New Document
แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

เภสัชกรร้านยา

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 07 มิ.ย. 2011, 09:09

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 - 2555
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable,
You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

วันนี้มาเล่าข่าวต่อ ก็แล้วกัน เล่าแบบสบายๆ ก็แล้วกัน ไหนๆเขาบอกว่า ห้องลาเต้ เป็นห้องเภสัชกรชุมชน ก็ยังไงคงต้อง เป็นห้องที่เกี่ยวกับเภสัชกรชุมชน ไม่งั้น คนอื่นๆมาเขียนลงหมด ชอบมานัก มาเขียนลงโฆษณาเพื่อหวังผลทางธุรกิจ นี่ช่างไม่รู้เลยนะว่า มันผิดกฎหมาย

ครับ จะเล่าเรื่องวันอาทิตย์ที่ไปฟังบรรยายมาแบบลูกทุ่งๆ งานนี้สมาคมเภสัชกรรมชุมชนเป็นผู้จัด โชคดีนะผมติดกล้องไปด้วย เลยถ่ายบรรยากาศมาให้ชม จะได้เข้าถึงความรู้สึกในงานมากขึ้น

ผมออกจากบ้านร่วม โมงกว่าได้ ฝนตกบ้างนิดๆบางพื้นที่ ก่อนไปเราก็ค้นหาชื่อโรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซท์ สักพักพวกบอกตำแหน่ง ไม่ผิดแน่แถววัดพระยาไกร กดปุ่ม GPS ในรถ ให้มันนำทาง ต่อจากนั้นก็เดินทางไปตามลูกศร 40 นาทีก็มาถึง เช้าวันอาทิตย์รถไม่ติด มาถึงโรงแรมได้ประมาณสองโมงกว่า

ขับรถเข้าไปสักนิดถึงตัวโรงแรม เห็นขึ้นป้ายใหญ่โต ดูตามรูปนะครับ จอดรถเดินขึ้นไป แหมโรงแรมนี้ทิวทัศน์เขาใช้ได้เลย เห็นทีเราจะมาเช้า ลงทะเบียนปาไปคนที่สามสิบกว่า เห็นจองลงทะเบียนไว้ใกล้ๆสองร้อยกว่าคน เดี๋ยวคงมากันพรึบ

มาเช้าได้เลือกที่นั่ง แบบ เดินเข้าออกสะดวก เห็นคนพูด ภาพชัดหน่อย แล้วก็เดินออกไปทาน ชา ขนม ออร์เดิฟ อาหารเช้า ปกติก็มักจะไปฝากท้องมื้อเช้าที่โรงแรม

เนื้อหาบรรยาย เล่าให้ฟังแบบไม่วิชาการ

1. เริ่มจากใกล้ๆสามโมง นายกพบสมาชิก ตอนนี้คนมากันพรึบ เดี๋ยวนี้ ไปฟังบรรยาย หรือ ประชุม มากันเต็มไปหมด หลายๆคน กลัวตกข่าว ไม่ทันโลก ทันยุค เภสัชมันเยอะมากขึ้น แต่เท่าที่พูดคุย สมาชิกที่มาประชุม เป็นเภสัชกรชุมชนก็เยอะ ไม่ได้เป็นก็มีมาก เช่น ทำงานโรงพยาบาล หรือสายงานโรงงานก็มี แบบพวกชวนกันมา หรือ สมัครไว้ เผื่อไปฟังบรรยาย จะได้รู้ความคืบหน้าต่างๆ

นายกสมาคมฯก็จะมาเล่าข่าวคราวในแวดวง และการดำเนินงานของสมาคมที่จะทำ แต่เนื่องจากเพิ่งเปลี่ยนถ่ายงานมา คงต้องรอ การขับเคลื่อนนะครับ เห็นบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของเภสัชกรร้านยา ผมก็ฟังมาแบบนี้มาตลอดนะ ปีทอง ปีทอง ก็ขอให้ทองชัดๆเถอะ แต่ผมว่าน่าจะส่งเค้านะ

งานหนึ่งของสมาคมฯที่ปรากฏออกมาในสายตาของสมาชิกที่ห่างไกล ก็คือ โครงการร้านยาเพื่อผู้บริโภค (นี่ผมพูดเอง) เห็นน้องๆเภสัชบ้านนอกบ่นให้ฟังนะครับ ไม่เว้นแม้แต่ ยโสธร พิษณุโลก ไม่เห็นขึ้นรูปหน้าตัวเอง และรูปร้านของตัวเองเลย เห็นเอาเฉพาะร้านใน กทม เภสัชกรชุมชนบ้านนอก น้อยใจ แล้ว นายกคนใหม่เข็นๆหน่อย

2. เรื่องต่อไป เป็นของ ภญ. จู ( ศิริรัตน์ ตันปิชาติ ) โครงการเภสัชกรเยี่ยมบ้าน เห็นบอกว่าเปิดรับ มีงบให้ มีการอบรมให้ ร้านยาไหนสนใจ ติดต่อไปได้นะครับ เห็นบอกว่า อยากได้สัก 50 ร้าน

3. เรื่องต่อไป เป็นเรื่อง Price กับร้านยา เป็น หัวข้อการบรรยายหนึ่ง ที่สมาคมฯ Add เข้ามา โดยเห็นว่า ตลอดเวลาที่สมาคมจัดประชุมวิชาการ เนื้อหาที่มาบรรยาย จะเน้นไปกับความรู้ทางคลินิก ความรู้ทางเภสัชภัณฑ์ใหม่ๆ แต่ความรู้ด้านการพัฒนาในร้านยา ยังขาดไป

เนื้อหาที่บรรยาย วิทยากร ดึงมาจากงานวิจัยที่เคยทำ ทั้งจากต่างประเทศ และไทย ฟังแล้วก็ได้ข้อคิดเพิ่มเติม พร้อมทั้งฉายวิดีโอของร้านยาสมัยใหม่ในต่างประเทศให้ชม

สิ่งหนึ่งที่ผู้บรรยายให้วิเคราะห์สถานการณ์ของร้านตัวเราเองตลอดเวลา ว่า มีเหตุการณ์ ดังนี้ หรือไม่

1. มีร้านยาเภสัชใหม่ มาเปิดร้านใกล้ร้านเรา หรือ ไม่

2. ลูกค้าที่มา มีแต่หน้าเก่าๆ หน้าใหม่ๆ ไม่ค่อยมี.ใช่ไหม

ถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด จำเป็นต้อง Take all into Consideration ได้แล้ว

การทำ Remodel อาจต้องทำบ้าง เหมือนการเปลี่ยนมือถือ
เหตุผลใดลูกค้าที่มาซื้อยาถึงกลับมาร้านเดิม ต้องพิจารณา
การ Built ชื่อเสียงจะต้องทำอย่างไร
Popular Brand กับ Different Brand มีผลหรือไม่
Service ที่ดีควรทำอย่างไร............มีหลายเรื่อง แต่ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่อง Price
( พอฟังการบรรยายเรื่องนี้ ผมกลับมาร้านร่วมบ่ายสองครึ่ง กลับมา Minor Remodel นิดๆที่ร้าน วิชามันร้อน นี่ไง กระทู้นี้ ก็ Remodel ใช่ไหมล่ะ)

4. เรื่องต่อไป เป็นเรื่อง เหา แพทย์หญิง ที่ รพ จุฬา มาบรรยาย ฟังเรื่องนี้เสร็จ กลับมาร้าน คิดว่าว่างๆ จะทำใบความรู้เรื่องเหา แจกเหมือนกัน ( ใบความรู้เก่าที่เคยนำมาเป็นตัวอย่าง ถ้า Save Image ไป ภาพไม่ชัด E Mail มาขอได้ จะส่งเป็น Word ให้ คงชัดกว่า )

ปัญหาของเด็กนักเรียนบ้านเรา สิ่งหนึ่ง เวลาเปิดเทอมใหม่ๆ จะมาซื้อยาฆ่าเหา บ้านเราตัวขายดีและถูก คือ Hexin ตัวยา Gamma Benzene Hexachloride 1 % ปรากฏว่ายาตัวนี้ WHO ไม่แนะนำ และ มี Paper ที่เด็กใช้แล้วชัก ( ก็ไม่รู้นะว่ามากน้อยขนาดไหน แต่บ้านเราใช้กันตรึม พอดีมีคนถาม วิทยากรตอบ ก็มาเล่าตามนี้ )

ส่วนอีกตัวที่มีในบ้านเรา Lindane 1 % WHO ก็ขอให้ยกเลิก การใช้กำมะถัน 3 - 6 % ใน Petrolatum กลิ่นแรง ติดตัว ไม่นิยม

ยาฆ่าเหา Malathion เป็นตัวหนึ่งที่ WHO แนะนำ ฆ่าได้ทั้ง ตัว และ ไข่ บริษัท Hoe ผลิตและนำเข้ามาขายจากมาเลเซีย เป็น Shampoo ชื่อ A-Lices Shampoo ติดราคา 99 บาท / 30 ml. ขายในงาน 65 บาท

การใช้ ยารักษา จำเป็นต้องรู้วงจรชีวิตของมัน เพราะหลังจากฆ่ามันแล้ว ต้องใช้ซ้ำ ตามวงจรออกจากไข่ของมันอีกรอบ เพราะฉะนั้น การใช้ น้ำส้มสายชูผสมน้ำ 1 : 1 หมักไว้ 10 นาที และสางออก ทั้ง ไข่ และ ตัว จึงเป็นสิ่งจำเป็น

สงสัยต้องขายทั้งยาฆ่าเหา และขายหวีสางด้วยซะแล้ว

ฟังการบรรยาย ผมเพิ่งจะรู้ว่า เหา มันหยุดหายใจได้สักพัก การใช้ยา วิทยากร จึงแนะนำให้ใช้ตอนผมแห้ง จะดีกว่า ผมเปียก

4. Ezema แพทย์ โรคผิวหนัง รพ.รามคำแหง มาบรรยาย จุดที่เราควรรู้ถึงสาเหตุ และการแยกให้ออกจากเชื้อรา

Ezema ขอบเขตจะไม่ชัดเจน มักเป็นเรื้อรัง ผ่านการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อรามาแล้วจากร้านยาแล้วไม่หาย
( เชื้อราขอบชัด ตรงกลางจางกว่าที่ขอบ )

Ezema จะมีตัวกระตุ้น พบในเด็กมาก มีหลายชนิด เช่น
Atopic Dermatitis แพ้สัมผัส ถ้าเป็นเด็กมักเป็นที่แก้ม รอบปาก แพ้ฝุ่น แพ้เชื้อรา
Seborrheic ezema เกิดที่ต่อมไขมัน สะเก็ดเหลืองๆ มันๆ ลอกๆ
Contact cezema ผู้ใหญ่ก็อาจแพ้แหวน Nickle
Lichen Simplex Chronicus พวกโดนยุงกัด และเกา ถ้าดูที่ผิวหนัง ลายเส้นจะชัด
Stasis dermatitis เส้นเลือดทีขาแดงมาก มีสะเก็ดทีขอบ มักจะตกใจนึกว่าติดเชื้อ แต่ดูยาก
Dyshydrotic eczema พบบ่อยมาร้านยา เรียกอีกอย่างว่า หิดตะมอย เป็นตุ่มน้ำ กระจาย คัน ถ้าตุ่มน้ำเริมจะติดๆกัน และ ถ้าหิดก็มักจะอยู่ที่ซอกๆ ต้องแยกให้ออก


การรักษา นอกจาก ใช้ Tropical Steroid คู่กับ Antihistamine แล้ว การใช้ Moisturizer ก็จำเป็น เพราะ Ezema ถ้าเป็นมาก จะทำให้ Barrier ของผิวหนังเสียไป Humidity เสียไป เพราะฉะนั้น Moisturizer ที่มีคุณสมบัติ Humactant จะให้ความชุ่มชื้น และได้ผลการรักษาที่ดีกว่า Moisturizer ที่เป็น Emollent หรือ Occlusive ( Ellgy h2o ของ บริษัท Hoe มาแนะนำว่าให้ผลดีในการรักษา Ezema )

5. เรื่องสุดท้าย Aphthous Ulcer บ้านเรา Kenalog เลิกขายไปแล้ว Orrepaste เป็นของ Hoe มาเลเซีย นำเข้ามาขาย ของเขาบอกว่า Oral base ของเขาดีกว่าเป็น Sodium polycrylate เคลือบเกาะทำให้ Triamcinolone ดูดซึมที่แผลและออกฤทธิ์ได้ดีกว่า ราคา 47 บาท ในงาน วิทยากร แพทย์หญิงจาก รพ ภูมิพล

ครับ ก็จบแบบง่ายๆ ไม่วิชาการนัก นี่ถือว่า ผมมาทบทวน หลังจากไปฟังบรรยายมา และมาเล่าสู่กันฟัง ให้น้องๆเภสัชกรชุมชน ที่อยู่ไกลๆ อ่านเล่นๆ .............. สิ่งไหน เป็นประโยชน์มั่ง ไม่เป็นมั่ง เพ้อเจ้อไปบ้าง ก็มาเล่า มาแชร์ไอเดียร์ ให้ฟัง

สุดท้าย อาหาร กลางวัน ผมน่ะ ไม่ค่อยทานมากหลอกครับ กลัวคลอเรสตอรอลสูง แต่ก็อดไปตักไอศครีมตามน้องๆเขาไม่ได้ (น้องๆเขาพาไปตัก) ยังเป็นเด็กอยู่ ก็เลือกทานครับ แต่เก็บด้วยผลไม้ อิ่มกลับมาร้าน มาเปิดร้านต่อ............ช่วงทำเงินครับ เย็นๆ

สวัสดี

Sigkaman
แนบไฟล์
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 01.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 02.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 03.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 04.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 05.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 06.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 07.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 08.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 09.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 10.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 11.JPG
540605 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน 12.JPG
A-Lices Shampoo.JPG
A-Lices Shampoo.JPG (16.76 KiB) เปิดดู 47044 ครั้ง
Ezcema.JPG
Ellgy h2o.JPG
Ellgy h2o.JPG (9.49 KiB) เปิดดู 47044 ครั้ง
Orrepaste.JPG
Orrepaste.JPG (6.27 KiB) เปิดดู 47044 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 09 มิ.ย. 2011, 17:51

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable,
You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

วันก่อนผมเล่าถึงการไปฟังการบรรยายของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีอยู่เรื่องหนึ่ง คือ เรื่อง เหา

ผมสำรวจดูพบว่า บ้านเราผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้อีกตัว คือ Carbaryl 0.6 % ตัวนี้มี ผลข้างเคียง Neurotoxic ปานกลาง เวลาใช้ต้องระวัง หนังหัวที่ถลอก เพราะยาดูดซึมเข้าผิวหนังได้ อย่าให้ยาเข้าตา จะระคายเคือง และ ควรใช้ถุงมือ เวลาจำหน่าย แนะนำให้ลูกค้าอ่านใบแทรกด้วย

วันนี้จะขอพูดถึง หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย 100 % โครงการนี้เป็นของ สภาเภสัชกรรม เชิญชวนหน่วยงานต่างๆและจะมอบรางวัลในวันที่ 26 มิถุนายนนี้

คำว่าหน่วยงาน ผมเข้าใจว่า คงไม่เว้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เอาล่ะผมขอแสดงความคิดเห็นสักหน่อยว่า ผมคาดหวัง และ คิดเห็นอย่างไร

ผมเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการเชิงรุกที่ดีทางหนึ่ง แบบบัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น อาจจะไม่ทันใจ แต่ก็ดีครับในระยะเริ่มต้น ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ค่อยๆรุก แต่อย่าถอยนะครับ.........

คราวนี้ มาดูว่าหน่วยงานใด ควรได้รับรางวัลบ้าง ซึ่งผมคงคอยดูผลการประกาศรายชื่อในวันนั้น เพราะผมคาดหวังว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรมากๆ ตามลำดับ ควรจะได้รับรางวัลตามๆกันมา

ครับ หน่วยงานแรก คือ สภาเภสัชกรรม กระผมขออนุญาตละลาบละล้วง ล่วงเกินเบื้องสูง เพราะสภาเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานที่ออกโครงการนี้มา ถึงแม้จะมีหลายท่านในสภาที่ไม่ใช่เภสัช ก็นับเฉพาะเภสัช คิดว่าคงผ่านฉลุย

หน่วยงานต่อไป สมาคมทางวิชาชีพต่างๆ เช่น สมาคมเภสัชกรรมชุมชน สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นต้น

อันดับต่อไป น่าจะเป็นคณะเภสัชต่างๆทุกมหาวิทยาลัย นอกจากคณบดีทุกท่านที่เป็นกรรมการสภาฯ อยู่แล้ว ท่านน่าจะชักนำหรือผลักดันให้หน่วยงานของท่าน ไดรับรางวัล หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย 100 % และท่านก็สอนจรรยาบรร และ วิชาเภสัชกรรมชุมชนกันอยู่แล้ว

ต่อไป ควรเป็นหน่วยงานที่มีเภสัช ทำงานในส่วนกลาง เช่น แต่ละ กอง ใน อย. องค์การเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ของ กทม เป็นต้น

ต่อไป หน่วยงานที่มีเภสัชทำงานในส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น สสจ หรือ โรงพยาบาล ผมคาดหวัง หน่วยงานที่กรรมการสภาเภสัชกรรม แต่ละท่านทำงานอยู่ครับ ยกตัวอย่าง สสจ สมุทรสงคราม โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร น่าจะนำร่อง

ครับ ผมคงเพียงแต่คาดหวัง แต่ก็รอดูวันที่ 26 มิถุนายนนี้ ก็แล้วกันว่า มีหน่วยงานใดได้รับบ้าง?..จะมาเล่าในภายหลัง

เรื่องต่อไปที่ผมจะพูดถึง โปรแกรมทางการแพทย์ ของ Skyscape เภสัชรุ่นใหม่ ส่วนมากจะรู้จัก เพราะเก่งเรื่อง เทคโนโลยี ไม่ว่ามือถือ หรือ คอมพิวเตอร์

ผมเคยเขียน ลง กระทู้ว่า มีโปรแกรมมือถือด้านยาติดตัวไว้ อุ่นใจ แต่ก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรไปมากนัก คงต้องปรารถก่อนว่า ของของเขามีลิขสิทธิ์นะ

ผมน่ะ ไม่ส่งเสริมให้ทำผิดกฎหมายนะ แต่อันไหนที่เป็นประโยชน์กับเภสัชกรชุมชน ก็มาเล่าให้ฟัง ส่วนจะทำ หรือ ไม่ทำคุณตัดสินใจเอง และทำเอง ผมไม่เกี่ยว

ครับ มีตำราหนังสือ หลายเล่ม ที่เป็นทั้ง References ที่เรารูจักดี เราอยากได้มาลงโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์เราใช่ไหมล่ะ แต่มันแพงหลายดอลลาร์ สำหรับเภสัชกรชุมชนบ้านนอกอย่างเราๆ

ปกติ ตำรา Edition เก่าๆ ถ้าโชคดีก็เป็นของใหม่ เรา Download โดยตรงได้ เป็น pdf หรือ จะ Download ผ่าน Torrent คิดว่าผมเคยแนะหนังสือไปหลายเล่มในช่วงที่ผ่านมา

การเปิดค้นหา รายละเอียดของยาแต่ละตัว เราสามารถพิมพ์ใน Google ให้มันพาไป แต่เราก็ต้องค้นข้อมูลหลายๆทางมาประกอบใช่ไหมล่ะ

การมีโปรแกรมที่มีตำราในมือถือ ก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าอยู่กับที่ เช่น อยู่กับร้านตลอดเวลา เห็นทีจะลงในคอมพิวเตอร์อีกจุดหนึ่ง จะดูง่ายกว่า ตัวใหญ่กว่า คนสูงไว สายตายาวอย่างผม ชอบเอามากๆ

ครับสุดท้าย ผมเอารูปมาดู และคุณก็ใช้ความสามารถของคุณ ไล่ไปเรื่อยๆ ผมเอาตัวอย่าง และ แหล่งที่ได้มาซึ่ง Cracked หรือ Keygen มาให้ดู เท่านั้นนะครับ

คุณก็ต้องลง Keygen นั้นก่อน ไม่ว่า จะเป็นแบบมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ และ ไป Login ด้วย Account ของคุณเองที่ Skyscape และเลือกรายการตำราที่คุณสนใจ แต่ก็เลือกลงที่เป็น Trial เท่านั้น Keygen ของคุณก็จะทำให้มัน Long Life เอง

ครับ สิ่งละอันพันละน้อย มาแชร์ให้เป็นประโยชน์กับเภสัชกรชุมชนบ้านนอกที่วันๆอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับ

ปล. ขอแถมตัวอย่าง ใบความรู้ มาเพิ่มเติมครับ

Sigkaman
แนบไฟล์
จดหมายเชิญชวนหน่วยงานไม่แขวนป้าย 01.JPG
จดหมายเชิญชวนหน่วยงานไม่แขวนป้าย 02.JPG
Skyscape Cracked for Pocket PC and Desktop PC.JPG
Skyscape Product Update.JPG
Skyscape 00.JPG
Skyscape 00.JPG (2.66 KiB) เปิดดู 47007 ครั้ง
Skyscape 01.JPG
Skyscape Update.JPG
Skyscape Medalert.JPG
Skyscape A to Z Drug.JPG
Skyscape Drug Guide for Physicians.JPG
Skyscape Drug Interaction Facts.JPG
Skyscape Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology.JPG
Skyscape Nursing Drug Handbook 2011.JPG
ใบความรู้ 20 เหา.JPG
ใบความรู้ 20 เหา.JPG (22.67 KiB) เปิดดู 47007 ครั้ง
ใบความรู้ 21 ริดสีดวง.JPG
ใบความรู้ 21 ริดสีดวง.JPG (23.11 KiB) เปิดดู 47007 ครั้ง
ใบความรู้ 21 โรคกระเพาะ.JPG
ใบความรู้ 21 โรคกระเพาะ.JPG (23.4 KiB) เปิดดู 47007 ครั้ง
ใบความรู้ 22 เสียงแหบ.JPG
ใบความรู้ 22 เสียงแหบ.JPG (22.16 KiB) เปิดดู 47007 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 16 มิ.ย. 2011, 12:20

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different and knowledge upgradable,
You will be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ช่วงนี้เป็นเทศกาลเลือกตั้ง วันๆดูแต่ข่าวคราวด้านการเมือง เดี๋ยวนี้จะดูแต่สื่อ 6 ช่อง ปกติ คงจะไม่พอแล้วครับ ผมดูหลากหลายช่องผ่านเคเบิลทีวี ทำให้ความคิดหลากหลาย โดยเฉพาะข้อวิเคราะห์วิจารณ์ของผู้รู้หลายๆด้าน

ปกติ หลังจากเปิดร้าน ผมจะดูหรือฟัง ช่อง 3 และตามด้วย ช่อง Nation ตามด้วยฟังอาจารย์วีระ เงินทองต้องรู้ ช่องวิทยุ Nation ผ่านทาง Internet ชอบฟังการวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อเสริมไอเดียร์

เช้าๆระหว่างที่ดู หรือ ฟัง ทีวี ก็จะจิบกาแฟ นั่งสบายๆในห้องแอร์ มองดูสวนหย่อมหน้าร้าน ดูทิวทัศน์ของกิจกรรมผู้คนหน้าร้าน ไม่ว่าจะไปทำงาน จะไปส่งลูก โดยเฉพาะ Rush Hour เลยเวลานั้น ผมก็จะหยิบเอกสาร วารสารต่างๆที่ได้รับมา มานั่งอ่าน แบบเอกเขนก รอลูกค้า

ครับ ตอนนี้ วารสาร เอกสาร อะไรบ้าง ที่เภสัชกรชุมชน ได้รับมาอ่าน ส่งตรงถึงร้าน ครับดูตามนะครับ ดูแบบ Pharmacy Cover เหมือน Diary Cover ของช่อง Voice TV เขาก็แล้วกัน

Pharmacy Time พค ? มิย 54 ขึ้นปก ? บทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพไทย ? นี่คือ Trend ลองไปอ่านดูนะครับ

วารสาร เภสัชกรรมชุมชน เมย 54 ? เภสัชกรกับ.....การส่งเสริมงดดื่มเหล้า ? เป็นเล่มแรกที่สมาคมเปิดตัว คณะกรรมการชุดใหม่

วารสาร สภาเภสัชกรรม มค ? มีค 54 ? สัปดาห์เภสัช 2554 บันทึกยา รักษาต่อเนื่อง ลดปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ?

MIMS Pharmacy 2011 ออกรูปโฉมใหม่

ครับ ผมเอารูปเอาหน้าตาเพียง ฉาบฉวยมาให้ดู เพื่อจะบอกว่า ในแวดวงเภสัชกรรมชุมชน ข่าวสาร และ ข้อมูลที่ส่งตรงถึงคุณ มันมีอะไรบ้างที่คุณ ควรรู้ ควรได้รับ ส่วนรายละเอียด คุณก็เลือกอ่านเองตามอัธยาศัย เหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ นั่นล่ะครับ ( จะได้ไม่หลังเขาไงล่ะครับ )

เรื่องต่อไปที่อยากพูดคุยแบบเบาๆ ไม่เครียดเหมือนการเมือง ก็มีนิดหน่อย แล้วเราไปลุ้นการเลือกตั้งกันต่อ ครับ

อยากถามคุณๆเภสัชกรชุมชน อยู่ร้านยาทุกๆวัน คุณมี Time Table กันรึเปล่าครับ

ผมเล่าหรือแชร์ไอเดียร์ของผมให้ฟังดั่งนี้ ในอาทิตย์หนึ่ง Time Table ของผม คือ

ทำบัญชียาตามกฎหมายทุกวันศุกร์ เพราะมันลงตัวสำหรับผม

ต่อครับ ทุกวันจันทร์ ผมจะจัดร้านครับ เช่น Update Expired Tag ที่ Shelf ทุกรายการครับ รวมถึง เติมเต็มสินค้า แกะกล่อง ตัดกล่อง เปิดแยก Shrinked Film สินค้า นำมาวางตำแหน่งรอหยิบขาย

อันนี้ ทุกเช้าครับ ตรวจเช็คอุณหภูมิ ลงบันทึกอุณหภูมิตู้เย็น

ต่อนะครับ การสั่งยาของผมจะช่วงทุกวันพุธ กรณียี่ปั๊ว 3 จ้าว ส่งทุกอาทิตย์ ผมจะตรวจการ Reorder Stock และปรับแต่ง Minimum Stock ของสินค้าในโปรแกรมร้านยา ดูสินค้าแต่ละรายการที่จะสั่ง ตามเหตุการณ์ สถานการณ์ของร้าน ดูว่าควรสต๊อกสักเท่าไรดีจึงเหมาะสม ทำทุกวันพุธครับ

ต่อจากนี้ ช่วงเวลาที่นำยาเข้าร้าน นอกจากการตรวจสอบปกติ จด Lot No วันหมดอายุ ก่อนนำเข้าในโปรแกรม ผมจะตรวจ Stocked On Hand จริงๆว่าถูกต้องและแก้ไขเลย รวมถึง ดูราคาขึ้นๆลงๆ สั่งให้โปรแกรม Reorder ของ ชนิดนั้นไปที่ Supplier ที่ถูก ก็ปรับแต่งแต่ละ Item ก็ตอนนี้ ถ้าสินค้าที่ Stock In บ่อย เราดูวันนำสินค้าเข้า ถ้าไม่นาน แสดงว่า เพิ่งตรวจสอบ อาจผ่านไปได้เลย ถือว่าเป็นการ Check Stock ทีละตัวย่อยๆก็ตรงนี้

ครับ Time Table ของผมต่อไป คือ Check Stock ใหญ่ ปีละครั้ง ล้างแอร์ ก็ปีละครั้ง

พอจะเห็นไอเดียร์ไหมครับว่า Time Table ของเภสัชกรชุมชนนั้นควรเป็นอย่างไร และถ้าคุณทำ Check List ของ Time Table ไว้คุณก็จะวางแผนการบริหารจัดการในร้านคุณได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ครับ ช่วงนี้ กิจกรรมในร้าน ก็คงดำเนินต่อไป แต่ สิ่งที่มาดึงความคิดความอ่านไป คงไม่เว้นเรื่อง การเลือกตั้ง

คงคุยแบบเบาๆนะครับ วันนี้ ( แนบ ใบความรู้ มาให้ดูเป็นไอเดียร์ต่อ เช่นเคย นะครับ )

Sigkaman
แนบไฟล์
ฟาร์มาไทม์ พค - มิย 54.JPG
วารสาร เภสัชกรรมชุมชน เมย 54.JPG
วารสาร สภาเภสัชกรรม มค - มีค 54.JPG
ใบความรู้ 24 ตารางการพัฒนาของเด็ก 1 เดือน - 1 ปี.JPG
ใบความรู้ 24 ตารางการพัฒนาของเด็ก 1 เดือน - 1 ปี.JPG (22.3 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ใบความรู้ 25 ตารางการพัฒนาของเด็ก 1 ปี - 6 ปี.JPG
ใบความรู้ 25 ตารางการพัฒนาของเด็ก 1 ปี - 6 ปี.JPG (22.99 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ใบความรู้ 26 กราฟน้ำหนักเด็กเมื่อเทียบกับอายุ.JPG
ใบความรู้ 26 กราฟน้ำหนักเด็กเมื่อเทียบกับอายุ.JPG (18.25 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ใบความรู้ 27 ปวดหลัง.JPG
ใบความรู้ 27 ปวดหลัง.JPG (21.39 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ใบความรู้ 28 การวัดความอ้วน.JPG
ใบความรู้ 28 การวัดความอ้วน.JPG (20.68 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ใบความรู้ 29 แผลเป็น.JPG
ใบความรู้ 29 แผลเป็น.JPG (24.45 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ใบความรู้ 30 ลมพิษ.JPG
ใบความรู้ 30 ลมพิษ.JPG (21.05 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ใบความรู้ 31 ท้องเสีย ท้องร่วง.JPG
ใบความรู้ 31 ท้องเสีย ท้องร่วง.JPG (24.41 KiB) เปิดดู 46958 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 17 มิ.ย. 2011, 16:40

[color=#0040FF]กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียน
แนบไฟล์
สมุดบันทึกยา สภาเภสัชกรรม.JPG
สมุดสุขภาพและการใช้ยา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา การใช้งาน 01.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา การใช้งาน 02.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา การใช้งาน 03.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา Blank.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา 01.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา 02.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา 03.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา 04.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา 05.JPG
สมุดบันทึก การได้รับยา 06.JPG
ข่าวสารด้านยาและสุขภาพ.JPG
จดหมายข่าว ศูนย์รวบรมปัญหาคุณภาพยา.JPG
540703 ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน.JPG
540731 ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 21 มิ.ย. 2011, 11:24

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
75. ประเภทของเภสัชกรชุมชน
77. สมุดบันทึก การได้รับยา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

สวัสดี เภสัชกรชุมชน ชั้น 1 ชั้น 2 แต่ไม่สวัสดี กับ เภสัชกรชุมชน ชั้น 3 และ เภสัชกรแขวนป้าย เพราะคุณทำลายวิชาชีพนะครับ...........ฮะแฮ่ม

วันนี้จะมาเล่า การไปฟังบรรยาย เรื่อง การบริบารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัช จุฬา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิย ที่ผ่านมา

งานนี้ไม่ใช่มาเลคเช่อร์ แต่มาเล่าสู่กันฟังนะครับ งวดนี้ ถ่ายรูปมาให้ดูมากหน่อย ดูตามไปก็แล้วกัน

สมัยก่อนผมเคยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ British Council ก็มักจะไปแอบจอดรถที่คณะเภสัช จุฬา ประจำ นานหลายปีมากแล้ว เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป การไปจอดรถก็เข้มงวดขึ้น ตามตึกอาคารก็มีการจ้าง รปภ มาดูแล

พอพูดถึง ต้องทำรายงานหลังการไปร่วมประชุม ตอนที่ผมทำงานราชการก็มักจะโดนบ่อย และผมก็ชอบไปฟังบรรยายอีกต่างหาก ก็มีหลายคราวที่ถูกใช้งานให้ไปเป็นตัวแทนผู้ใหญ่

ไปแทน ก็คือหมายความว่า ไปเป็นตัวเป็น ตัวตายแทนท่าน คือ บางเรื่อง ท่านก็ไม่อยากไป มีปัญหาที่ท่านไม่อยากไปโดนโจมตี ก็เลยสุดท้าย มาลงที่ผม ไม่ว่าจะไปออกรายการทีวี หรือ ไปเป็นตัวแทนหน่วยงาน ไปบรรยายในต่างประเทศ

เพราะฉะนั้นเวลาประเมินความดีความชอบของผม จะได้สองขั้นก็เป็นเรื่องนี้ที่ท่านให้เหตุผล ส่วนงานประจำ ทำดีแค่ไหน ผลงานไม่โดดเด่น...........ครับ

นี่ไงครับ ผมถึงบอกได้เลยครับ คุณจะก้าวหน้าทางราชการ ต้องทำงานตามที่นายสั่ง เป็นสำคัญครับ งาน Routine ทำดีเท่าไหร่ ก็ไม่โดดเด่น หลอกครับ?..ความดีความชอบ จะไม่ค่อยได้รับอีกด้วย

กลับมาเรื่องเก่า ผมไปถึงเช้า ออกจากบ้านที่ลูกอยู่ ที่นครปฐม ไปถึงคณะเภสัช จุฬา ร่วม 1 ชม ได้ ขึ้นไปชั้น 10 ของอาคารนวัตกรรม ชั้นบนวิวดีครับ ถ่ายรูปมาให้ดู ทั้งด้านใน จุฬา และอีกด้าน รถไฟฟ้ากำลังวิ่วเชียว

การบรรยายมี 4 เรื่องหลัก

เรื่องที่ 1 การดำเนินงานด้านบริบารในผู้ป่วยเบาหวานของร้าน ส่งเสริมเภสัช ปทุมธานี บรรยายโดย ภก.วิรัตน์ เมเลืองนนท์ รายละเอียดเป็นเนื้อหาที่ทำจริง มาเล่าประสบการณ์ พร้อมทั้งแจกเอกสารที่ทางร้านได้ทำให้ผู้มาประชุม ดูตัวอย่างไปตามรูปนะครับ........คงไม่ลงลึกมาก งานนี้ขอตบมือให้ ภก. วิรัตน์ ที่ทำจริง และมุ่งมั่น ได้ดีมาก

เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องความดันโลหิตสูง อาจารย์ รศ.ภญ.สาริณีย์ กฤติยานันต์ อาจารย์มาเล่าประสบการณ์ที่พบเจอในร้านยา โอสถศาลา ของคณะฯ แต่การบรรยาย คล้ายๆเหมือนตอนเรียนหนังสือ ผมเกือบจะเคลิ้มหลายหน

ระหว่างรอ เรื่องที่ 3 ได้เวลาเที่ยง แจกข้าวกล่องทานในห้องประชุมเลย Sponser โดย บริษัท Millimed เห็นข้าวกล่อง นึกถึงเวลาไปเชียงใหม่ โดย รถไฟ Sprinter ได้กินข้าวกล่องในรถไฟอุ่นๆ กำลังหิว อร่อยจัง

เรื่องที่ 3 เรื่อง Glucosamine บรรยายโดย อ.อำนวย ซึ่งเดิมอาจารย์สอนที่ รามาธิบดี ภาควิชาเภสัชวิทยา แต่ท่านเกษียณแล้ว สรุปแบบง่ายๆให้ฟังว่า

Glucosamine ถึงแม้จะแบน เบิกไม่ได้ เหตุผล ที่คนอื่นไม่รู้ คือว่า

Glucosamine นั้น สลายตัวง่าย ผลึกที่เป็นรูปเข็มเท่านั้นที่ออกฤทธิ์ ที่ขายอยู่มีหลาย Form บางยี่ห้อใช้แล้ว จึงไม่ได้ผล ตรวจสอบได้จากดู Angle Rotation หรือ ส่องกล้องจุลทรรศน์

จำเป็นต้องทาน 1500 mg/day ต้องเป็น Sulfate เท่านั้น รูปแบบอื่นไม่ได้ผล

ถ้าทาน Glucosamine กับ Para มันจะดึง Sulfate ออก และเวลาทาน ต้องให้ตัว Sulfate ดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ด้วย เพราะ Sulfate จะเป็นตัวที่ไปทำ Bridge

ในการนี้ต้องมี G6PS เอนไซม์ ถ้าไม่มี หรือมีน้อย ผลลดลง โดยเฉพาะ สตรีวัยทอง เกี่ยวกับฮอร์โมน

การทาน NSAID ร่วมกับ Glucosamine ต้องอย่าทานนาน หายแล้วต้องเลิก เพราะ NSAID ไป Block G6PS

เรื่องที่ 4 เรื่องสุดท้าย เรื่อง การออกกำลังกาย ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง บรรยาย โดย ผศ. ดร. เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ คณะบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬา ดูภาพไปตามนั้นนะครับ

อาจาย์บรรยายถึง น้ำหนักที่เหมาะสม ประโยชน์ของการออกกำลังกาย หลักการออกกำลังกายที่เหมาะสม คุณดูตามภาพ ก็สรุปแบบง่ายๆ ตามนั้นครับ

แหมรายงานการประชุมผม สั้นจริงๆนะครับ ถ้าสนใจ ขอบอกว่า ต้องไปเองครับ ไม่มีใครเขามาป้อนให้ทั้งหมดหลอกครับ มาเล่าแค่นี้ ก็ไม่มีใครเขาทำอยู่แล้ว.........แฮ่ม?..( เสือกทำเอง )

ครับ ผมไปฟังบรรยายวันอาทิตย์ เมื่อวานวันจันทร์ ผมกลัวหัวใจผม จะไม่ค่อยจะเข้มแข็ง กลัวสาวๆ เดี๋ยวมันจะหวั่นไหวง่าย เลยให้หลาน เอาเครื่องออกกำลังกายที่บ้าน เป็นลู่วิ่งไฟฟ้า ของ Horison มาไว้ที่ร้าน

เพราะลู่วิ่งไฟฟ้า อยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้ใช้งาน กลับไปบ้าน ทานข้าวค่ำ ดูทีวี ขี้เกียรติ สักพักอาบน้ำ ก็นอน หลับเป็นตาย ทุกวัน แถมเช้าๆก็เร่งรีบ

เมื่อวานก็เลยสเดิปเป็นวันแรก ร้านผมจะมีคนน้อย ช่วงบ่ายสอง บ่ายสาม ก็วิ่งสักหน่อย เอาเป็นวันละหนึ่งชั่วโมง ก็ได้เหงื่อแล้ว ไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็น จิ้งจก ตัวซีด พุงป่อง อยู่ร้านบ่ายๆ จะได้ไม่ง่วงนอนไง

นี่แหละข้อดีของการอยู่ร้าน จะทำอะไรก็ได้ ชีวิตเป็นของเราเองครับ

แค่นี้ครับ สวัสดี

Sigkaman
แนบไฟล์
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 01.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 02.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 03.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 04.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 05.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 05-1.jpg
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 06.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 07.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 08.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 09.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 10.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 11.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 12.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 13.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 14.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 15.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 16.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 17.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 18.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 19.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 20.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 21.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 22.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 23.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 24.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 25.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 26.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 27.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 28.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 29.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 30.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 31.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 32.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 33.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 33.JPG (17.47 KiB) เปิดดู 46913 ครั้ง
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 34.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 35.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 36.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 37.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 38.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 39.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 40.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 41.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 42.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 43.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 44.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 45.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 46.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 47.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 48.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 49.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 50.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 51.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 52.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 53.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 54.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 55.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 56.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 57.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 57-1.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 58.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 59.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 60.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 61.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 62.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 63.JPG
ประชุมวิชาการเภสัชจุฬา 64.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 28 มิ.ย. 2011, 09:53

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
75. ประเภทของเภสัชกรชุมชน
77. สมุดบันทึก การได้รับยา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
78. การบริบารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัช จุฬา วันอาทิตย์ที่ 19 มิย 2554
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ช่วงนี้แต่งตัว ไปฟังการบรรยายวิชาการบ่อยหน่อยครับ เหมือนเดิมครับ วันนี้มาเล่าพร้อมภาพ งาน ประชุมวิชาการ และ การพัมนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ โรงแรมเรดิสัน พระรามเก้า กทม ที่เดิม

หมายกำหนดการมี เช้า ถึง บ่าย ผมกลับถึงร้าน ร่วมห้าโมงเย็น เลิกงาน สี่โมงกว่า

งานนี้ ดูรูป ก็คุ้ม แล้วครับ มีรูป บรรยากาศในงาน ภาพสไลด์ที่ฉาย ภาพโปสเตอร์ที่จัดแสดง รายละเอียดหนังสือที่แจก ก็ดูเอาเอง รายละเอียดผมคงพูดไม่มากนะครับ

เริ่มเปิดงาน พิธีกร อ.มังกร และ......ฝ่ายหญิง มีพื่กิตติ รายงานต่อ นายกสภาเภสัชกรรม

อ.ธิดา เล่าให้ฟังถึงที่มาของการจัดงานวันนี้ เพราะเป็นวันเกิดของสภาเภสัชกรรม

ปีนี้ จัดงาน สัปดาห์เภสัช ในหัวข้อ เรื่อง ? บันทึกยา รักษาต่อเนื่อง ลดปัญหาเรื่องยา ปรึกษาเภสัชกร ?

การแจกจ่ายสื่อ สิ่งพิมพ์ งานสัปดาห์เภสัช มี โรงพยาบาล 32 แห่ง ร้านยา 23 ร้าน หนึ่งในสามเป็น กทม คณะเภสัช 10 คณะ สสจ 10 จังหวัด

หัวข้อที่นายกสภาบรรยาย คือ Family Pharmacists in Connecting Care from Hospital to Home. Concept and Rationale. นี่ คือ Trend ต่อไปของเภสัชกรชุมชนนะครับ

หลังจากจบการบรรยาย มีพิธีมอบรางวัลให้กับหน่วยงานปลอดการแขวนป้าย ปีนี้มี 8 หน่วยงาน

ที่เป็น คณะเภสัช มีอยู่ที่เดียว คือ คณะเภสัช ม.มหาสารคาม ขอตบมือดังๆให้ครับ

สสจ มี 2 ที่ คือ จังหวัด สมุทรสงคราม และ จังหวัด ปัตตานี ขอตบมือดังๆให้เช่นกันครับ

ที่เหลือ เป็นโรงพยาบาล เช่น
รพ จิตเวช นครพนม
รพ ปง พเยา
รพ ยุพราชสายบุรี
รพ ไม้แก่น ปัตตานี
ผมจดไม่ทัน จำมาได้แค่นี้ครับ

หน่วยงานปลอดการแขวนป้าย คงจะขยายวงกว้างออกไป และ คงจะแจกทุกปี ทุกงาน ผมหวังอย่างนั้น

ถึงแม้งานนี้ ผมอาจจะดูผิดหวังไปบ้าง เพราะมีแค่ 7 แห่ง นึกว่าน่าจะเริ่มต้น สัก 20 เอาเถอะ เป็นการเริ่มต้นที่ดี

กรณี คณะเภสัช มีอยู่ที่เดียว คือ คณะเภสัช ม.มหาสารคาม ผมขอยกนิ้วให้จริงๆ แสดงว่า คณะเภสัช ม.มหาสารคาม มี จรรยาภิบาลทางวิชาชีพเภสัชที่ดีเอามากๆ อยากให้ ศนภท หรือ สโมสรคณะเภสัช ทุกมหาวิทยาลัยเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ควรรับลูกไป รณรงค์ให้คณะของตนเองได้รับรางวัลกับเขาบ้าง ก็แหมทีแข่งกันเป็นที่ 1 ที่ผ่านการสอบใบประกอบ ยังทำกันได้เลย

สอนลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ด้วยครับ ขอให้คณะเภสัชทุกคณะสิบกว่าแห่ง แข่งกันเป็นหน่วยงานปลอดการแขวนป้ายสักทีเถอะน่า เริ่มจาก คณะเภสัช ม.มหาสารคาม นี่แหละ ชงกันไปเลย

ส่วน สสจ จังหวัดนำร่อง สมุทรสงคราม และ ปัตตานี จังหวัดอื่นหายไปไหน ทั้งประเทศ 73 จังหวัด มีดีเท่านี้เองหรือ ไอ้ที่เขาบอกว่า เภสัช สสจ ส่วนใหญ่แขวนป้าย จะให้ใครๆเขาสบประมาทไปกันมากกว่านี้หรือ อย่างน้อย ต้องเป็น สสจ จำนวนจังหวัดเกินครึ่งประเทศที่ปลอดการแขวนป้ายครับ ถึงพอจะเชื่อถือกันได้

ต่อครับ เรื่องต่อไป อ.ปรีชา พูดถึงแนวทาง การสัมภาษณ์ผู้ป่วย และ การบันทึกการใช้ยา

เรื่องต่อไป ภก.กฤติณ บัณฑิตานุกูล ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ ดูหน้าตา และ นามสกุล ก็รู้ ครับ
มาบรรยาย เรื่องการ Hunting หา DRP มีตัวอย่างให้คิด 3 cases ครับ

ต่อไป ............................พักทานอาหารฟรีครับ

เรื่องแรกของรอบบ่าย กรณีศึกษา เยี่ยมบ้าน ของเภสัชกร ของ ภก.จตุพร ทองอิ่ม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กทม

เรื่องที่สอง เป็นกรณีศึกษา เภสัชกรเยี่ยมบ้าน ที่ได้งบ สปสช ของ ภญ.ศิริรัตน์ ตันปิชาติ

ปิดท้ายด้วย นายกสมาคมเภสัชกรชุมชนปัจจุบัน ภญ.ช้องมาศ Next Step for Community Pharmacist
เนื้อหา เป็นการบอกถึงสภาวะปัจจุบัน แนวคิดของคำว่า วิชาชีพ ปัญหาของร้านยา Is it time to Change ?
แนวคิดการรวมตัว.......

ครับ....สนใจ ติดต่อ สอบถาม หรือ ขอดูหนังสือที่ผู้มาร่วมประชุม ได้รับแจก ได้นะครับ

ขอจบแบบง่ายๆ แค่นี้ครับ

เมื่อหมดหน้าที่เล่าการประชุมให้ฟัง ก็ขอแสดงความคิดเห็นสักหน่อยนะครับ บอกตรงๆ แม้แต่เภสัชหลายคนในที่ประชุมก็ปรารภให้ฟังว่า ปัญหาในปัจจุบันที่มันรุมเร้าอยู่ยังแก้กันไม่ได้เลย ยังบั่นทอนวิชาชีพนี้อยู่เลย มุ่งไปข้างหน้า ก็ขอให้ช่วยแก้ของต่างๆที่มันอยู่ปัจจุบันด้วย

โดยเฉพาะบทบาทร้านยาแขวนป้าย ที่ทำหน้าทีแทนวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ประชาชนก็เหมารวมไปหมดว่าร้านยาต้องอย่างนี้ ต้องอย่างนั้น ไอ้ที่มันจะ Different เพื่อที่จะ To be the Pharmacist มันก็จะเริ่มอ่อนแรงลง

ขาดแรงสนับสนุน การช่วยผ่อนคลายและตีกระหนาบให้เภสัชกรชุมชนมีกำลังใจขึ้น มันมีอัตราเร่งที่น้อยเกินไปไม่สัมพันธ์กับผลพวงของปัญหา นับวันเภสัชกรชุมชน จะหมดแรงลง และจะถูกระบบกลืนไปเป็นพ่อค้าเต็มตัว ......ก็ฝากไปก็แล้วกัน

ส่วนกรณี Family Pharmacist บอกตรงๆเลยว่า ต้องแล้วแต่ความพร้อมของแต่ละบุคคลครับ ถึงจะมีนโยบายแต่ทำไม่ได้ เช่น ทำเลร้านยาแต่ละที่ไม่เอื้อ ร้านยามีเภสัชคนเดียวทั้งร้าน ไม่มีงบประมาณสนับสนุน เช่น สปสช หรือ ไม่ได้เป็นหน่วยงานภาครัฐ คงทำลำบาก จะทำด้วยใจ แต่ร้านยา อยู่ไม่รอด ก็คงจะไม่ไหวครับ แม้แต่ขอให้มีการบันทึกยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลายๆร้านยังทำกันไม่ได้เลยครับ Patient Profile ที่ทำกันน่ะ มีสักกี่ร้าน

ผมเสนอไปทางนี้ครับ โดยเฉพาะต่างจังหวัด โครงการเภสัชกรเยี่ยมบ้าน น่าจะเสนอเป็นโครงการภาครัฐในหน่วยงานกลาง ของ เภสัช สสจ และกระทำการในลักษณะรวมกัน โดยมีงบประมาณสนับสนุน ดึง เภสัชทั้งจังหวัดมาร่วม ไม่ว่าจะเป็น เภสัช สสจ เภสัช โรงพยาบาล และเภสัชร้านยาที่มีความพร้อม เพราะข้อมูลและการบริหารจัดการต้อง Link เป็นศูนย์กลางรวมกันหมดครับ?????

ครับ สโลแกนของผม ทำเท่าที่จะทำได้ครับ ทำดีที่สุด ได้แค่ไหน แค่นั้นครับ
ผมก็ยังมีไฟอยู่ ก็เลย เอารูปที่ร้านมาโชว์ว่า ได้เอกสารจัด สัปดาห์เภสัช มาแล้วที่ร้านผมทำอะไรบ้าง

ของผม ป้าย โปสเตอร์ แผ่นพับ ก็คงอยู่อย่างนี้ แจก และรณรงค์ไปทั้งปีแหละครับ แจกไปเรื่อยๆ จนหมด แค่อาทิตย์เดียวของการรณรงค์การเป็นเภสัชของผม คงไม่พอหลอกครับ...........คงจัดสัปดาห์เภสัช........ไปจน วันตายครับ...นี่แหละเลือดเภสัช.....ก็อย่างนี้แหละ..........

สวัสดี

Sigkaman
แนบไฟล์
69.JPG
70.JPG
71.JPG
72.JPG
73.JPG
74.JPG
75.JPG
76.JPG
77.JPG
78.JPG
79.JPG
80.JPG
81.JPG
82.JPG
83.JPG
84.JPG
85.JPG
86.JPG
87.JPG
88.JPG
89.JPG
90.JPG
91.JPG
92.JPG
93.JPG
94.JPG
95.JPG
96.JPG
97.JPG
98.JPG
99.JPG
100.JPG
101.JPG
102.JPG
103.JPG
104.JPG
105.JPG
106.JPG
106-1.jpg
107.JPG
108.JPG
109.JPG
110.JPG
111.JPG
112.JPG
113.JPG
114.JPG
115.JPG
116.JPG
117.JPG
118.JPG
119.JPG
B 01-1.JPG
B 01-2.JPG
B 01-3.JPG
B 01-4.JPG
B 01-5.JPG
B 01-6.JPG
B 02 - 1.JPG
B 02 - 2.JPG
B 02 - 3.JPG
P 01.JPG
P 02.JPG
P 03.JPG
P 04.JPG
P 04-1.JPG
P 04-2.JPG
P 05.JPG
P 06.JPG
P 07.JPG
P 08.JPG
P 09.JPG
P 10.JPG
P 11.JPG
P 12.JPG
P 12 - 1.JPG
P 12 - 1.JPG (22.38 KiB) เปิดดู 46820 ครั้ง
P 13.JPG
P 14.JPG
P 15.JPG
P 16.JPG
P 17.JPG
P 18.JPG
P 19.JPG
P 20.JPG
P 21.JPG
P 22.JPG
P 23.JPG
P 24.JPG
P 25.JPG
P 26.JPG
P 27.JPG
P 28.JPG
P 29.JPG
P 30.JPG
P 31.JPG
P 32.JPG
สับดาห์เภสัช 54-1.JPG
สับดาห์เภสัช 54-2.JPG
สับดาห์เภสัช 54-3.JPG
สับดาห์เภสัช 54-4.JPG
แก้ไขล่าสุดโดย Sigkaman เมื่อ 28 มิ.ย. 2011, 10:58, แก้ไขแล้ว 1 ครั้ง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 28 มิ.ย. 2011, 10:20

แนบไฟล์ เพิ่มเติมนะครับ สงสัย แนบไฟล์มาก คงต้องแบ่ง แต่ของช่วงนี้ เป็นของช่วงต้นๆนะครับ แนบจากท้ายไปหาต้น
แนบไฟล์
01.JPG
02.JPG
003.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
06-1.jpg
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG
32.JPG
33.JPG
34.JPG
35.JPG
36.JPG
37.JPG
38.JPG
39.JPG
40.JPG
41.JPG
42.JPG
43.JPG
44.JPG
45.JPG
46.JPG
47.JPG
48.JPG
49.JPG
50.JPG
51.JPG
52.JPG
53.JPG
53-1.jpg
54.JPG
55.JPG
56.JPG
57.JPG
58.JPG
59.JPG
60.JPG
61.JPG
62.JPG
63.JPG
64.JPG
65.JPG
66.JPG
67.JPG
68.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 28 มิ.ย. 2011, 10:55

แก้ไขภาพที่แนบไฟล์ ไม่ขึ้นนะครับ ภาพ ที่ 15 . 82 , 110 , P 03 , P 21
แนบไฟล์
110.JPG
P 21.JPG
P 03.JPG
82.JPG
15.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 04 ก.ค. 2011, 12:30

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
75. ประเภทของเภสัชกรชุมชน
77. สมุดบันทึก การได้รับยา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
78. การบริบารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัช จุฬา วันอาทิตย์ที่ 19 มิย 2554
79. การประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และ การเปิดงานสัปดาห์เภสัช 54 ณ โรงแรม เรดิสัน พระรามเก้า 26 มิย 2554
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

จบไปแล้วครับ สำหรับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย คงติดตามการตั้งรัฐบาลกันต่อไป

ผมไปฟังการบรรยายวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เมื่อวันที่ 3 กค วันเลือกตั้ง

ผมไปแต่เช้า ออกจากบ้านหนึ่งโมง ไปถึง โรงแรม เชอราตัน สุขุมวิท เร็วครับ ไม่ถึงสองโมงเช้า โรงแรม อยู่ใจกลางเมือง ถ้าจะมาโดยรถไฟฟ้าก็คงสะดวกดี

วันนี้ผมรีบมา กะว่าหลังทานอาหารกลางวันแล้ว จะรีบกลับมาร้าน มาเลือกตั้งใกล้หน่วยเลือกตั้งใกล้ร้าน

งานนี้ บริษัท ร๊อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) เป็นสปอนเซอร์ มีแจกของรางวัลมากเป็นพิเศษในงานครับ

วิทยากร นพ. วรพงษ์ เวชวิชานิยม รพ. สมิติเวช บรรยาย 2 เรื่อง

เรื่องแรก GERD กับ Gaviscon รุ่นใหม่ Dual Action โดยให้ความสำคัญกับยาลดกรดที่เพิ่มขึ้น

เรื่องที่สอง การเจ็บคอซึ่งเกิดจากแบคทีเรียและไวรัส กับ Strepsils ที่ บวกยาชา Lidocaine เป็น Strepsils Plus Anesthetic

รายละเอียด ดูตามรูปสไลด์ ก็คงได้รายละเอียดพอควร

พอทานอาหารเสร็จ ผมรีบบึ่งกลับมาถึงหน่วยเลือกตั้งบ่ายสองโมง เสร็จแล้วเปิดร้านต่อ

ครับ นี่คือเหตุการณ์ที่มาเล่าถ่ายทอด พร้อมกับการถ่ายภาพบรรยากาศ และภาพสไลด์ ให้ชมเล่นว่า มีอะไรกันใน วงการเภสัชกรร้านยา เพื่อที่ห้องเภสัชกรร้านยา จะไม่ตกข่าวครับ

Sigkaman
แนบไฟล์
01.JPG
01-1.JPG
02.JPG
02-1.jpg
02-2.jpg
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 11 ก.ค. 2011, 11:13

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
75. ประเภทของเภสัชกรชุมชน
77. สมุดบันทึก การได้รับยา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
78. การบริบารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัช จุฬา วันอาทิตย์ที่ 19 มิย 2554
79. การประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และ การเปิดงานสัปดาห์เภสัช 54 ณ โรงแรม เรดิสัน พระรามเก้า 26 มิย 2554
80. การบรรยายวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 3 กค 2554 โรงแรม เชอราตัน สุขุมวิท
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

วันนี้ผมจะมาถ่ายทอด ข่าวคราว ในแวดวงเช่นเดิม ครับ

เมื่อวาน ( อาทิตย์ที่ 10 กค 2554 ) ผมได้มีส่วนไปเข้าร่วมงานประชุมประจำปีของสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง ? กลยุทธ์ใหม่ของการดำเนินธุรกิจร้านยา ปี 2554 ? ณ ห้องประชุม DIPAK J.JAIN อาคาร Sasa International House จุฬา

งานนี้ สมาพันธ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 3 องค์กรในแวดวงร้านยา คือ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน สมาคมร้านขายยา ชมรมร้านขายยา รวมตัวกันขึ้นในวิกฤตที่จะพัฒนาร้านยา เพื่อรองรับกฎข้อบังคับใหม่ และ ปกป้องระบบร้านยา Chainstore ที่นับวันจะคืบหน้าเข้ามา

เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะมีระดับบิ๊กในแวดวง ไม่ว่าจะเป็นนายกของทั้ง 3 องค์กร ไม่ว่าจะอดีต หรือ ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน แถมด้วย นายกสภาเภสัชกรรม และ อาจารย์สินธ์ชัย อดีต คณบดีเภสัช ศิลปกร ซึ่งท่านให้เกียรติมาร่วมในงานนี้

ประธานสมาพันธ์จะเวียนกันไป ปีที่ผ่านมา ประธานเป็นของ ชมรมร้านขายยา ปีนี้ส่งไม้ต่อให้ สมาคมร้านยา

งานนี้มีหลายท่านที่มี activity ดีๆ มาช่วยกัน จะมาส่วนตัว หรือ ในส่วนขององค์กร ก็เห็นหน้ากันประจำๆอยู่แล้ว เช่น ภก. ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร จาก คณะเภสัช ขอนแก่น ภก. ดร. วิรัตน์ ทองรอด จากสมาคมเภสัชชุมชน ภก. ชูศักดิ์ ไมตรีมิตร จากนครปฐม ภก.ชัยรัตน์ ศิริสุนทรลักษณ์ และ ภญ. พรทิพย์ เจียมสุชน จากชมรมร้านขายยา

งานนี้จำกัดจำนวนคนมาร่วมประชุม 60 ท่าน เพราะห้องประชุมไม่ใหญ่นัก หลังจากลงทะเบียน พิธีกร กล่าวนำ และเปิดประชุมโดย ประธานสมาพันธ์ ประธานชมรมร้านขายยา

หลังจากนั้นบรรยายโดยวิทยากร ภก.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผอ. Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) วิทยากรจบตรีเภสัช มหิดล และต่อโท เอก ด้านบริหาร เคยถวายการสอน พระเทพฯ มีชื่อเสียง ดังในแวดวงธุรกิจ

เนื้อหาดูได้จากภาพสไลด์ บางรูปอาจมัวไปบ้าง ต้องขออภัย ผมไม่เก่งทางวิชาการมากนัก ก็ขอเล่าได้เพียงนิดหน่อยว่า Model 7Ss คือ Standard Service Solution Scale Scope System Skill เป็นส่วนที่จะต้องพัฒนาก่อนเป็น Self Improvement

ต่อไปการมี Relationship ในแนวนอนก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิด Industry Collaboration เพื่อให้เกิด Win Win กันทั้งหมด

ควรตั้งเป้าหมายโดยวางปัญหาไว้ก่อน วิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายต้องช่วยกันคิด การสนับสนุนต้องมีทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะมีเงินทุน ออกกฎข้อบังคับ หรือ จะมี Pharmacist Pool เพื่อไปเติมเต็มก็ตาม

ในที่ประชุมมีการซักถามถึงแนวทาง ข้อปัญหา วิธีการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสมาพันธ์ที่มากันหลากหลาย จาก 3 องค์กร มองไปในทางเดียวกัน

ก่อนพักทานอาหารกลางวัน ที่ประชุมเรียนเชิญ นายกสภาเภสัชกรรม อ.ธิดา เสริมข้อคิดเห็น และ ท่านเห็นด้วยในหลักการหลายๆเรื่อง รวมถึงเรื่อง Pharmacist Pool ที่จะแก้ปัญหาการเติมเต็มของเภสัชกร ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาตามข้อบังคับกฎหมาย

ช่วงบ่ายเป็น Workshop แบ่งเป็น 2 กลุ่ม พอดี อ.บุรินทร์ ที่ศิลปกร ไม่ได้มา จึงยุบเหลือ 2 กลุ่ม คนนำกลุ่ม เป็น อ.วิวรรธน์ และ อ.วิรัตน์ หัวข้อ เป็นการช่วยกันมองว่า ร้านยาจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ให้ทุกคนระดมสมอง

เมื่อแต่ละกลุ่มออกมาสรุปในที่ประชุมให้ฟัง ก็เป็นพิธีการส่งมอบประธานสมาพันธ์ และต่อด้วยการประชุมเฉพาะกรรมการสมาพันธ์ต่อ ซึ่งผมก็กลับออกมา เวลานั้นประมาณ 14.40 น. กลับร้านมาเปิดต่อช่วงเย็น

ข้อคิดเห็นนะครับ ไม่ทราบว่าผมฟังผิดหรือไม่ว่า ในทีประชุม มีบางท่านเปริยขึ้นว่า ข้อกำหนดเรื่อง GPP นั้นผ่านความเห็นชอบจากกฤษฎีกาแล้ว และผมก็ได้ข่าวว่า ขณะนี้กระทรวงฯกำลังเตรียมการ

แต่ที่แน่ๆคือ การบังคับให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเปิดร้าน นี่ก็เข้มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละจังหวัด จะมีแนวทาง Pharmacist Pool หรืออย่างไร เพื่อช่วยเหลือจุดนี้คงต้องดูต่อไป

คงจะเข้มงวดให้ได้ตามข้อกำหนดเลย สำหรับร้านยาที่จะขอเปิดใหม่ ร้านยาจะขอเปิดได้ยากขึ้น สสจ คงต้องรับลูกนี้จากกระทรวงฯ

ส่วนร้านยารายได้ต่ำๆ เช่น รายรับต่ำกว่า 3 พันบาท อาจจะรับค่าใช้จ่ายที่จ้างเภสัชมาประจำไม่ได้ คงต้องเลิกไป

การส่งเสริมและลดข้อกำหนดของร้านยาคุณภาพมีมากขึ้น เพื่อให้มีร้านยาคุณภาพมากขึ้น นี่เป็นแนวทางชัดเจน จะมีหลายส่วน ไม่ว่าสมาคมเภสัชกรรมชุมชน ถ้าร้านยาร้านไหนแจ้งความประสงค์ผ่านทางสมาคมไป นี่ก็ทำอยู่แล้ว หรือ อาจจะมีกองทุนของสมาพันธ์ที่จะสนับสนุน นี่เป็นข้อคิดเห็นที่ทุกคนเห็นพ้องที่จะพัฒนาต่อไป

การตรวจเข้มของ สสจ ในหลายจังหวัด ซึ่งตรวจตามข้อกำหนด ก็เหมือนตรวจตามข้อกำหนดร้านยาคุณภาพอยู่แล้ว ร้านใดที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นร้านยาคุณภาพ จะได้เปรียบมากกว่า การหลุดจากการตรวจตามมาตรฐานของ สสจ ก็จะลดลง เพราะถือว่าได้มาตรฐานกลางของสภา

ครับ ก็มาถ่ายทอดได้นิดๆหน่อยๆ เท่าที่ได้ครับ

Sigkaman
แนบไฟล์
00.JPG
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
05-1.JPG
05-2.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
08-01.JPG
08-02.JPG
08-03.JPG
08-04.JPG
08-05.JPG
08-06.JPG
08-07.JPG
08-08.JPG
08-09.JPG
08-10.JPG
08-11.JPG
08-12.JPG
08-13.JPG
08-14.JPG
08-15.JPG
08-16.JPG
08-17.JPG
08-18.JPG
08-19.JPG
08-20.JPG
08-21.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย zartingtong » 11 ก.ค. 2011, 13:27

มี file มาตรฐานของสีที่ไว้พิมพ์ sticker สีไหม?
ภาพประจำตัวสมาชิก
zartingtong
 
โพสต์: 1260
ลงทะเบียนเมื่อ: 03 ส.ค. 2006, 19:14

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 16 ส.ค. 2011, 16:02

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การประชุม หรือ อบรม ทางวิชาการ ของเภสัชกรชุมชน เดือน มิถุนายน 2554
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การประชุมวิชาการ ของ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 5 มิถุนายน 2554
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
75. ประเภทของเภสัชกรชุมชน
77. สมุดบันทึก การได้รับยา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
78. การบริบารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัช จุฬา วันอาทิตย์ที่ 19 มิย 2554
79. การประชุมวิชาการ การพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และ การเปิดงานสัปดาห์เภสัช 54 ณ โรงแรม เรดิสัน พระรามเก้า 26 มิย 2554
80. การบรรยายวิชาการของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วันที่ 3 กค 2554 โรงแรม เชอราตัน สุขุมวิท
81. ประชุมสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยา กลยุทธ์ใหม่การดำเนินธุรกิจร้านยา ปี 2554 สถาบันศศินทร์ จุฬา วันที่ 10 กค 2554
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

หายหน้าไปหลายวัน ไม่ได้มาโพสท์ข้อความหลายวันทีเดียว โดยส่วนตัวแล้ว ก็ไปวุ่นกับการออกกำลังกายส่วนตัว และลุ้นการเมือง กำลังพยายามที่จะออกกำลังกายบ่อยๆเท่าที่จะทำได้ แต่บางครั้งก็หยุดบ้าง

ผมวิ่งลู่วิ่งไฟฟ้า Threadmill วันหนึ่งก็ 30 ? 60 นาที พร้อมกับใช้ Chest Strap และนาฬิกาข้อมือ เก็บข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ พยายามให้อยู่ใน Fitness Zone 65-85% ของ HR Max ถ้า HR เกินไป เสียงเตือนจากนาฬิกาจะดัง เตือนให้เราผ่อนแรงลง หัวใจจะได้ไม่วาย ขณะที่วิ่งบางทีก็หันมาดูกราฟที่หน้าจอแบบ Realtime ได้เลย เพราะเสียบ USB Pod ที่เป็น Wireless รับสัญญาณจาก Chest Strap

วิ่งออกกำลังกายในร้าน ลูกค้ามาก็ Pause ขายเสร็จก็ไปกด Start Resume ต่อ พอได้เหงื่อ วิ่งตอนลูกค้าน้อยๆ วิ่งเสร็จก็อาบน้ำ สดชื่น ดู Active ขึ้น ไม่ง่วงเหงาหาวนอน เป็นแมว อยู่ในร้าน

ครับ วันนี้มาเล่าการไปฟังหรือประชุมวิชาการต่อ เพื่อบันทึก และเก็บสรุปข้อมูลลงแชร์ไอเดียร์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลของร้านต่อไป ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมกิจกรรมของร้าน พร้อมกับแชร์เล่าสู่กันฟัง พอได้ทราบข่าวคราวกันบ้าง

ข้อมูลที่เขียนลงกระทู้นี้ มากๆเข้าก็คงจะรวบรวมเป็นรูปเล่ม เหมือนเคย เก็บบันทึกเป็นประวัติการพัฒนา และการไปร่วมประชุมในที่ต่างๆ

ครับ ทุกสิ่งทุกอย่าง มันผ่านไป ไม่หวนกลับมา ชีวิต และกิจกรรมของร้าน และตัวเรา ผ่านการเป็นเด็ก ผ่านการเป็นหนุ่ม เมื่อแก่แล้วแก่เลย ไม่หวนกลับมาอีก มีก็แต่ข้อมูลที่เราได้สรุปและบันทึกไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นเอง........

วันที่ 31 กค 54 โรงแรม สยามซิตี้ บรรยายอยู่ 2 เรื่อง ArmoLIP กับ Reparil

ArmoLIP เป็น Nutraceutical สารอาหารที่ออกฤทธิ์ทางยาตัวหนึ่ง ที่เป็นทางเลือกใช้ในการลดไขมันในเลือด กลไกการออกฤทธิ์ ดูรายละเอียดได้ในภาพ ราคาทุนผมสอบถามตกเม็ดละ 18 บาท จะใช้เสริมกับยา หรือ บางคนที่มีปัญหาผลข้างเคียง ก็อาจจะเลี่ยงมาใช้อย่างเดียวก็ได้ แต่คิดว่าอย่างไร ยาก็คงให้ผลที่ดีกว่า

ส่วนข้อมูลที่เกริ่นนำของโรคนี้และยาที่ใช้ ทุกท่านก็คงทราบดีกัน ค่ามาตรฐาน LDL ไม่เกิน 100 TG 150 TC 200 ส่วน HDL ก็ควรให้มากกว่า 40 ถึงจะดี

Reparil ตัวยา คือ Escin หรือ Horse chestnut extract ใช้ในการรักษาโรค CVI (Chronic Venous Insufficiency) ความผิดปกติของหลอดเลือดดำที่ขา พบมากในผู้หญิง การรักษามีหลายระดับ แล้วแต่ความรุนแรง ถุงน่องที่ใช้ก็ต้องใช้เฉพาะ ไม่ใช่ Tubigrip ตามร้านยาทั่วไป

พูดตามตรงว่า ถ้าเป็นมากควรไปรักษาที่โรงพยาบาล เป็นน้อยๆถ้ามาที่ร้านก็มีทั้งยากินและยาทา เป็นการประคับประคองไม่ให้เป็นมากกว่าเดิม ต้องใช้ถุงน่องช่วยจะดี แต่ส่วนใหญ่ไม่มีขายตามร้านยา แนะนำให้ไปโรงพยาบาลที่รักษาโดยตรงจะดีกว่า

ในงานมี Sheet แจกแต่เป็นขาวดำ ที่ฉายสไลด์ เป็นภาพสี ถ่ายมาให้ดู ดูเป็นความรู้ แต่บางครั้งเกินกำลังของเภสัชกรชุมชน ผมว่าเองนะ เพราะพวกนี้ต้องรักษานาน เราได้แค่ให้คำแนะนำ กับยาที่ทานและทาเท่านั้น แต่อาจจะไม่พอ

ครับ มาเล่าแค่นี้แหละครับ วันที่ 21 และ 28 ก็คงไปอีก แล้วจะมาเล่าให้ฟัง

สวัสดี

Sigkaman

ปล. แนบใบความรู้เพิ่มเติมครับ
แนบไฟล์
ใบความรู้ 32 หวัด.JPG
ใบความรู้ 33 ประจำเดือนมาไม่ปกติ.JPG
ใบความรู้ 34 การทำแผล.JPG
ออกกำลังกาย 01.JPG
ออกกำลังกาย 02.JPG
ออกกำลังกาย 03.JPG
540731-00.JPG
540731-01.JPG
540731-02.JPG
540731-03.JPG
540731-04.JPG
540731-05.JPG
540731-06.JPG
540731-07.JPG
540731-08.JPG
540731-09.JPG
540731-10.JPG
540731-11.JPG
540731-12.JPG
540731-13.JPG
540731-14.JPG
540731-15.JPG
540731-16.JPG
540731-17.JPG
540731-18.JPG
540731-19.JPG
540731-20.JPG
540731-21.JPG
540731-22.JPG
540731-23.JPG
540731-24.JPG
540731-25.JPG
540731-26.JPG
540731-27.JPG
540731-28.JPG
540731-29.JPG
540731-30.JPG
540731-31.JPG
540731-32.JPG
540731-33.JPG
540731-34.JPG
540731-35.JPG
540731-36.JPG
540731-37.JPG
540731-38.JPG
540731-39.JPG
540731-40.JPG
540731-41.JPG
540731-42.JPG
540731-43.JPG
540731-44.JPG
540731-45.JPG
540731-46.JPG
540731-47.JPG
540731-48.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 22 ส.ค. 2011, 11:51

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การบรรยายวิชาการ 29 พค 2554 โรงแรมพูลแมนบางกอก เรื่อง บัญชียาหลัก Mederma
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การบรรยายวิชาการ 5 มิย 2554 โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซท์ เรื่อง A-Lice Shampoo Ellgy H2O Orrepaste
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
75. ประเภทของเภสัชกรชุมชน
77. สมุดบันทึก การได้รับยา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
78. การบริบารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัช จุฬา วันอาทิตย์ที่ 19 มิย 2554
79. การพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และ การเปิดงานสัปดาห์เภสัช 54 ณ โรงแรม เรดิสัน พระรามเก้า 26 มิย 2554
80. การบรรยายวิชาการ 3 กค 2554 โรงแรม เชอราตัน สุขุมวิท เรื่อง Gaviscon กับ Strepsil Plus
81. ประชุมสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยา กลยุทธ์ใหม่การดำเนินธุรกิจร้านยา ปี 2554 สถาบันศศินทร์ จุฬา วันที่ 10 กค 2554
82. การบรรยายวิชากร 31 กค 2554 โรงแรม สยามซิตี้ เรื่อง ArmoLIP กับ Reparil
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

วันนี้มาเล่ารายละเอียดการไปฟังบรรยาย เรื่อง Contraceptive pills : Benefit and harm ! เนื้อหาพูดคุยเรื่องการใช้ยาคุมฉุกเฉิน และยาคุมปกติ โรงแรมทวินทาวเวอร์ รองเมือง กทม ผู้จัด กพย ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ผู้บรรยาย เป็น ผศ. ดร.ภญ. นิยดา จาก กพย. ผศ.นพ. มานพชัย จาก ศิริราช และ ผศ.ภญ.จุราพร คณะเภสัชฯ มศว.

ผมสรุป และ Update เรื่องการใช้ยาคุมให้ฟังจากที่ประชุมให้ทราบดังนี้

1. ปัจจุบัน ยาคุมฉุกเฉิน แนะนำให้ทาน 2 เม็ด พร้อมกันทันที เร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธุ์ สามารถคุมไปได้ถึง 5 วัน ข้อมูลในใบแทรกของยาคุมทุกชนิดที่ให้ทาน 1 และตามอีก 1 ใน 12 ชม ล้าหลังไม่ได้แก้ไขมาร่วม 10 ปีแล้ว คงจะแก้ไขต่อไป การทาน 2 เม็ดเลย ประสิทธิภาพดีกว่า และป้องกันลืมทานอีก 1 เม็ดหลังเม็ดแรก 12 ชม
2. การทานยาคุมปกติ แบบ Yuzpe นั้น EE ต้องรวมกันมากกว่า 100 microgram และ LNG ต้องมากกว่า 500 microgram ถึงจะได้ผล ทานไม่เกิน 12 ชม อาจทานยาป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย
3. การทานยาคุมฉุกเฉิน อาจทำให้รอบเดือน Delay ไป ถ้าเกิน 1 สัปดาห์ ควรตรวจการตั้งครรภ์ ไม่ควรทานเกิน 2 แผง 4 เม็ดต่อ 1 รอบเดือน
4. การฉีดยาคุม 3 เดือน ถ้าเลยกำหนด 2 สัปดาห์แล้ว มีเพศสัมพันธ์ ควรทานยาคุมฉุกเฉิน ถ้าต้องการคุมกำเนิดและไม่ได้ป้องกัน หรือทานยาคุมปกติมาก่อน
5. ยาคุมปกติทุกชนิด แนะนำให้ทานเม็ดแรก ตั้งแต่มีรอบเดือนวันแรกเลยดีกว่า ถ้าลืมทานยา 2 เม็ดขึ้นไปควรใช้ยาคุมฉุกเฉิน
6. ปัจจุบันยาคุมปกติใหม่ๆหลายชนิด Estrogen น้อย จึงมีผลทำให้ Progestin มีฤทธิ์เด่นขึ้น อาจทำให้เลือดออกกระปิดกระปรอย และถ้าลืมทาน 1 เม็ด จะเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มากขึ้น โดยเฉพาะ 7 เม็ดช่วงแรก

ที่เหลือดูจากภาพสไลด์ได้นะครับ สวัสดี

Sigkaman

ปล. แนบใบความรู้เพิ่มเติมครับ
แนบไฟล์
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG
32.JPG
33.JPG
34.JPG
35.JPG
36.JPG
37.JPG
38.JPG
39.JPG
40.JPG
41.JPG
42.JPG
43.JPG
44.JPG
45.JPG
46.JPG
47.JPG
48.JPG
49.JPG
50.JPG
51.JPG
52.JPG
Poster 01.JPG
Poster 02.JPG
Poster 03.JPG
Poster 04.JPG
ยาคุมฉุกเฉิน 01.JPG
ยาคุมฉุกเฉิน 02.JPG
ยาคุมฉุกเฉิน 03.JPG
ยาคุมฉุกเฉิน 04.JPG
คู่มือรัก 01.JPG
คู่มือรัก 02.JPG
ใบความรู้ 36 ชุดตรวจตั้งครรภ์.JPG
ใบความรู้ 35 ยาเม็ดคุมกำเนิด.JPG
ใบความรู้ 37 อีสุกอีใส.JPG
ใบความรู้ 38 อยู่ไฟหลังคลอด.JPG
ใบความรู้ 39 ยาคุมฉุกเฉิน.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย Sigkaman » 30 ส.ค. 2011, 09:22

กลับมาแชร์ไอเดียร์ สานต่อปณิธาน ? ส่งเสริมการพัฒนาร้านยา เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรชุมชน ?
*********************************************************************************************************************************
เราคุยไปกันแล้วเรื่อง
1. การเผยแพร่ความรู้ด้านยาและสุขภาพให้กับชุมชน
2. การแต่งกายของเภสัชกรชุมชนในร้านยา
3. การเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรชุมชน
4. เทคนิคการตรวจสอบวันหมดอายุด้วย Sticker สี
5. การนำเอาระบบ 3 P มาใช้ในการจัดการเรื่อง FIFO ในร้านยา
6. การทำฉลากช่วยติดหน้าซอง ทำเอง
7. การใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิในตู้เย็น (Medication Refrigerator)
8. จุดแข็งของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชนiคนรุ่นใหม่
9. การสร้างเครดิตให้กับร้านยาเภสัชกรชุมชน
10. การสร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
11. ยาน้ำมีกล่อง VS ยาน้ำไม่มีกล่อง
12. การให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
13. การนำเสนอผลงานการพัฒนาปรับปรุงร้าน เพื่อให้การประเมินร้านยาคุณภาพผ่านง่ายขึ้น
14. การปลูกจิตสำนึก และ การรณรงค์ให้ใช้คำนำหน้านาม ภก. และ ภญ.
15. ศักดิ์ศรีของการประกอบอาชีพเภสัชกรชุมชน
16. การทำ Barcode เอง เพื่อใช้กับสินค้าที่ไม่มี Barcode
17. การใช้ซองสีชากับยาที่ป้องกันแสง
18. Professional Look จะดีหรือไม่ดีดูที่ การแต่งตัวของเภสัชกร และ สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะหน้าร้านของร้านยา
19. การรายงานผลข้างเคียงจากการใช้ยาของร้านยา
20. การทำบัญชีร้านยาตามข้อกฎหมาย
21. สภาฯ ขอความร่วมมือ ในการพิจารณาการจ่ายยาพวก Diphenhydramine และ Promethazine
22. การยกเลิกทะเบียน ยารูปเม็ด แบบแปลกๆ
23. การซื้อยาปฏิชีวนะใช้เอง ในร้านยา
24. การติดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภายในร้าน
25. การไป Audit Supplier โดยเฉพาะยี่ปั๊วที่ขายส่งโดยเฉพาะ หรือ ร้านยาทั่วไปที่พัฒนาเป็นร้านขายส่ง
26. การแยกกลุ่มของใช้ที่ใช้ในร้านยาเพื่อป้องกัน Contaminated โดยเฉพาะกลุ่มยาที่คนแพ้ง่าย
28. ตัวอย่างรูปแบบ Tablet Cutter ตัวอย่างการใช้
29. ตัวอย่างการนับเม็ดยาด้วย Pill Counter รูปแบบต่างๆ
30. ตัวเลข Lot No และ Exp Date บาง Product มองยาก
31. การผสมยา Dry Syrup ในร้านยา
32. การขายอาหารเสริมในร้านยา
33. การส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาไปโรงพยาบาล
34. การประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพในชุมชนของตัวเอง
35. คำตอบสำหรับลูกค้า ? ขอยาทานหน่อย ขี้เกียรติไปหาหมอ หรือ ซื้อยากินเองทำไม ทำไมไม่ไปหาหมอ ?
36. การฝึกงานด้านเภสัชกรรมชุมชน ของ นศภ.
37. การเป็นเภสัชกรชุมชน เงินนั้นสำคัญก็จริง แต่มันไม่ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับความภูมิใจที่ได้จากการให้คำแนะนำ ให้ความรู้กับผู้คนและ ชุมชน มันเป็นความดีที่เสริมบารมีคุณ และเสริมบารมีของวิชาชีพครับ
38. การนำเสนอความรู้ หรือการแนะนำความรู้ให้กับประชาชน หรือผู้คน ต้องไม่ยากเกินไป และ เป็นสิ่งที่คนละแวกนั้น ชุมชนนั้นมีปัญหา หรือเป็นที่สนใจ ก็น่าจะดี
39. การปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในร้านแต่ละวัน หน้าร้านเป็นสิ่งที่เรามองออกไปทุกวัน ถ้าตกแต่งหน้าร้านให้ดู ร่มรื่น ร่มเย็น มันก็จะเย็นตา เย็นใจ ทำให้เราผ่อนคลาย มีความสุขขึ้น
40. การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวบรวมเเก็บงานของเรา ทำอะไรไปบ้าง พัฒนาอะไรไปบ้าง เก็บรวบรวมไว้ ถ้าจะให้ดีถ่าย หรือ สำเนาเก็บรวมเป็นเล่มจะดีเอามากๆ ไม่เช่นนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไป แล้วจะไม่หวนกลับมาให้เห็นอีก
41. การหาตำรามาอ่าน หรือ เก็บไว้เป็น Reference ในร้านยา โดย Download จาก Internet ไม่ต้องไปหาซื้อ
42. Drive Thru Pharmacy หรือ Drive ? through window Pharmacy แนวคิดการเปิดร้านยาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรา
43. การนำเอาระบบ 5 ส. มาใช้กับร้านยา
44. ข้อเสนอให้ออกข้อกำหนดให้มีการติดรูปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ร้านยาทุกร้าน เช่นเดียวกับ คลินิก
45. การทำฉลากช่วยแบบพิเศษ เพื่อส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน
46. การเขียนโน้ตหรือติดแผ่นป้ายเตือน สำหรับยาในร้านที่ต้องระวังในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร
47. การเขียน SOP ( Standard Operating Procedure ) ของร้านยา
48. WIN WIN กับการแขวนป้ายของเภสัชกร
49. การไปร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการของเภสัชกรชุมชน
50. การสอบใบประกอบวิชาชีพของเภสัชจบใหม่
51. การจูงใจให้ร้านยารับนักศึกษาเภสัชมาฝึกงานที่ร้าน
52. ไข้หวัด 2009 กับบทบาทของเภสัชกรชุมชน
53. รายละเอียดบนซองยา กับกฎหมายใหม่ PL Law
54. ร้านยาที่เปิดดึกๆ มีข้อน่าสงสัย หรือมีข้อควรระวังหรือไม่
55. การตั้งชื่อร้านยา สำคัญไหมกับความเป็นวิชาชีพ
56. การทำระบบวงจรปิดในร้านยาด้วย Webcam
57. การนำภาพจากกล้อง Webcam มาใส่ Barcode เพื่อใช้ทำ Patient Profile
58. การทำบัตรประจำตัวของผู้มาใช้บริการของร้านยา
59. เข้มงวดการจัดให้มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ
60. โรคผิวหนัง Case ที่พบบ่อยในร้านยา
61. การติดฉลากช่วยพิเศษไปกับยาที่คนทั่วไปนิยมซื้อใช้กัน
62. การสั่งยามาเก็บไว้มากๆ เพื่อต้องการโปรโมชั่น ของร้านยาทั่วไป หรือ สถานที่เก็บยาของร้านยี่ปั๊วใหญ่ๆ มีการควบคุมอุณหภูมิหรือไม่
63. การเผยแพร่ คำสั่งสภาเภสัชกรรม เรื่อง การพิจารณากรณีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
64. การให้ความรู้ โดยใช้ฉลากช่วยพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ธรรมดา นำมาตัดและสอดใส่เข้าไปในซองยาที่จัดยาให้คนไข้
65. ข้อคำนึงของการเปิดร้านครั้งแรก แนวคิดที่ต้องระวัง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและการขโมย
66. Walk Through Window Pharmacy ช่องทางพิเศษ ภาพลักษณ์ใหม่ของหน้าร้านเภสัชกรชุมชน
67. ใบความรู้ สำหรับผู้มาใช้บริการ เสริมการให้ความรู้กับประชาชน เสริมภาพลักษณ์ของเภสัชกรชุมชน
68. การบรรยายวิชาการ 29 พค 2554 โรงแรมพูลแมนบางกอก เรื่อง บัญชียาหลัก Mederma
69. สัปดาห์เภสัช 2554 และ คณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน วาระ 2554 ? 2555
70. การบรรยายวิชาการ 5 มิย 2554 โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซท์ เรื่อง A-Lice Shampoo Ellgy H2O Orrepaste
71. หน่วยงานไม่แขวนป้าย 100 %
72. Skyscape ข้อมูลด้านยาที่ควรมีไว้ใน มือถือ และ คอมพิวเตอร์
73. Pharmacy Cover มิย 54
74. Time Table ของเภสัชกรชุมชน
75. ประเภทของเภสัชกรชุมชน
77. สมุดบันทึก การได้รับยา ผลการตรวจวัดความดันโลหิต ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
78. การบริบารทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังในระดับปฐมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรม คณะเภสัช จุฬา วันอาทิตย์ที่ 19 มิย 2554
79. การพัฒนาคุณภาพร้านยาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 และ การเปิดงานสัปดาห์เภสัช 54 ณ โรงแรม เรดิสัน พระรามเก้า 26 มิย 2554
80. การบรรยายวิชาการ 3 กค 2554 โรงแรม เชอราตัน สุขุมวิท เรื่อง Gaviscon กับ Strepsil Plus
81. ประชุมสมาพันธ์พัฒนาคุณภาพร้านยา กลยุทธ์ใหม่การดำเนินธุรกิจร้านยา ปี 2554 สถาบันศศินทร์ จุฬา วันที่ 10 กค 2554
82. การบรรยายวิชากร 31 กค 2554 โรงแรม สยามซิตี้ เรื่อง ArmoLIP กับ Reparil
83. การบรรยายวิชากร 21 สค 2554 โรงแรม ทวินทาวเวอร์ เรื่อง Contraceptive Pills : Benefit and harm !
*********************************************************************************************************************************ฉลากช่วย ปิดหน้าซองยา ปิดที่ยารียกหาทั่วไป หรือใส่ในซองยา เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยา ส่งเสริมวิชาชีพเภสัชกรชุมชน หรือ ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการทั่วไป

1. ไม่มีความรู้ด้านยา อย่าให้คนไม่มีความรู้ด้านยา จัดยาให้คุณทาน มันอันตราย
2. จัดยาชุด ยาหลายชนิดรวมในซองเดียวกัน ยามั่ว อันตราย ไม่มีชื่อตัวยากำกับ
3. ทั้งร้านใช้ถาดนับเม็ดยาอันเดียว ระวังปนเปื้อนยาที่แพ้ติดมาด้วย
4. ยาหยอดตาขายวางตามชั้น ไม่เก็บในตู้เย็น ยาเสื่อมก่อน
5. ระวังยารูปแบบเม็ดแปลกๆ ไม่เขียน ไม่บอกว่า ตัวยาอะไร
6. ขายยาถูกถูก เพื่อดึงลูกค้า ยาถูกๆ ระวังเป็น ยาปลอม ยาใกล้หมดอายุ ยาขโมยมา
7. ยาจัดนับเม็ด ไม่ใส่ซองสีชา ยาโดนแสงจะเสื่อมคุณภาพ
8. ไม่เขียนชื่อยาที่ซอง ตามกฎหมาย ร้องเรียนได้
9. ซองยา ไม่มีชื่อร้าน เบอร์โทร แพ้ยา มีปัญหา สอบถามไม่ได้
10. ยาในร้าน เก็บไว้ในที่ร้อนๆ แสงและแดด ส่องถึง ยาเสื่อม
11. ระวังคนสวมเสื้อกาวน์ขายยา หลอกลวงคน ว่าเป็นเภสัชกร
12. ขึ้นป้าย ? ขายยาโดยเภสัชกรปริญญา ?ระวังคนขายไม่ใช่เภสัชกร
13. ร้านโชว์ห่วยขายยาอันตราย ยาชุด ยอก ? ไข้ ผิดกฎหมาย
14. ร้านยา จะซื้อ จะขาย ต้องมีเภสัชกรประจำตลอดเวลา
15. จัดยาให้ทาน ไม่ถามรายละเอียด ไม่ซักอาการ ระวังมั่ว อันตราย
16. คนซื้อไม่ได้เป็น คนเป็นไม่ได้มา ถามอะไรไม่รู้เรื่อง หายยาก
17. ซื้อยาตาม รูปแบบเม็ดสีเหมือน อาจไม่ใช่ยารักษาที่ต้องการ ผิด
18. เลือกซื้อยา จากร้านยาที่มีเภสัชประจำ ความปลอดภัยมีมากขึ้น
19. ต้องการยาถูก ที่ไหนถูกซื้อที่นั่น แต่ถ้าให้จัดยาให้ ต้องเภสัชกร
20. ร้านยาที่พึ่งคนจน แต่ต้องเลือก ร้านที่น่าเชื่อถือ ไม่มั่ว ปลอดภัย
21. คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้น ทุกคน ต้องการรับยา จากมือเภสัชกร
22. เภสัชกร คือ หมอยา เรียน 6 ปี ในมหาวิทยาลัย
23. เลือกซื้อยาเอง วินิจฉัยโรคเอง อาจถูก อาจผิด ถาม เภสัชกร
24. ขอยาดีๆ ยาดีอาจไม่ใช่ ยาแพง ขอให้ถูกโรค ถูกคน ถูกวิธี หาย
25. พ่อค้าร้านยา คือ คนขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกร เรียก หมอตี๋
*********************************************************************************************************************************บารมีและเครดิตของวิชาชีพปัจจุบัน เป็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้
อย่าให้คนรุ่นหลังเรา ว่าเราได้ เหมือนกับที่เราว่า และท้อใจกับสิ่งที่เป็นผลพวงและเกิดในปัจจุบัน
สามัคคี ช่วยๆกัน ให้กำลังใจกัน วิชาชีพนี้จะค่อยๆดีขึ้น พัฒนาขึ้น

การเป็นเภสัชกรชุมชนที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นเภสัชกรร้านขายยาที่รวย ขายได้มากๆ
แต่เป็นเภสัชกรชุมชนที่ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน
และผดุงไว้ซึ่งวิชาชีพเภสัชกรในสายตาของประชาชน

To be different , to be the Pharmacist

โลกเปลี่ยนไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพัฒนา
การเปิดร้านยา มันเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของเภสัชกรชุมชน ไม่เหมือนก่อน

อย่าถามว่า วิชาชีพนี้ ให้อะไร แก่ท่าน
แต่ควรถามว่า ท่านให้อะไร แก่วิชาชีพนี้มากกว่า

อย่าไปเปรียบเทียบกับ สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ถูก ไม่ควร
แต่จงพยายามทำดี อย่าหวั่นไหว มุ่งมั่น
ถ้าเราเห็นว่า สิ่งนั้นเป็นแนวทางที่ดี ทีถูกต้อง

จงพยายามมองไปการไกล มองไปข้างหน้า
มากกว่าจะมองภาพ หรือปัญหาที่เกิดอยู่ในปัจจุบัน

ในชีวิตของการเป็นเภสัชกรชุมชน การพัฒนาร้านยาให้เป็นร้านยาคุณภาพ
ถือว่า ได้รับใช้วิชาชีพเภสัชทางหนึ่ง
การได้รับการรับรองให้เป็นร้านยาคุณภาพ ก็เปรียบเสมือน
การได้รับใบปริญญาทางวิชาชีพ ของการเป็นเภสัชกรชุมชนอีกหนึ่งใบ

ไปร้านยาถามหาเภสัชกร และให้เภสัชกรจัดยาให้

การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มองโลกในแง่ดี
มีใจรักในงานที่ทำ ชีวีตมีสุข ร้านยามีการพัฒนา

รู้เขา รู้เรา ความไว้วางใจมีมากขึ้น สิ่งที่ยากก็จะง่ายขึ้น

ลูกค้าจะไม่ดียังไง เภสัชกรต้องมีศักดิ์ศรี บางครั้งอย่าไปยอม
เราไม่ใช่พ่อค้า เงินกำไรเพียงนิดหน่อย แรกกับศักดิ์ศรี และชื่อเสียง
บางทีไม่คุ้ม ก็ปล่อยไป อยู่ที่ตัวเรา

อย่าเอาหน้าตาของความเป็นเภสัชกรชุมชน ไปแลกกับเศษเงินที่บริษัทยาโยนให้เพียงเล็กน้อย
เพื่อมีอำนาจมายืนผงาดในร้านของพวกเรา

*********************************************************************************************************************************ตัวเองไม่เคยคิดว่า การให้ จะต้องแลกกับ การได้รับ
เราควรทำให้ทุกวันเป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เพราะนั่นแปลว่า เราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
เพราะไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แก้ตัวอีกต่อไปแล้ว
---- ดร. ภญ .กฤษณา ไกรสินธุ์
*********************************************************************************************************************************อยากส่งแรงส่งกำลังพลังเชียร์
อย่าเพิ่งเพลียละเหี่ยใจไปเลยหนา
เรื่องบางเรื่องคนหนึ่งฝันมันธรรมดา
เป็นอัตตาความคิดเฉพาะตน
ร้านยาห้องยาเสมือนดังตราเภสัช
ช่วยกันพัฒน์เปิดบทบาทให้เห็นผล
ใช่ว่าจะเปิดปิดได้ในบัดดล
เราทุกคนมีสิทธิค้านวิจารณ์ดัง
ถ้าร่วมด้วยช่วยกันทำช่วยกันคิด
ถูกหรือผิดเป็นบทเรียนที่สอนสั่ง
ให้เราพร้อมหลอมใจหลอมพลัง
เป้าที่ตั้งเปิดบทบาทเภสัชไกล
---- ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร
*********************************************************************************************************************************

สวัสดีครับ

ตามเคย เล่าสู่กันฟัง เป็นรายละเอียดการไปฟังบรรยาย เรื่อง Anti-aging : How to โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กทม

หน้าห้องประชุมมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ของ MEGA

การบรรยายมี 3 ช่วง

ช่วงแรก นายกสมาคมฯ พบสมาชิก เนื้อหาผมฟังมาเล่าสรุป อาจถูก อาจผิด เล่าเท่าที่ผมเข้าใจ ดังนี้ครับ

- ต่อไป การสอบใบประกอบวิชาชีพ จะมี 2 ช่วง คือ ช่วง ปี 4 และ หลังจบ ปี 6

- การพัฒนาแหล่งฝึก นศภ ในส่วนของร้านยา ที่ผ่านมาแล้วแต่โชคของ นศภ. ต่อไปจะพยายามพัฒนาให้มากขึ้น

- การเปิดให้มีการสอบเทียบวุฒิบัตรสาขาเภสัชกรชุมชน เหมือน สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค กำลังดำเนินการ

- กฎกระทรวงขณะนี้รอ รมต คนใหม่เซ็น ก่อนที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และ จะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น 180 วัน

- ขณะนี้ สภาเภสัช กำลังจัดทำ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ Link กันทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบ เภสัชกรที่แจ้งเป็นผู้ปฏิบัติการทั่วประเทศ ที่ผ่านมาใช้ระบบ Calling Check Pharmacist ขณะนี้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก แจ้งการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของเภสัชกรที่ร้านยาทั่วประเทศ โดยไม่ต้องแจ้งชื่อ

- ผลักดันให้เกิดร้านยาคุณภาพให้ครบ 1000 ร้าน ก่อนปี 2556 เพื่อฉลองงานครบรอบ ขณะนี้ ได้ลดค่าธรรมเนียมเหลือ 1500 บาท และไม่ต้องเสียอีกเมื่อขอต่อการรับรอง

ช่วงที่สอง เป็นการบรรยายโดย นพ กฤษดา ศิรามพุช ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

ดูภาพสไลด์นะครับ บอกได้เลยว่า ปัจจุบันมีอาหารเสริมมากมาย ต้องเลือก ดูรายละเอียด ดูปัจจัย ความคุ้มค่า แต่สิ่งสำคัญที่สุด อาหารเสริมคือเสริมนะครับ ยังต้องทานอาหารสด ผัก ผลไม้ และ ออกกำลังกายบ่อยๆ ผมน่ะพยายามบังคับตัวเอง เลยต้องจัดหาอุปกรณ์ ทำร้านยาให้เป็น Office และ ห้อง Fitness ส่วนตัว ลองดูสิครับว่าตั้งแต่เดือนนี้ ผมออกกำลังไปได้เท่าไหร่ แต่ที่แน่ๆกางเกงหลวมลง น้ำหนักลด 2 กก.........โชว์สักหน่อย ไม่ว่ากันนะ

ช่วงที่สาม เป็นการแนะนำ บริษัท MEGA ดูการบรรยายบริษัทเขาแล้ว ก็ออกชื่นชมว่า บริษัทยาในเมืองไทย มีการพัฒนา และ Export นำรายได้เข้าประเทศ งานสาขาเภสัชกรอุตสาหกรรมบ้านเรานับว่าใช้ได้เลย

จบแล้วครับ มาเร็ว ไปเร็ว ไม่เย่นเย้อ
ของทุกอย่าง ไม่ได้มาง่ายๆ ต้องไขว่คว้าครับ

ทางที่ดี ต้องเป็นสมาชิก และไปฟังเองบ้างครับ
แต่เดี๋ยวนี้มากันพรึบ มาทีหลังยังต้องนั่งหลังห้อง ไม่มีที่นั่ง
เภสัชนับวันเยอะขึ้น เดินชนกันเต็มบ้านเต็มเมืองครับ
ไม่เปิดหูเปิดตา นับวันจะล้าหลัง และอยู่หลังเขาครับ โลกเขาไปไหนๆกันแล้ว
นี่ผมมาเล่าแค่สเดิบๆให้หูกระดิกเท่านั้นเองนะครับ..............................

สวัสดี
Sigkaman


ปล. รายละเอียดและภาพชัดๆ สามารถดูได้จาก Facebook ของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน
แนบไฟล์
01.JPG
02.JPG
03.JPG
04.JPG
05.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
17.JPG
18.JPG
19.JPG
20.JPG
21.JPG
22.JPG
23.JPG
24.JPG
25.JPG
26.JPG
27.JPG
28.JPG
29.JPG
30.JPG
31.JPG
32.JPG
33.JPG
34.JPG
35.JPG
36.JPG
37.JPG
38.JPG
39.JPG
40.JPG
ภาพประจำตัวสมาชิก
Sigkaman
 
โพสต์: 174
ลงทะเบียนเมื่อ: 12 ต.ค. 2007, 15:24

Re: แชร์ไอเดียตกแต่งร้านยา

โพสต์โดย stepbasic122 » 08 ธ.ค. 2011, 16:50

ขอบคูณครับผม
stepbasic122
 
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: 08 ธ.ค. 2011, 14:57

ย้อนกลับต่อไป

ย้อนกลับไปยัง ลาเต้

ผู้ใช้งานขณะนี้

New Document