทา พี่อภิชัย (เขียวมะกอกเภสัช) พี่กิตติ (สภา) พี่ธีรวุฒิ คุณเต่า (วิรัตน์ เมลืองนนท์) อ.รุ่งเพ็ชร (จุฬา) คุณเปิ้ล พัชราภรณ์ คุณสิงห์ พฤกษ์เศรษฐ์ อ.โพยม มอ อ.สุระรอง มช คุณต๋อง (เม็ดยา สมุทรสงคราม) คุณวราวุธ (วิด อย)
โดยในวันนั้นจะนัดระดมสมองและคัดเลือกความคิดสร้างสรรค์กันครับ
แล้วทีมวิจัยจะสังเคราะห์ต่อครับ
ขอบคุณและเคารพทุกความคิดเห็น
อ.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
freshwirat@gmail.com
Puttipu3
 
โพสต์: 72
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ต.ค. 2009, 22:57

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Puttipu3 » 30 ต.ค. 2009, 13:27

เรียน ชาวฟาร์มาคาเฟ่ เวบมาสเตอร์ กลุ่มเภสัชกรผู้ประกอบการร้านยา เจ้าของกระทู้ แชไอเดียตกแต่ง้รานยา และผู้สนใจ
ใคร่ขอเรียนเชิญตัวแทนจากชุมชนชาวฟาร์มาคาเฟ่หนึ่งท่าน
เข้าร่วมการระดมสมอง นวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนไทย ครั้งนี้
ในวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 52 เวลา 9.30-16.00 น. ณ รร.เอเซีย กรุงเทพฯ
ขออาสาสมัคร 1 ท่าน มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์....
ตอบมาในกระทู้นี้ หรือ อีเมลล์
freshwirat@gmail.com ก็ได้นะครับ
ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้า
เคารพทุกความคิดเห็น
ภก.วิรัตน์ ทองรอด
Puttipu3
 
โพสต์: 72
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 ต.ค. 2009, 22:57

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 06 พ.ย. 2009, 13:23

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน

? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
*************************************************************************************************************************************************************
หนังสือที่แนะนำไป และ สามารถหา Download ได้จาก Internet
1. Symptoms in the Pharmacy 6th BlenKinsopp A.
2. Pharmacy Management 2nd Desselle S.P.
3. Derm Notes
4. Clinical Dermatology 4th Wellor R.
5. BMA Family Doctor Home Adviser Smith T.
6. Pharmacology 4th Lippincott?s
7. Martindale 35th
8. BP 2009
9. Color Atlas of Pharmacology 3rd Lullmann H.
10 A to Z Drug Facts 6th
11. Drug Facts & Conparisons 2007
12. AHFS Drug Information
13. Goodman & Gilman?s Pharmacology 11th
14. Applied Pharmaceutical Practice Longley C.
15. Remington?s Pharm. Science 21th
16. Pharmacy Practice Taylor K.
17. Case Files Pharmacology 2nd Toy
18. Stockley?s Drug Interactions 8th ed.
19. Medicines Morton I.
20. Prescribing in Pregnancy 4th Rubin P.
21. Preventing Medication Errors
22. Pocket Guide to Commonly Prescribed Drugs 3rd Levine G.
23. BMA Illustrated Medical Dictionary
24. Drugs and Drugs Hamilton P.
25. Clinical Pharmacy Wright J.
26. Paediatric Drug Handling Costello I.
27. Davie?s Pocket Clinical Drug Reference Tejani S.
28. Community Pharmacy Rutter P.
29. Clinical Pharmacy and therapeutics Walker R.
30. The Handbook of Contraception Shocpe D.
31. Pharmacology Rang H.P.
32. Basic and Clinical Pharmacology Katsung B.
33. Nurse?s Pocket Drug Guide Barberio J.A.
34. Information Technology for Pharmacists Fisher R.
35. Community Pharmacy Handbook Waterfield J.
*************************************************************************************************************************************************************
คุณสมบัติอันไม่พึงประสงค์ของร้านยาทั่วไป VS อาวุธลับ เพื่อช่วยส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
อาวุธลับ = ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา

1. ไม่มีความรู้ด้านยา..................................................................... อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน................................... ยาชุด ยาหลายชนิดในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว.................................................. ร้านยาที่ใช้ถาดนับยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น................................... ยาหยอดตา ขายวางตามชั้น ไม่เก็บตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ใช้ยารูปแบบเม็ดแปลกๆ หาไม่ได้ ดูไม่ออก ต้องมาหากู.................. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า............................................................ ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ไม่ใช้ซองสีชาใส่ยาที่จัดนับเม็ด..................................................... ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อตัวยาที่ซองยา............................................................. ได้รับยา ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยาไม่มี ชื่อร้าน เบอร์โทรติดต่อ............................................... ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง.......................... ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. สวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคนว่าเป็น เภสัชกร...................... ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร

*************************************************************************************************************************************************************
บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable, You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม เราไม่ใช่พ่อค้า
เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*************************************************************************************************************************************************************
ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*************************************************************************************************************************************************************
อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*************************************************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ ยามเช้าๆ ของกระผม แต่คนมาอ่าน จะอ่านตอนไหน ก็ขอสวัสดีก่อนก็แล้วกัน

ไม่ได้มาคุยซะนานเอาทีเดียว ถามว่าหายหน้าไปไหน ก็ตอบได้เลยว่า ไม่ได้ไปไหน ไม่เจ็บ ไม่ไข้ สบายดี ขอบคุณ

ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้ว ลอยกระทงก็ผ่านไปแล้ว วัดแถวๆบ้านก็เริ่มแล้วครับ เตรียม เริ่มตกแต่งไฟราว ตามถนน ใกล้วัด เพื่อจัดงานประจำปี

สมัยผมเด็กๆ รุ่นทีวีขาวดำ ยุค อพอลโล 11 นีล อาร์สตรอง ชอบไปดูหนังกลางแปลงงานวัดเสมอๆ ก็บ้านใกล้วัดนี่ครับ พ่อเจ้าประคุณ ก็ต้องไปเลยครับแต่หัวค่ำ เตรียมเสื่อไปครับ หรือไม่ก็กระดาษหนังสือพิมพ์ ไปจองดูกันแต่เนิ่นๆ ดูกันทีเป็นชุด 3-4 เรื่อง

ตอนนั้นยังเป็นเด็ก กลัวผีครับ เวลาฉายหนังผี ตอนถึงจุดน่ากลัว ก็ดูแบบมือปิดตา 2 ข้างครับ และค่อยๆถ่างนิ้วดู ตามองผ่านช่องระหว่างนิ้ว ก็คนมันกลัวผีนี่ครับ ขากลับมีเด็ดยิ่งกว่านั้นอีก ทางเดินจากวัดมาบ้าน ก็ดันผ่านเชิงตะกอน เผาโรงศพ ของวัด เดินผ่านทางปูนสองข้างทาง ก็มีฮวงซุ้ย เรียงราย เป็นแนวซ้ายขวา สัก 20 ? 30 พุ้น แหม ทำอย่างไร หรือครับ ก็วิ่งตูดแจ้นไงครับ หรือไม่ ก็ทนดู จนสว่าง ค่อยกลับบ้าน

เด็กๆ ก็อย่างนี้แหละครับ ดูมากๆเข้า พ่อบอกว่า ลูกเอ๋ย หนังน่ะ จะดูเท่าไหร่ก็ดูได้ เรียนหนังสือก่อน จบแล้ว จะดูเท่าไหร่ ก็ดูได้ไม่อั้น ถึงได้คิด ก็สมัยนั้น วิดีโอ ไม่มี ทีวีก็ขาวดำอยู่ครับ

เล่าความหลังให้ฟังเป็นออเดริฟ ของคนที่ระยะเวลาข้างหน้า สั้นกว่าข้างหลังนะครับ

ครับ ! ที่ผ่านมา สำหรับภารกิจของการเป็นเภสัชกรชุมชนของผม ก็ยังดำเนินไปตามปกติ แต่มุ่งมั่นที่จะทำอะไรบางอย่าง ให้ได้ผลบังเกิด ภายใน 3 เดือนดังที่ได้ตั้งใจไว้ คือนับตั้งแต่ ปลาย กันยายน ถึง ปลายพฤศจิกายน

แต่ก็ด้วยเหตุบังเอิญ วันหนึ่ง เพื่อน ส่ง message มาว่า เอ็งน่ะไปดูข้อความในกระทู้แชร์ไอเดียร์ บ้างรึเปล่าวะ ก็ตอบว่า เปล่า ไม่ได้ไปแวะดูนานแล้ว มีอะไรหรือ พวกก็บอกว่า เอๆ ดูแล้วสงสัยจะมีอะไรนะ เอ็งเข้ามาดูหน่อยซิ เขาว่าไง

ก็เลยเข้ามาดู ได้อ่าน ที่คุยๆกัน เห็น อ.วิรัช มาโพสท์ไว้ จะทำวิจัย หรือ อะไร ที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อของมูลนิธิ อ่านแล้ว เหมือนอ่าน Abstract หรือ Journal ของนักวิชาการ อย่างนั้น สงสัยก็คงจะได้เรื่องแล้วกระมัง

เอ เคยเห็นอาจารย์ วิรัช ก็เคย มาคุย ใน Pharmacafe ตั้งนานแล้วมิใช่หรือ เห็นถกกันเอาเป็นเอาตาย เรื่อง เปิดภาคเรียนค่ำๆน่ะ ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหลอก ตอนนั้นผมคงจะเป็นวุ้นอยู่มั๊ง..........ฮิ ฮิ

ตอนนั้น เคยอ่าน ใช้นามปากกาอะไร จำไม่ได้แล้ว นี่ก็แสดงว่า อาจารย์ก็เป็นชาว Pharmacafe คนหนึ่งน่ะสิ...........ไชโย

เอ....เห็นอาจารย์เชิญ เจ้าของกระทู้ แชร์ไอเดียมาประชุม ..........ก็เป็น หนู Sukanya อยู่ที่ยโสธร เอ จะมีคนออกค่าเครื่องบินให้รึเปล่า........ไหวรึ

หรือ จะเป็น Harrison Ford ของผม Apotheker ก็นู่น พิษณุโลก แน่ะ ไปกลับ ก็คงมีค่าใช้จ่าย

( วันก่อนเห็นรูป Apotheker ใน Pharmacafe Meeting ที่ อัมพวา ก็นึกได้เลยว่า ทำไม Apotheker ของผม ถึงชอบใส่หมวก เป็น Harrison Ford ในขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า ......... แซวซะหน่อย )

ขอโทษทีที่ไม่ได้ไปร่วมวง Meeting ที่บ้านแพ้วกับเขาด้วย เพราะกระผมแก่เกินวัยซะแล้ว เดี๋ยวน้องๆจะเกรงใจ และก็พอดี ลูกติดพ่องอมแงม ไปไหนทีจะกระโตงกระเตง หนีบลูกข้างเอวไปด้วย คงลำบาก.........ฮือ )

เอ แต่เห็นมีคนเสนอตัวไปประชุมแล้ว wizard ตัวแทน Pharmacafe ก็ดีนะ ปล่อยให้พวก Pharmacafe Conductor ทั้งหลายไป เขาอยู่มานาน รู้อะไรดีเยอะแยะ

ส่วนผม ก็เหมือน อ.วิรัช นั่นแหละ ต้องร้องเพลงละคร เรื่อง คือหัตหาคืนภิภพ พูดผิดรึเปล่าก็ไม่รู้........จากมา แล้วก็จากไป........คืนหัวใจ......อะไรทำนองนั้น

หมายความว่า มา มา ไป ไป ไม่แน่นอน ปล่อย ให้ พวก ชัวร์ ชัวร์ ที่ monitor เวป Pharmacafe เขาไปมีบทบาท ดีแล้วครับ

เออ อีกอย่างนะครับ เห็นอาจารย์โทรมาถาม ว่า อยากได้ เนื้อหา บางช่วง บางตอน ในแชร์ไอเดียร์ ไปเผยแพร่ กลัวว่าเจ้าของกระทู้จะว่าหรือไม่ ก็คงต้องถามเจ้าของกระทู้ Sukanya ผมไม่ใช่เจ้าของกระทู้ ผมเป็นแค่ ลูกกระทู้ ครับ.....ฮิ ฮิ

ส่วนเนื้อหา เฉพาะส่วน หรือตอนที่ผมเขียน โดยใช้ Username ??.Sigkaman จะ 1 จะ 2 หรือ ไม่มี ก็ยินดีครับ ถึงแม้จะเป็นอาจารย์ท่านอื่นที่คณะเภสัชต่างๆ ไม่ใช่ที่ ม.หัวเฉียว ก็ยินดีครับ เอาไปได้เลย แต่ขอให้เขียนต่อท้ายนิดว่า ได้มาจากไหน. ใครเขียน เขาจะว่าได้ถูกคน และก็จากเจ้าของกระทู้แชร์ไอเดียร์ ของหนู Sukanya ด้วยก็จะดี

เรื่องที่ผมเขียน ความจริงผมก็รวบรวมเป็นส่วนหนึ่งบางตอนของ สรุปผลงานของร้านทุกปีอยู่แล้ว และก็แจกๆ พวกๆ ที่ สสจ รพ ร้านยา หรือ เภสัชที่มาที่ร้านอยู่แล้วครับ นี่ก็ใกล้ปลายปี ก็คงสรุปผลงาน เก็บข้อมูลที่ทำไปในรอบปีที่ผ่านมาได้แล้ว ปลายปีคงจะวุ่นกับเรื่องนี้

พูดเล่น ซะยืดยาว มาต่อครับ ส่านต่อ ปณิธานเดิมครับ ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?

วันก่อนผมเคยเล่า เคยแชร์ไอเดียร์ และเล่าถึงงานที่ผมทำไป เพื่อมาแชร์ โดยไม่มีจุดประสงค์ร้าย ไม่ได้เห็นว่าตัวเองเก่งกาจอะไร แต่ทำอะไร ก็เห็นว่า มาบอก มาเล่า แบบไม่หวงกัน เพื่อว่า ใครคิดว่าดี ก็เอาไปปรับแต่ง ปรับปรุงให้เข้ากับร้านของตัวเอง หรือจะเอาไปสอนหนังสือยิ่งดี หรือถ้าเห็นว่า ไม่เหมาะ ไม่เห็นด้วย ก็แล้วแต่ นี่เป็นการมาแชร์ไอเดียร์ นะครับ

ครับ อย่างที่บอกว่า ช่วงที่หายไป ผมได้มุ่งมั่น ที่จะเก็บภาพ เก็บประวัติลูกค้า สัก 2-3 เดือน

แต่มากไปมากกว่านั้นครับ ผมได้ดำเนินการจัดทำ บัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้าน แจกจ่ายไปด้วยครับ

บัตรลูกค้าของร้านยา ดูๆจะแปลกๆ แต่ในความหมายของผม เหมือนๆกับ บัตรประจำตัวคนไข้ หรือว่า บัตรโรงพยาบาล ไม่ได้มุ่งไปเหมือนบัตรสมาชิกที่จะมีส่วนลด เหมือนบัตรของซุปเปอร์มาเก็ต หรือ บัตรสมาชิกทั่วไป

รูปร่างหน้าตาก็ดูเอาเองตามที่แนบรูปมาให้ดูนะครับ ด้านหน้าบัตร จะมีรูปที่ได้จาก webcam ในร้านที่เรา Snapshot ภาพลูกค้ามา ใส่บาร์โค๊ดเฉพาะตัวของลูกค้าใต้ล่าง รูปที่มาให้ดูคงจะปิดชื่อร้านไม่ได้ ก็ถือโอกาส จำเป็นต้องเปิดเผยตัวเองไปก็แล้วกัน

แต่ทุกใบที่ทำ จะต้องมีข้อความด้านหลังหมดทุกใบ บอกลูกค้าว่าเราเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเขานะ จุดประสงค์เพื่ออะไร ได้ประโยชน์อย่างไร

และที่สำคัญที่สุด ต้องเน้นว่า เป็นความลับเฉพาะส่วนบุคคล Confidential เขาจะได้สบายใจว่าเราไม่นำรูป และ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาไปใช้ในทางไม่ดี ทำให้เขาเสียหาย ใช้เฉพาะเก็บข้อมูลการใช้ยาของเขาเท่านั้น

และเราจำเป็นต้องมีป้ายข้อความแปะติดไว้ที่เคาน์เตอร์ว่า ขณะที่คุณเข้ามาในร้าน เรามีการบันทึกวิดีโอ และเก็บข้อมูลด้วยก็จะดี ซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจเหมือนเราอัดกล้องวงจรปิด CCTV เหมือนตามร้านค้า ร้านทอง ธนาคาร หรือ 7-eleven ทั่วไปที่ใช้ป้องกันการโจรกรรม

จากประสบการณ์ที่ดำเนินการที่ผ่านมา ลูกค้าที่ได้รับบัตรไป จะมีความรู้สึก แปลกใจ เพราะไม่เคยมีร้านยาร้านไหนทำอย่างนี้ บางคนบอกว่า ไม่เคยเห็นร้านไหนทำ ร้านนี้เป็นร้านแรก แถมบอกว่า สงสัยจะเป็นร้านยาร้านแรกของประเทศก็ว่าได้ ถ้าเป็นคุณครู ทำเป็นผลงาน ก็คงได้ตำแหน่งครูชำนาญการ อาจารย์ 3 เป็นแน่ ว่าไปนั่น แต่ที่แน่ๆครับ To be different, To be the Pharmacist.ภาพลักษณ์ ความเป็นหมอยา ร้านยาของเภสัชกรจริงๆ ฉายแสงขึ้นมาทันทีครับ

ความรู้สึกของลูกค้าที่ได้รับ เขาจะมีความเชื่อมั่นในร้านมากขึ้น บางคนถึงกับอุทานมาว่า โอ๋ ร้านยาร้านนี้ทันสมัยจัง ดีนะเหมือนโรงพยาบาลเลย ลูกค้าหลายคนก็จะพกบัตรติดกระเป๋าไป เขาคงไม่ทิ้ง เพราะมีรูปเขาอยู่ด้วย แถมยังโชว์อวดคนอื่นๆถึงความทันสมัยของร้านเรา ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์แบบลูกโซ่ ปากถึงปากต่อไปครับ

การแจกบัตรไป ในส่วนของร้าน ก็เหมือนกับให้ของชำร่วย เพื่อผูกความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ให้ความสำคัญกับเขา เมื่อเขาจะซื้อยาเมื่อเจ็บป่วย เขาจะนึกถึงร้านเรามากขึ้น ไว้วางใจมากขึ้น ว่าเราเก็บข้อมูลยาที่เขากิน และเคยเอาไป

ถ้าเป็นบัตรสมาชิกร้านซุปเปอร์ทั่วไป ลูกค้าจะพกบัตรมาซื้อของด้วย เพื่อหวังส่วนลด หรือ ของแถม แต่บัตรของร้านยา เราจะสร้างภาพลักษณ์ไปอย่างนั้นคงไม่เหมาะ

ถ้าลูกค้าไม่ติดบัตรมา ไม่ต้องซีเรียสครับ เราคงต้องใช้แฟ้มติดรูปลูกค้าดังที่เคยบอกไปเป็นตัวยิงบาร์โค๊ด บอกประวัติลูกค้า หรือ เราจะถามชื่อที่ลูกค้าให้ไว้ก็ได้ แค่แจกบัตรไปทำให้ลูกค้าได้รู้ ได้ประชาสัมพันธ์ ก็ถือว่าสำเร็จผลส่วนหนึ่งแล้วครับ

ถ้าทำไปนานๆ เราอาจจำชื่อลูกค้า คนนั้นๆได้ ไม่ต้องค้นจากแฟ้มภาพลูกค้าก็ได้ แต่ก็มีลูกค้าชั้นดีที่ให้ความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลของเขา เขาก็จะเอาบัตรมาด้วย ก็ยิงบาร์โค๊ดที่บัตรลูกค้า ก็ได้

การค้นหาภาพลูกค้าในแฟ้มภาพลูกค้า เพื่อยิงบาร์โค๊ด แรกๆ และยิ่งมีลูกค้ามากขึ้น เราอาจเสียเวลา แต่ทำไปนานๆจะจำแม่นขึ้น หาได้เร็วขึ้น แต่ถ้ามีข้อความติดว่า ลูกค้าที่พกบัตรประจำตัวของร้านมาด้วย ช่วยแสดงบัตร เพื่อยิงบาร์โค๊ด ขอบคุณ ก็จะทำให้บางคนที่เป็นลูกค้าหัวทันสมัย เข้าใจ

การทำบัตรประจำตัวลูกค้า ทำไปสักพัก จะทำให้เราจำลูกค้าได้มากขึ้น เพราะมีภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าก็มีมากขึ้น นอกจากนี้เก็บข้อมูลไปสักช่วงหนึ่ง 2 ? 3 เดือน เราไปดูสถิติจากโปรแกรมร้านยา เราก็จะดูได้ว่า ใครมาบ่อย มาถี่ ซื้อยามาก หรือ น้อย ใคร คือ ขาประจำตัวจริง

การบันทึกข้อมูลลูกค้า ถ้าซื้อสินค้าทั่วไป สินค้าเรียกหา อาจจะไม่ต้องบันทึก บันทึกข้อมูลที่เราจัดยาให้ หรือ บางคนก็ไม่เก็บ ทำเท่าที่ทำได้ ตามลำดับความสำคัญก็แล้วกัน อยากทำก็ทำ ของอย่างนี้ไม่มีใครบังคับครับ

มีหลานถามว่าน้าจะทำบัตรลูกค้าของร้าน ทำเสร็จเอามาเคลือบบัตรที่หนูก็ได้ หนูมีเครื่องเคลือบบัตรเอง ผมบอกว่าไม่ต้องหลอกเปลือง พลาสติกเคลือบใช้หลายแผ่นเปลืองตัง ผมใช้ถุงซิบใสใส่กระดาษเล็กๆ 2 แผ่น แผ่นหน้าหลังประกบกัน รูดซิป ตัดส่วนปลายใช้ดึงถุงซิปออกก็ดึงออกไม่ได้ ซองบัตรก็กันน้ำได้ ไม่เปลือง เพราะถุงซิปใสถูก ซื้อมาเป็นกิโลก็เยอะแยะ ส่วนเครื่องพิมพ์ก็ติด InkTank พิมพ์สีไม่เปลืองตังเท่าไหร่

ปรากฏว่า ทำบัตรไปหลายใบแล้ว ได้ประสบการณ์อย่างไร ก็มาเล่า มาแชร์ไอเดียร์ให้ฟังตามเคย

ไปแล้วครับ สวัสดี
Sigkaman
แนบไฟล์
เรียน ผู้ใช้บริการ004.JPG
ลูกค้าที่พกบัตรประจำตัวของร้านมาด้วย.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหลัง.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหลัง.JPG (48.27 KiB) เปิดดู 13129 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 1.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 1.JPG (25.18 KiB) เปิดดู 13129 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 2.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 2.JPG (27.09 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 3.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 3.JPG (25.11 KiB) เปิดดู 13129 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 4.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 4.JPG (29.4 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 5.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 5.JPG (29.59 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 6.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 6.JPG (27.01 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 7.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 7.JPG (26.67 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 8.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 8.JPG (26.65 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 9.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 9.JPG (27.63 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 10.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 10.JPG (25.6 KiB) เปิดดู 13128 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 11.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 11.JPG (26.08 KiB) เปิดดู 13127 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 12.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 12.JPG (25.53 KiB) เปิดดู 13127 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 13.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 13.JPG (24.07 KiB) เปิดดู 13126 ครั้ง
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 14.JPG
บัตรประจำตัวลูกค้า ด้านหน้า 14.JPG (27.05 KiB) เปิดดู 13125 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ลาเต้

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document